Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/790

V Bruselu dne 20. července 2010

Bezpečnost silničního provozu: Komise nastiňuje opatření ke snížení počtu úmrtí na silnicích o polovinu do roku 2020

Evropská komise dnes přijala podnětné plány na snížení počtu úmrtí na evropských silnicích o polovinu během příštích deseti let. Iniciativy navržené v souboru směrů politiky v oblasti bezpečnosti evropského silničního provozu na období 2011–2020 zahrnují stanovení vyšších norem bezpečnosti vozidel, lepší výcvik účastníků silničního provozu a intenzivnější prosazování pravidel silničního provozu. Komise bude na provádění tohoto programu úzce spolupracovat s členskými státy.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Na evropských silnicích denně umírá stovka lidí. Od roku 2001 jsme udělali slušný pokrok a podařilo se nám zachránit téměř 80 000 životů. Počet smrtelných nehod a zranění na našich silnicích je však stále nepřijatelný. Sledujeme, v jakých automobilech motoristé jezdí, kde jezdí a jak jezdí, a počet úmrtí na silnicích chceme do roku 2020 snížit o polovinu.“

Akční program pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020:

Komise dnes stanovila soubor iniciativ, které se zaměřují na zlepšování vozidel, infrastruktury a chování účastníků silničního provozu.

Jedná se o sedm strategických cílů:

  • Lepší bezpečnostní opatření pro nákladní a osobní automobily

  • Budování bezpečnějších silnic

  • Vývoj inteligentních vozidel

  • Posílení procesu udělování průkazů a posílení výcviku

  • Lepší prosazování

  • Soustředění na zranění

  • Nové zaměření na motocyklisty

Podrobná opatření k jednotlivým strategickým cílům jsou uvedena v přiložené zprávě MEMO/10/343

V připojené tabulce „Smrtelné silniční nehody v jednotlivých zemích“ je naznačen pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci akčního plánu pro bezpečnost silničního provozu na období 2001–2010, s údaji za celou EU a členěním podle jednotlivých zemí.

Více informací:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Smrtelné silniční nehody v jednotlivých zemích (na milion obyvatel)

 Členský stát

Smrtelné silniční nehody podle počtu obyvatel

Vývoj smrtelných silničních nehod za období 2001–2009

 

2001

2009

2009–2001

Lotyšsko

236

112

54 %

Španělsko

136

58

53 %

Estonsko

146

75

50 %

Portugalsko

163

79

50 %

Francie

138

67

48 %

Litva

202

110

48 %

Slovensko

114

64

43 %

Itálie

125

68

43 %

Irsko

107

54

42 %

Německo

85

51

40 %

Švédsko

66

39

39 %

Slovinsko

140

84

38 %

EU

113

69

36 %

Belgie

145

90

36 %

Finsko

84

53

36 %

Nizozemsko

62

39

35 %

Spojené království

61

38

35 %

Rakousko

119

76

34 %

Maďarsko

121

82

34 %

Lucembursko

159

97

33 %

Česká republika

130

87

32 %

Dánsko

81

55

30 %

Kypr

140

89

28 %

Řecko

172

130

23 %

Polsko

145

120

17 %

Bulharsko

128

118

11 %

Rumunsko

112

130

14 %

Malta

41

51

31 %

Poznámka: Očekává se, že počet smrtelných silničních nehod se v roce 2010 sníží o více než 40 % (v porovnání s 36 % v roce 2009).


Side Bar