Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/790

Брюксел, 20 юли 2010 г.

Пътна безопасност: Комисията очертава мерки за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2020 година

Днес Европейската комисия прие амбициозен план за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата през следващите 10 години. Инициативите, предложени днес в набор от насоки за Европейска политика в областта на безопасността по пътищата през периода 2011—2020 г., се простират от въвеждането на повишени изисквания за безопасността на превозните средства до подобряване на обучението на участниците в пътното движение и засилване на контрола за спазването на правилника за движение по пътищата. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за изпълнението на тази програма.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Всеки ден стотина човека умират по европейските пътища. От 2001 г. насам постигнахме значителен напредък и успяхме да спасим живота на близо 80 000 души. Но броят на смъртните случаи и на нараняванията по нашите пътища все още е неприемливо голям. Ние проучваме какви автомобили управляват водачите, къде и как шофират те, като искаме да намалим наполовина смъртните случаи по пътищата до 2020 г.“

Програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година:

Днес Комисията представи съчетание от инициативи, насочени главно към осъществяване на подобрения в превозните средства, инфраструктурата и поведението на участниците в пътното движение.

Определени са седем стратегически цели:

  • Подобрени мерки за безопасност на камиони и леки автомобили

  • Строителство на по-безопасни пътища

  • Разработване на интелигентни превозни средства

  • Повишаване на изискванията за издаване на свидетелства за управление на МПС и към съответното обучение

  • Засилване на контрола за спазване на съответните разпоредби

  • Намаляване на нараняванията

  • Обръщане на по-голямо внимание на мотоциклетистите.

    Конкретните мерки по всяка една стратегическа цел са посочени в приложения документ MEMO/10/343

Приложената таблица „Брой по държави на смъртните случаи по пътищата“ показва напредъка по Плана за действие в областта на пътната безопасност за периода 2001—2010 г. с обобщени данни за целия Европейски съюз и разбивка по държави.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Смъртни случаи по пътищата по държави (на един милион жители)

Държава-членка

Брой на убитите на един милион жители

Развитие на броя на убитите през периода 2001—2009 г.

 

2001 г.

2009 г.

Сравнение между 2009 и 2001 г.

Латвия

236

112

-54%

Испания

136

58

-53%

Естония

146

75

-50%

Португалия

163

79

-50%

Франция

138

67

-48%

Литва

202

110

-48%

Словакия

114

64

-43%

Италия

125

68

-43%

Ирландия

107

54

-42%

Германия

85

51

-40%

Швеция

66

39

-39%

Словения

140

84

-38%

Европейски съюз

113

69

-36%

Белгия

145

90

-36%

Финландия

84

53

-36%

Нидерландия

62

39

-35%

Обединено кралство

61

38

-35%

Австрия

119

76

-34%

Унгария

121

82

-34%

Люксембург

159

97

-33%

Чешка република

130

87

-32%

Дания

81

55

-30%

Кипър

140

89

-28%

Гърция

172

130

-23%

Полша

145

120

-17%

България

128

118

-11%

Румъния

112

130

14%

Малта

41

51

31%

Забележка: очаква се през 2010 г. броят на смъртните случаи по пътищата да намалее с повече от 40 % (срещу 36 % през 2009 г.).


Side Bar