Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/ 96

Bruksela, dnia 28 stycznia 2010 r.

Komisja przesłała uzasadnione opinie do czterech państw członkowskich, które nie dokonały notyfikacji środków wdrażających unijne prawo zapewniające techniczną harmonizację i bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej UE.

W dniu dzisiejszym Komisja przesłała uzasadnione opinie do Luksemburga, Niemiec, Polski i Zjednoczonego Królestwa, które nie dokonały notyfikacji środków wdrażających prawo unijne mające na celu zapewnienie technicznej harmonizacji i bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej UE. Państwa te mają obecnie czas na odpowiedź do dnia 16 marca 2010 r.

Na mocy dyrektyw 2006/87/WE i 2008/87/WE państwa członkowskie zobowiązane były wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu dostosowania swojego prawodawstwa do dyrektyw w terminie do dnia 30 grudnia 2008 r. Dyrektywy ustanawiają normy techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i przewidują wprowadzenie wspólnotowego certyfikatu obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich, wystawianego przez właściwe organy i uprawniającego kapitanów z innych państw członkowskich UE do żeglugi po wspólnotowych wodach śródlądowych, w tym po Renie. Luksemburg, Niemcy, Polska i Zjednoczone Królestwo nie notyfikowały środków w terminie, pomimo że Komisja formalnie wystąpiła do nich o przedstawienie swoich uwag w tym zakresie.


Side Bar