Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Bruselj, 19. julija 2010

Predsedniki Komisije, Parlamenta in Evropskega sveta razpravljali o boju proti revščini in socialni izključenosti z evropskimi verskimi voditelji

Danes se je približno 20 visokih predstavnikov krščanske, judovske in muslimanske vere ter sikhovske in hindujske skupnosti na povabilo predsednika Joséja Manuela Barrosa v Bruslju udeležilo srečanja, ki mu sopredsedujeta predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek in predsednik Evropskega sveta Herman van Rompuy. Razpravljali so o učinkovitih načinih za odpravo revščine in socialne izključenosti, kar je obveza evropske uprave.

To je bilo šesto v nizu letnih srečanj, ki jih je predsednik Barroso začel leta 2005. Prav tako je to prvo srečanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki v svojem členu 17 določa, da Unija vzdržuje „odprt, pregleden in reden dialog“ z verami, cerkvami in svetovnonazorskimi združenji. Današnje srečanje potrjuje pomen, ki ga evropske institucije pripisujejo temu dialogu.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je dejal: „V Evropi živi več milijonov ljudi na robu socialne izključenosti. To je dokaz za revščino v eni izmed najbogatejših regij na svetu! Ko se bo Evropa rešila iz te krize, bi rad, da se s povečevanjem rasti najbolj ranljivi vključijo v večinsko družbo.“ Dodal je: „Cerkve in verske skupnosti so pomembni ponudniki socialnih storitev v državah članicah EU. Če se želimo učinkovito boriti proti revščini, je nujno, da črpamo iz njihovih dolgotrajnih in obsežnih izkušenj.“

Jerzy Buzek, predsednik Evropskega parlamenta, je pristavil: „Obljuba za boljše življenje za vse brez izjem mora biti vedno v središču evropskega projekta. Boj proti revščini in socialni izključenosti je skupna naloga vseh partnerjev: na lokalni, nacionalni in evropski ravni, pa tudi laikov in cerkev. Naša prva in glavna prednostna naloga je ponovna vzpostavitev socialne in gospodarske varnosti. Cerkve imajo pri tem ključno vlogo. Prispevajo lahko s svojimi dolgotrajnimi izkušnjami na področju socialnega dela s posamezniki in skupnostmi. Te izkušnje še nikoli niso bile tako dragocene, kot so zdaj v kriznem obdobju.“

Herman Van Rompuy, predsednik Evropskega sveta, pa meni: „Vsi vemo, da je ta problematika v glavnem povezana z brezdomstvom, boljšim dostopom do trga dela, možnostjo uporabe zdravstvenih storitev, torej z vsem, kar lahko spada pod „materialne življenjske pogoje“. Toda boj proti revščini in socialni izključenosti v bistvu pomeni tudi pripravljenost do ponovne vzpostavitve človeškega dostojanstva, dostojanstva moških in žensk. Zato je treba upoštevati tudi družbena, kulturna in etična vprašanja.“

Evropske institucije se v evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 ter v okviru evropske platforme za odpravo revščine vključujejo v dialog s civilno družbo, nevladnimi organizacijami, javnimi organi in drugimi ponudniki socialnih storitev, da bi našle nove pristope, ukrepe in partnerje pri vseevropskem prizadevanju za odpravo revščine.

Spodbujanje zaposlovanja, vključujoče rasti in socialne kohezije je v središču strategije Evropa 2020. Eden izmed ciljev, s katerim se strinjajo po vsej EU, je do leta 2020 število Evropejcev, ki so izpostavljeni revščini in socialni izključenosti, zmanjšati za vsaj 20 milijonov. Napredek se bo meril s pomočjo treh glavnih kazalnikov, ki so tveganje revščine, pomanjkanje materialnih dobrin in število gospodinjstev brez delovno aktivnih članov. Uvedba teh kazalnikov EU in redno spremljanje napredka pomenijo, da države članice prevzemajo odgovornost za rešitev te problematike.

Dodatna dva glavna cilja strategije Evropa 2020 izražata potrebo po izboljšanju enakih možnosti pri izobraževanju in njegove kakovosti: do leta 2020 naj bi se stopnja osipa v šolah zmanjšala na manj kot 10 %, za vsaj 40 % pa naj bi se povečal delež prebivalcev, starih od 30 do 34 let, s terciarno ali enakovredno izobrazbo.

Razprave so potekale odkrito in odprto. Verski voditelji iz 14 držav članic (Francije, Združenega kraljestva, Nemčije, Belgije, Italije, Nizozemske, Grčije, Romunije, Bolgarije, Cipra, Madžarske, Slovaške, Poljske in Danske) so izrazili svojo podporo strategiji Evropa 2020 ter njenim socialnim in izobraževalnim ciljem. Spodbudili so evropske institucije, da si še naprej prizadevajo zlasti za izboljšanje dostopa do trga dela, bolj usmerjene socialne storitve v državah članicah ter zagotavljanje enakih možnosti za izboljšanje dostopnosti izobraževanja in usposabljanja.

Poudarili so svojo nadaljnjo zavezanost h krepitvi socialne kohezije ter povečevanju občutka solidarnosti in civilnega udejstvovanja med Evropejci. Poudarili so tudi, da bo trenutno krizo možno premagati le, ko bodo ljudje in socialna pravičnost v središču evropskih politik.

Na srečanju so sodelovali tudi naslednji člani Evropske komisije: podpredsednica Viviane Reding, podpredsednik Antonio Tajani, podpredsednik Maroš Šefčovič, komisarka Maria Damanaki in komisar László Andor.

Seznam udeležencev: glej MEMO/10/342;

Povezava do spletne strani Evropa 2020

Povezava do spletne strani evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010

Povezava do spletne strani z glavnimi podatki o socialni izključenosti

Več o dialogu EU z verami, cerkvami in svetovnonazorskimi združenji


Side Bar