Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Bruxelles, 19 iulie 2010

Președinții Comisiei, Parlamentului și Consiliul European discută despre lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale cu liderii religioși europeni

Astăzi, aproximativ douăzeci de înalți reprezentanți ai religiilor creștină, iudaică și musulmană, precum și ai comunităților Sikh și hindusă s-au întâlnit la Bruxelles, la invitația președintelui José Manuel Barroso, reuniunea fiind coprezidată de Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European și de Herman Van Rompuy, Președinte al Consiliului European. Participanții au discutat despre modalități efective de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale ca un imperativ pentru guvernanța europeană.

Acesta a fost cea de a șasea reuniune dintr-o serie de reuniuni anuale lansate de președintele Barroso în 2005. Pentru prima dată, întâlnirea are loc în noul context al Tratatului de la Lisabona care prevede la articolul 17 că Uniunea menține un „dialog deschis, transparent și constant” cu reprezentanții grupurilor religioase, ai bisericilor și ai comunităților de credință. Reuniunea de astăzi dovedește importanța pe care instituțiile europene o acordă acestui dialog.

José Manuel Barroso, Președintele Comisiei a declarat: „În Europa, mai multe milioane de cetățeni trăiesc la limita excluziunii sociale. Aceasta reprezintă o situație regretabilă pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii! Pe măsură ce Europa iese din criză, aș vrea să văd o creștere economică care integrează persoanele cele mai vulnerabile în societate.” Acesta a adăugat: „Bisericile și comunitățile religioase sunt furnizori importanți de servicii sociale în statele membre ale UE. Dacă dorim să combatem sărăcia în mod eficient, este esențial să ne inspirăm din experiența extrem de diversă și de lungă durată a acestora.”

Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European a adăugat: „Promisiunea unei vieți mai bune pentru toți, fără excepții, trebuie să fie întotdeauna în centrul proiectului european. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale este o sarcină a tuturor parteneriatelor existente la nivel local, național și european, atât pentru laici, cât și biserici. Prioritatea noastră majoră este de a restabili securitatea socială și economică. Bisericile au un rol crucial de jucat în această privință. Ele pot contribui cu experiența lor îndelungată în asistența socială oferită persoanelor și comunităților. Această experiență nu a fost niciodată atât de valoroasă cum este astăzi, într-o perioadă de criză.”

Herman Van Rompuy, Președintele Consiliului European, a declarat: „Știm cu toții că această problemă este legată în principal de lipsa de adăpost, de un acces mai bun la piața muncii, de posibilitatea de a beneficia de servicii de sănătate, în general, de ceea ce poate fi numit «condițiile materiale de viață». Însă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă, de asemenea, în esență, dorința de a restabili demnitatea umană, atât a bărbaților, cât și a femeilor. Din acest motiv, ar trebui luate în considerare și aspectele de natură socială, culturală și etică.”

În cadrul Anului european de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale 2010 și prin intermediul Platformei europene împotriva sărăciei, instituțiile europene se angajează într-un dialog cu societatea civilă, ONG-urile, autoritățile publice și cu alți furnizori de servicii sociale în vederea găsirii unor noi abordări, acțiuni și parteneri pentru continuarea efortului la nivel european de eradicare a sărăciei.

Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii favorabile incluziunii și a coeziunii sociale stau la baza Strategiei „Europa 2020”. Unul dintre obiectivele convenite la nivelul UE este reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de europeni expuși sărăciei și excluziunii sociale până în 2020. Progresul va fi măsurat prin trei indicatori majori și anume, riscul de sărăcie, lipsurile materiale și familiile fără venituri din muncă. Acești indicatori UE și monitorizarea constantă a progreselor vor garanta asumarea responsabilității de către statele membre.

Alte două obiective principale ale Strategiei „Europa 2020” reflectă nevoia de a îmbunătăți echitatea și calitatea învățământului: reducerea abandonului școlar la sub 10% și creșterea numărului de persoane cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani care au absolvit studii terțiare sau echivalente cu cel puțin 40% până în 2020.

Discuțiile au avut loc într-un spirit deschis și sincer. Liderii religioși din paisprezece state membre (Franța, Regatul Unit, Germania, Belgia, Italia, Țările de Jos, Grecia, România, Bulgaria, Cipru, Ungaria, Slovacia, Polonia și Danemarca) și-au exprimat sprijinul pentru Strategia „Europa 2020” și pentru obiectivele sociale și privind educația ale acesteia. Liderii religioși au încurajat instituțiile europene să intensifice aceste măsuri, în special în vederea îmbunătățirii accesului la piața forței de muncă, a unei mai bune direcționări a serviciilor sociale în statele membre și a asigurării unor șanse egale în ceea ce privește accesul la educație și formare profesională.

Aceștia și-au subliniat angajamentul privind consolidarea în continuare a coeziunii sociale și sporirea sentimentului de solidaritate și de implicare civică în rândul europenilor. De asemenea, participanții au subliniat faptul că depășirea crizei actuale va fi posibilă numai atunci când oamenii și justiția socială se vor afla în centrul politicilor europene.

La reuniune au participat de asemenea următorii membri ai Comisiei Europene: vicepreședintele Viviane Reding, vicepreședintele Antonio Tajani, vicepreședintele Maroš Šefčovič, comisarul Maria Damanaki și comisarul László Andor.

Lista participanților: a se vedea MEMO/10/342.

Link către Strategia „Europa 2020”.

Link către Anul european de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale 2010.

Link către cifre-cheie privind incluziunea socială.

Pentru informații suplimentare privind dialogul UE cu reprezentanții grupurilor religioase, ai bisericilor și ai comunităților de credință.


Side Bar