Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Brüsszel, 2010. július 19.

A Bizottság, a Parlament és az Európai Tanács elnökei vallási vezetőkkel tárgyaltak a szegénység elleni harcról és a társadalmi kirekesztésről

José Manuel Barroso elnök meghívására ma a keresztény, zsidó és iszlám vallás, valamint a szikh és a hindu közösség mintegy húsz vezető képviselője vett részt azon a brüsszeli találkozón, amelyen Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke és Herman Van Rompuy, az Európai Tanács vezetője társelnökletével vitatták meg az európai kormányzás egyik sürgető feladata, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc problémáját.

A Barroso elnök által 2005-ben meghirdetett kezdeményezés keretében évente sorra kerülő megbeszélést most hatodik alkalommal rendezték meg. Első alkalommal került sor a találkozóra a Lisszaboni Szerződés teremtette új keretek között: a Szerződés 17. cikke kimondja, hogy „az Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn” az egyházakkal, vallási szervezetekkel és közösségekkel. A mai találkozó azt igazolja, hogy az európai intézmények valóban fontosnak tartják ezt a párbeszédet.

A megbeszélés kapcsán José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke rámutatott: „Európában több millió polgár él a társadalmi kirekesztés határán. Ez voltaképpen szegénységi bizonyítvány a világ egyik leggazdagabb régiója számára. A válságból való európai kilábalásnak, és az ennek nyomán jelentkező gazdasági növekedésnek együtt kell járnia a legkiszolgáltatottabb csoportok társadalmi integrációjával.” A Bizottság elnöke hozzátette: „Az egyházak és vallási közösségek fontos szerepet játszanak az uniós tagállamokban a szociális szolgáltatások biztosítása terén. Ha eredményesen akarunk fellépni a szegénység ellen, akkor támaszkodnunk kell régi keletű, széles körű tapasztalataikra.”

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke így fogalmazott: „Mindig is az európai integráció vezérelve volt, hogy kivétel nélkül mindenki számára jobb életminőséget biztosítsunk. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc mindannyiunk összefogását kívánja meg; helyi, nemzeti és európai szinten, laikusoknak és hívőknek egyaránt ki kell vennünk belőle a magunk részét. Első és legfontosabb prioritásunk a szociális és gazdasági biztonság helyreállítása. Ebben döntő szerepet játszanak az egyházak, hiszen hosszú múltra visszanyúló tapasztalatokkal rendelkeznek az egyénekkel és közösségekkel végzett szociális munka terén. Ez a tapasztalat sosem volt olyan értékes, mint a mai válságos időkben.”

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a találkozó kapcsán kijelentette: „Mindannyian tudjuk, hogy ez a kérdés elsősorban a hajléktalansággal, a munkaerőpiachoz való jobb hozzáféréssel, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének lehetőségével van összefüggésben, azzal, amit az élet anyagi feltételeinek nevezhetünk. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc azonban lényegében az emberi méltóság, a férfiak és nők méltósága helyreállításának akaratáról is szól. Ez az, amiért e témával kapcsolatban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi, kulturális és etikai kérdéseket sem.”

Az európai intézmények 2010, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve során, valamint a szegénység elleni európai platform keretében folytatnak párbeszédet a civil társadalommal, a nem kormányzati szervezetekkel, az állami hatóságokkal és más szociális szolgáltatókkal annak érdekében, hogy új módszereket, tevékenységeket és partnereket találjanak a szegénység felszámolását célzó európai törekvések támogatásához.

A foglalkoztatás növelése, az inkluzív növekedés és a társadalmi kohézió az Európa 2020 stratégia kulcselemei. A stratégia egyik Unió-szerte elfogadott célkitűzése, hogy 2020-ra legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység és a társadalmi kirekesztés által fenyegetett európai polgárok száma. Az elért előrehaladást három mutató méri majd: a szegénység kockázata, az anyagi nélkülözés és a munkanélküli háztartások száma. Ezek az uniós mutatók és a megtett út folyamatos nyomon követése fogják garantálni a tagállamok számonkérhetőségét.

Az Európa 2020 stratégia két további kiemelt célkitűzése az oktatás minősége és társadalmi igazságossága javításának igényét tükrözi: az egyik értelmében 10% alá kell csökkenteni az iskolából kimaradók számát, a másik szerint pedig legalább 40%‑ra kell emelni a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30–34 évesek arányát, mindkettőt 2020-ig.

A megbeszéléseket nyílt és őszinte légkör jellemezte. A tizennégy tagállamból (Franciaország, Egyesült Királyság, Németország, Belgium, Olaszország, Hollandia, Görögország, Románia, Bulgária, Ciprus, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Dánia) érkezett hitéleti vezetők támogatásukat fejezték ki az Európa 2020 stratégia és az abban foglalt szociális és oktatáspolitikai célok iránt. Arra bíztatták az európai intézményeket, hogy fokozott erővel törekedjenek különösen a munkaerőpiachoz való hozzáférés megkönnyítésére, a tagállami szociális szolgáltatások jobb fókuszálására, és az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés terén az esélyegyenlőség biztosítására.

Megerősítették, hogy továbbra is törekedni fognak a társadalmi kohézió, a szolidaritás és az aktív polgári szerepvállalás elősegítésére. Hangsúlyozták, hogy a jelenlegi válságot csak akkor hagyhatjuk magunk mögött, ha az európai politika középpontjába a polgárok és a társadalmi igazságosság kerülnek.

Az Európai Bizottság részéről a találkozón a következők vettek részt: Viviane Reding, alelnök; Antonio Tajani, alelnök; Maroš Šefčovič, alelnök; Maria Damanaki, biztos; Andor László, biztos.

A résztvevők listája: lásd MEMO/10/342

Európa 2020 stratégia

2010 – a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve

Társadalmi összetartozás a számok tükrében

További információk az egyházakkal, vallási szervezetekkel és közösségekkel folytatott párbeszédről


Side Bar