Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Bruxelles, den 19. juli 2010

Formændene for Kommissionen, Parlamentet og Rådet mødes med europæiske religiøse ledere for at drøfte bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Omkring tyve højtstående repræsentanter for den kristne, jødiske og muslimske religion samt for de sikhiske og hinduistiske trossamfund mødtes i dag i Bruxelles. De var blevet inviteret af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, som ledede mødet sammen med Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, og formanden for Det Europæiske Råd, Herman van Rompuy. De drøftede, hvordan man effektivt kan bekæmpe fattigdom og social udstødelse, hvilket er et ufravigeligt mål for EU's regeringer.

Det var det sjette i en række årlige møder, som blev indledt af José Manuel Barroso i 2005 og det første møde siden Lissabontraktaten trådte i kraft. Ifølge traktatens artikel 17 skal EU opretholde en "åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog" med religioner, kirker og trossamfund. Mødet i dag vidner om, hvor højt de europæiske institutioner vægter denne dialog.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte, at flere millioner europæiske borgere er truet af social udstødelse, hvilket er trist, når man tænker på, at Europa er en af verdens rigeste regioner. I takt med at Europa kommer ud af den nuværende krise, ønsker han, at der skabes vækst, som kan sikre, at de mest udsatte bliver integreret i samfundet. Han tilføjede, at kirker og trossamfund står for en stor del af de sociale tjenester i EU's medlemsstater, og at det er nødvendigt at trække på deres store erfaring, hvis vi vil bekæmpe fattigdommen effektivt.

Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, tilføjede, at målet om et bedre liv for alle uden undtagelse altid bør indgå centralt i det europæiske projekt. Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse er en kamp, som vedrører alle, både på lokalt, nationalt og europæisk plan og både lægmænd og kirken. Vores højeste prioritet er at genskabe den sociale og økonomiske sikkerhed. Trossamfundene spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng. De har lang erfaring i socialt arbejde rettet mod enkeltpersoner og samfundsgrupper. Denne erfaring er mere værdifuld end nogensinde i disse krisetider.

Det Europæiske Råds formand, Herman Van Rompuy, udtalte, at denne problemstilling først og fremmest vedrører hjemløshed, bedre adgang til arbejdsmarkedet, mulighed for at søge om lægehjælp, og hvad der samlet kan kaldes de materielle livsvilkår. Men bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse består også helt enkelt i viljen til at bevare menneskets værdighed, både mænds og kvinders værdighed. Og det er begrundelsen for, at der bør tages hensyn til såvel samfundsmæssige som kulturelle og etiske spørgsmål.

EU-institutionerne er i forbindelse med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i 2010 og den europæiske platform mod fattigdom i dialog med civilsamfund, NGO'er, offentlige myndigheder og andre udbydere af sociale tjenester for at finde nye samarbejdspartnere og fremgangsmåder, som kan bidrage til EU's samlede indsats for at udrydde fattigdom.

Fremme af beskæftigelse, inklusiv vækst og social samhørighed, er et centralt aspekt i Europa 2020-strategien. En af strategiens målsætninger, som der er enighed om i hele EU, er at nedbringe antallet af europæere, som er udsat for fattigdom og social udstødelse, med mindst 20 millioner senest i 2020. Fremskridtet vil blive målt på baggrund af tre overordnede indikatorer: i fare for fattigdom, materielle afsavn og husstande ramt af arbejdsløshed. Sammen med en løbende overvågning af udviklingen skal disse indikatorer sørge for, at medlemsstaterne tager ansvar.

To af Europa 2020-strategiens øvrige overordnede mål afspejler behovet for at gøre uddannelse bedre og mere lige, dvs. begrænse antallet af unge, der forlader skolen for tidligt, så de udgør under 10 %, og øge andelen af befolkningen i alderen 30-34 år, der har en uddannelse på tertiært niveau, til mindst 40 % senest i 2020.

Mødet var præget af en ligefrem og åben dialog. De religiøse ledere fra fjorten medlemslande (Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Italien, Holland, Grækenland, Rumænien, Bulgarien, Cypern, Ungarn, Slovakiet, Polen og Danmark) gav udtryk for deres støtte til Europa 2020-strategien og dens sociale og uddannelsesmæssige mål. De opfordrede EU-institutionerne til at sætte yderligere gang i fremskridtet navnlig med henblik på at forbedre adgangen til arbejdsmarkedet, målrette de sociale tjenester i medlemsstaterne bedre og sikre lige adgang til uddannelse.

De understregede, at de forpligtede sig til fortsat at sikre social samhørighed og at øge europæernes solidaritetsfølelse og samfundssind. De påpegede, at det kun vil være muligt at komme igennem den nuværende krise, hvis EU's politikker tager udgangspunkt i mennesker og social retfærdighed.

Følgende kommissærer deltog også i mødet: næstformand Viviane Reding, næstformand Antonio Tajani, næstformand Maroš Šefčovič, kommissær Maria Damanaki og kommissær László Andor.

Deltagerliste: MEMO/10/342

Link til Europa 2020

Link til Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010

Link til Nøgletal om social inklusion

Mere om EU-dialog med religioner, kirker og trossamfund


Side Bar