Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Bruselj, 19. julij 2010

Za „pametno rast“ in delovna mesta namenjenih 6,4 milijarde EUR – doslej največja naložba Evrope v raziskave in inovacije

MEMO/10/339

Komisarka Máire Geoghegan-Quinn je danes napovedala naložbo Evropske komisije v raziskave in inovacije v višini skoraj 6,4 milijarde EUR. Doslej največji sveženj zaobjema široko paleto znanstvenih disciplin, področij javne politike in poslovne sektorje. S pomočjo teh sredstev se bodo premikale meje znanosti in povečala konkurenčnost Evrope, pomagalo pa bo tudi pri reševanju družbenih vprašanj, kot so podnebne spremembe, varnost preskrbe z energijo in hrano, zdravstvo in staranje prebivalstva. Sredstva bo dobilo približno 16 000 udeležencev iz raziskovalnih organizacij, univerz in industrije, vključno z okvirno 3 000 malimi in srednje velikimi podjetji (MSP). Nepovratna sredstva bodo dodeljena s pomočjo „razpisov za zbiranje predlogov“ (vabil za oddajo ponudbe) in ocenjevanja, postopek pa se bo odvijal v naslednjih 14 mesecih. Veliko razpisov bo uradno objavljenih 20. julija. Ta sveženj predstavlja gospodarsko spodbudo, ki bo po pričakovanjih ustvarila 165 000 delovnih mest. Pomeni tudi dolgoročno naložbo v pametnejšo, trajnostno in bolj vključujočo Evropo. Hkrati je ključni sestavni del strategije EU Evropa 2020, zlasti vodilne pobude Unija inovacij, ki se bo začela izvajati jeseni 2010.

Komisarka Geoghegan-Quinn je povedala: „Naložbe v raziskave in inovacije so edina pametna in trajna pot iz krize ter k trajnosti in družbeno pravični rasti. Ta evropski sveženj bo prispeval k novim ter boljšim proizvodom in storitvam, konkurenčnejši in bolj okoljsko naravnani Evropi ter boljši družbi, v kateri bo življenje kakovostnejše. Raziskovalcem in inovatorjem ponujamo 6,4 milijarde EUR za vrhunske projekte na temo največjih gospodarskih in družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe, varnost preskrbe z energijo in hrano, zdravstvo in staranje prebivalstva. Gre za ogromno in učinkovito gospodarsko spodbudo in naložbo v našo prihodnost.“

Največ sredstev do zdaj

Za sredstva iz sedmega okvirnega programa EU se bo mogoče potegovati na številnih področjih politike. Več kot 600 milijonov EUR je na primer namenjenih za zdravstvo. Za raziskave na področju IKT je namenjenih 1,2 milijarde EUR, kar bo v pomoč pri izpolnjevanju zaveze Komisije iz Evropske digitalne agende, da bo ohranjala trend letnih povečanj financiranja IKT.

1,3 milijarde EUR je namenjenih najboljšim ustvarjalnim znanstvenikom, ki jih bo izbral Evropski raziskovalni svet. Tu so še donacije za mobilnost v okviru „dejavnosti Marie Curie“ v skupni višini 772 milijonov EUR, ki so namenjene 7 000 visoko usposobljenim raziskovalcem.

800 milijonov EUR za MSP

Največ pozornosti je namenjene MSP, ki so nosilci evropskega sistema inovacij in predstavljajo 99 % vseh evropskih podjetij. MSP bodo dobila skoraj 800 milijonov EUR, prvič pa bodo uvedeni namenski proračuni za nekatera področja. Sodelovanje MSP bo moralo na primer pri zdravstvu, na znanju temelječem bio-gospodarstvu, okolju in nanotehnologijah dosegati 35 % skupnega proračuna pri določenem številu tem.

Novi izdelki in storitve

Srž svežnja je v prenašanju raziskav v nove tehnologije, proizvode in storitve.

Samo na področju raziskav v zdravstvu bo 206 milijonov EUR, kar je tretjina skupnega proračuna za leto 2011, namenjenih kliničnim preskusom, ki jih izvajajo raziskovalci, da bi na trg hitreje uvrstili nova zdravila.

Nanotehnologije (270 milijonov EUR) se bodo osredotočale na raziskave, ki bi lahko privedle do patentiranja in priložnosti za trženje.

Približno 600 milijonov EUR sredstev za IKT bo namenjenih omrežnim in storitvenim infrastrukturam naslednje generacije, robotskim sistemom, elektronskim in fotonskim komponentam ter tehnologijam digitalnih vsebin. Raziskave o možnih načinih, kako se s pomočjo IKT spopadati z izzivi, kot so gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, staranje prebivalstva in trajnostne tovarne, bodo dobile več kot 400 milijonov EUR. V letu 2011 je 90 milijonov EUR namenjenih tudi za javno-zasebno partnerstvo za internet prihodnosti, s čimer naj bi razvili „pametne“ ključne evropske infrastrukture.

Nova pilotna uvedba odprtega dostopa do rezultatov okoljskih raziskav

Za projekte okoljskih raziskav bodo namenjena sredstva v višini približno 205 milijonov EUR. Letos Komisija uvaja ukrepe za pospeševanje izmenjave rezultatov okoljskih raziskav. Upravičenci do nepovratnih sredstev EU se bodo zavezali, da bodo publikacije, ki izvirajo iz njihovih raziskav, po določenem obdobju odloga prosto na voljo.

Ozadje

Proračun za zbiranje predlogov na podlagi sedmega okvirnega programa znaša za leto 2011 6,4 milijarde EUR, kar je 12 % več kot za leto 2010, (5,7 milijarde EUR) in 30 % več kot za leto 2009 (4,9 milijarde EUR).

Sedmi okvirni program je največji posamični raziskovalni program na svetu, njegov proračun za obdobje 2007–2013 pa brez Euratoma znaša 50,5 milijarde EUR.

Evropski politični voditelji so s sprejetjem strategije Evropa 2020 postavili raziskave in inovacije v ospredje evropskih političnih načrtov, kjer bodo temelj naložbe v trajnostno rast in delovna mesta.

Danes napovedani razpisi za zbiranje predlogov bodo del evropske vodilne pobude Unija inovacij, ki jo bo komisarka Geoghegan-Quinn začela izvajati jeseni 2010. Navedena pobuda je osrednji člen strategije Evropa 2020, namenjen pa je spodbujanju celotne inovacijske verige „od raziskav do prodaje“ z združevanjem prvovrstne znanosti in gospodarstva inovacij oziroma „i-gospodarstva“. Odpravila bo ozka grla, ki zavirajo skupni trg inovacij in Evropi preprečujejo, da bi ZDA in drugim konkurirala kar najbolj uspešno.

Uvedla bo tudi „partnerstva za inovacije“, ki bodo združevala glavne akterje na ključnih področjih z namenom doseganja primernega ravnotežja med sodelovanjem in konkurenco.

Viri:

Spletna stran z razpisi:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm.

Spletna stran Komisije o raziskavah:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html.

„Unija inovacij“ Komisije na spletnem omrežju Facebook:
http://www.facebook.com/innovation.union.


Side Bar