Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Bruxelles, 19 iulie 2010

6,4 miliarde EUR pentru creștere inteligentă și locuri de muncă - cea mai mare investiție a Europei în cercetare și inovare

MEMO/10/339

Comisarul Máire Geoghegan-Quinn anunță astăzi o investiție de aproape 6,4 miliarde EUR a Comisiei Europene în cercetare și inovare. Pachetul, cel mai mare pachet de acest gen care a existat vreodată, vizează o gamă largă de discipline științifice, domenii de politici publice și sectoare comerciale. Această finanțare va împinge mai departe frontierele științei, va spori competitivitatea Europei și va ajuta la soluționarea unor provocări sociale precum schimbarea climatică, siguranța aprovizionării cu energie și cu alimente, sănătatea și îmbătrânirea populației. Circa 16 000 de participanți din organizații de cercetare, universități și din industrie, inclusiv aproximativ 3 000 de IMM-uri, vor primi finanțare. Granturile vor fi acordate prin intermediul unor „cereri de propuneri” (invitații la licitație) și evaluări desfășurate în următoarele 14 luni. La 20 iulie vor fi publicate oficial mai multe cereri de propuneri. Acest pachet reprezintă un stimul economic și se preconizează că va crea peste 165 000 de locuri de muncă. De asemenea, constituie o investiție termen lung într-o Europă mai inteligentă, mai durabilă și mai incluzivă, fiind un element-cheie în cadrul strategiei Europa 2020 a UE și în special al inițiativei emblematice „o Uniune a inovării”, care va fi lansată în toamna anului 2010.

Comisarul Geoghegan-Quinn a declarat: „Investițiile în cercetare și inovare reprezintă singura cale inteligentă pe termen lung de a ieși din criză și a avansa către o creștere durabilă și echitabilă din punct de vedere social. Acest pachet european va contribui la realizarea de produse și servicii noi și ameliorate, la o Europă mai competitivă și mai ecologică și la o societate mai bună cu o calitate a vieții superioară. Oferim cercetătorilor și inovatorilor 6,4 miliarde EUR pentru proiecte de vârf care se concentrează asupra unor mari provocări economice și sociale: schimbările climatice, siguranța aprovizionării cu energie și cu alimente, sănătate și îmbătrânirea populației. Acesta reprezintă un stimul economic enorm și eficient, precum și o investiție în viitorul nostru.”

O finanțare mai mare ca niciodată

Va exista posibilitatea licitării pentru fonduri din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru al UE, într-o gamă largă de domenii strategice. De exemplu, sănătatea primește peste 600 milioane EUR, iar 1,2 miliarde EUR vor fi folosite pentru a stimula cercetarea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), care va contribui la realizarea angajamentului asumat de Comisie în Agenda digitală pentru Europa de a menține ritmul creșterilor anuale ale finanțării pentru domeniul TIC.

Peste 1,3 miliarde EUR sunt rezervate pentru cei mai creativi oameni de știință, selectați de către Consiliul European pentru Cercetare. De asemenea, se vor acorda burse de mobilitate în valoare de 772 milioane EUR pentru 7 000 de cercetători cu înaltă calificare, prin „acțiuni Marie Curie”.

800 milioane EUR pentru IMM-uri

Prioritatea de vârf o reprezintă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), coloana vertebrală a sistemului de inovare european, care reprezintă 99% din totalul companiilor europene. IMM-urile vor primi aproape 800 milioane EUR și, pentru prima oară, vor exista bugete dedicate în câteva domenii. De exemplu, în domeniul sănătății, al bioeconomiei bazate pe cunoaștere, al mediului și al nanotehnologiilor, participarea IMM-urilor trebuie să se ridice la 35% din bugetul total pentru o serie de teme.

Noi produse și servicii

Traducerea cercetării în noi tehnologii, produse și servicii este un element central al acestui pachet.

Doar pentru cercetarea în domeniul sănătății se vor cheltui circa 206 milioane EUR - o treime din bugetul global pe 2011 – pentru studii clinice conduse de cercetători în vederea aducerii mai rapide pe piață a noilor medicamente.

În domeniul nanotehnologiilor (270 milioane EUR), accentul se va pune pe activitățile de cercetare care ar putea duce la oportunități de brevetare și comercializare.

În jur de 600 milioane EUR din finanțarea pentru TIC sunt alocate următoarei generații de infrastructuri de rețele și servicii, sistemelor robotice, componentelor electronice și fotonice și tehnologiilor pentru conținutul digital. Peste 400 milioane EUR vor fi folosite pentru sprijinirea cercetării cu privire la modul în care TIC pot ajuta la abordarea provocărilor precum obținerea unei economii cu emisii scăzute de carbon, soluționarea problemei unei societăți îmbătrânite și realizarea de fabrici adaptabile și durabile. De asemenea, 90 milioane EUR vor fi alocate în 2011 parteneriatului public-privat pentru internetul viitorului, în scopul transformării infrastructurilor europene esențiale în infrastructuri „inteligente”.

Nou proiect-pilot privind accesul liber la rezultatele cercetării în domeniul mediului

Proiectele de cercetare în domeniul mediului vor primi circa 205 milioane EUR. Anul acesta, Comisia introduce măsuri pentru a accelera procesul de împărtășire a rezultatelor cercetării în domeniul mediului: beneficiarii granturilor UE se vor angaja să pună la dispoziție gratuit – după un moratoriu – materialele rezultate în urma activităților lor de cercetare.

Context

Bugetul pe 2011 pentru cererile de propuneri în temeiul cel de-al șaptelea program‑cadru este de 6,4 miliarde EUR, cu 12% mai mare decât în 2010 (5,7 miliarde EUR) și cu 30% mai mare decât în 2009 (4,9 miliarde EUR).

Cel de-al șaptelea program-cadru este cel mai mare program pentru cercetare din lume, cu un buget de peste 50,5 miliarde EUR – fără a lua în calcul Euratom – pentru perioada 2007-2013.

Prin adoptarea strategiei Europa 2020, liderii politici europeni au pus cercetarea și inovarea în prim planul agendei politice europene, transformându-le în piatra de temelie a investițiilor în creștere și locuri de muncă durabile.

Cererile de propuneri anunțate astăzi vor contribui la inițiativa europeană emblematică „o Uniune a inovării”, pe care Comisarul Geoghegan-Quinn o va lansa în toamna anului 2010. Această inițiativă este nucleul strategiei Europa 2020 și are ca scop stimularea întregului lanț al inovării, „de la cercetare la comerțul cu amănuntul”, unind cercetarea științifică de nivel mondial cu o economie a inovării („i-conomy”). Ea va elimina blocajele care stau în calea unei piețe unice a inovării și care împiedică Europa să concureze așa cum ar trebui cu SUA și cu alte țări.

De asemenea, va introduce „parteneriatele pentru inovare”, care vor reuni principalii agenți din domeniile-cheie și vor încerca să atingă echilibrul corect între colaborare și concurență.

Surse:

Pagina privind cererile de propuneri:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Site-ul web al Comisiei privind cercetarea:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Pagina de Facebook a Comisiei pentru inițiativa „o Uniune a inovării”:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar