Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Brüssel, 19. juuli 2010

6,4 miljardit eurot aruka majanduskasvu ja töökohtade jaoks – Euroopa kõigi aegade suurim investeering teadusuuringutesse ja innovatsiooni

(MEMO/10/339)

Volinik Máire Geoghegan-Quinn kuulutab täna välja Euroopa Komisjoni peaaegu 6,4 miljardi euro suuruse investeeringu teadusuuringutesse ja innovatsiooni. Kõigi aegade suurim rahastamispakett hõlmab väga paljusid teadusharusid ja poliitikavaldkondi ning kaubandust. See toetus aitab nihutada teaduse piire, tõsta Euroopa konkurentsivõimet ja aidata lahendada selliseid ühiskonna ees seisvaid probleeme nagu kliimamuutus, energia ja toiduga kindlustatus, rahvastiku tervis ja vananemine. Toetust saavad umbes 16 000 osalevat (sh umbes 3000 väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat) teadusorganisatsiooni, ülikooli ja tööstussektori esindajat. Toetuste andmisel lähtutakse pakkumiskutsetest ja viimase 14 kuu hinnangutest. Paljud pakkumiskutsed kuulutatakse ametlikult välja 20. juulil. Kõnealune pakett on majanduslik stiimul, mille abil loodetakse luua rohkem kui 165 000 uut töökohta. Samuti on see pikaajaline investeering arukamasse, säästvamasse ja kõiki kaasavasse Euroopasse. Ühtlasi on tegemist ELi Euroopa 2020 strateegia ja eriti 2010. aasta sügisel käivitatava suurprojekti „Innovaatiline liit” põhielemendiga.

Volinik Geoghegan-Quinn sõnas: „Investeerimine teadusesse ja innovatsiooni on ainuke arukas ja püsiv tee kriisist väljatulekuks ning liikumiseks jätkusuutliku ja sotsiaalselt õiglase majanduskasvu poole. See Euroopa rahastamispakett aitab kaasa uute ja paremate toodete ja teenuste loomisele, konkurentsivõimelisemale ja rohelisemale Euroopale ning parema, kõrgema elukvaliteediga ühiskonna tekkimisele. Me pakume teadlastele ja innovaatoritele 6,4 miljardit eurot uuenduslike projektide jaoks, mis keskenduvad suurtele majanduslikele ja ühiskondlikele väljakutsetele: kliimamuutusele, energia ja toiduga kindlustatusele, rahvastiku tervise ja vananemise probleemile. See on hiiglasuur ja tõhus majanduslik stiimul ning investeering meie tulevikku.”

Rohkem toetusi kui eales varem

ELi seitsmendast raamprogrammist toetuse saamiseks on võimalik esitada rahastamistaotlus paljudes erinevates poliitikavaldkondades. Näiteks tervishoiule on eraldatud rohkem kui 600 miljonit eurot. 1,2 miljardi euro suurune rahasüst tehakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teadusuuringuteks. See aitab komisjonil ellu viia Euroopa digitaalarengu tegevuskavas võetud kohustust suurendada jätkuvalt IKT eelarvet.

Rohkem kui 1,3 miljardit eurot on reserveeritud Euroopa Teadusnõukogu poolt välja valitud parimatele loovteadlastele. 7000 kõrgelt kvalifitseeritud teadlase liikuvustoetusteks eraldatakse Marie Curie meetmete kaudu kokku 772 miljonit eurot.

800 miljonit eurot väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Eriliseks prioriteediks on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), keda võib pidada Euroopa innovatsioonisüsteemi selgrooks ja kes moodustavad 99% kõigist Euroopa ettevõtjatest. VKEd saavad peaaegu 800 miljonit eurot ja esimest korda on mitmes valdkonnas eraldi sihtotstarbelised eelarved. Näiteks tervishoiu, teadmistepõhise biomajanduse, keskkonna ja nanotehnoloogia valdkonnas peab VKEde osalus mitme teemavaldkonna puhul ulatuma 35%ni kogueelarvest.

Uued tooted ja teenused

Teadusuuringute tulemuste rakendamine uutesse tehnoloogiatesse, toodetesse ja teenustesse on paketi tähtsaim osa.

Ainuüksi terviseuuringutes kulutatakse umbes 206 miljonit eurot – üks kolmandik 2011. aasta kogueelarvest – teadlaste algatatud kliinilistele katsetele, et uued ravimid jõuaksid kiiremini turule.

Nanotehnoloogias (270 miljonit eurot) keskendutakse uurimistööle, mis võib luua patentimis- ja turustamisvõimalusi.

Umbes 600 miljonit eurot IKT toetustest on ette nähtud järgmise põlvkonna võrgustiku ja teenuste infrastruktuuride, robotsüsteemide, elektrooniliste ja fotooniliste komponentide ning digitaalse infosisu tehnoloogia jaoks. Rohkem kui 400 miljoni euroga toetatakse uuringuid selle kohta, kuidas IKT abil on võimalik lahendada selliseid küsimusi nagu vähesema CO2-heitega majandus, vananev ühiskond ning kohandatavad ja säästvad tehased. 2011. aastal on ette nähtud ka 90 miljoni euro eraldamine tuleviku-interneti avaliku ja erasektori partnerluse tarbeks, et muuta Euroopa tähtsaimad infrastruktuurid „arukaks”.

Uus avalik katsetuse korras juurdepääs keskkonnauuringute tulemustele

Keskkonnauuringud saavad umbes 205 miljonit eurot. Komisjon astub sel aastal samme selleks, et kiirendada keskkonnauuringute tulemuste jagamist; ELi toetuste saajad võtavad endale kohustuse teha pärast teatavat embargoperioodi vabalt kättesaadavaks oma uurimistööde publikatsioonid.

Taustteave

Seitsmenda raamprogrammi pakkumiskutsete eelarve 2011. aastaks on 6,4 miljardit eurot, mis on 12% rohkem kui eelmisel aastal (5,7 miljardit) ja 30% rohkem kui 2009. aastal (4,9 miljardit).

Euratomi arvestamata on seitsmes raamprogramm maailma suurim eraldiseisev uurimisprogramm aastatel 2007–2013 ning selle eelarve on enam kui 50,5 miljardit eurot.

Kui Euroopa poliitikajuhid võtsid vastu Euroopa 2020 strateegia, seadsid nad teadusuuringud ja innovatsiooni Euroopa poliitilise päevakorra etteotsa, tehes sellest jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtadesse investeerimise nurgakivi.

Täna väljakuulutatud pakkumiskutseid võetakse arvesse Euroopa suurprojektis „Innovaatiline liit”, mille volinik Geoghegan-Quinn käivitab 2010. aasta sügisel. Kõnealune algatus on Euroopa 2020 strateegia keskmes ning selle eesmärk on edendada kogu innovatsiooniahelat alates teadusuuringutest kuni jaemüügini, ühendades maailmaklassi teaduse innovaatilise majanduse ehk i-majandusega. See kõrvaldab kitsaskohad, mis takistavad uuendustegevust ühtsel turul ja ei võimalda Euroopal konkureerida USA ja teistega nii hästi kui peaks.

Sellega luuakse ka innovatsioonialased partnerlused, mis viivad kokku esmatähtsate valdkondade peamised osalejad ja mille eesmärk on leida õige tasakaal koostöö ja konkurentsi vahel.

Allikad:

Pakkumiskutsete veebilehekülg:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Komisjoni veebisait teadusuuringute kohta:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Komisjoni Facebook'i lehekülg projekti „Innovaatiline liit” kohta:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar