Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Bρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2010

6,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την έξυπνη ανάπτυξη και την απασχόληση – η μεγαλύτερη μέχρι τώρα επένδυση της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία

(MEMO/10/339)

Η Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn αναγγέλλει σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει πιστώσεις ύψους περίπου 6,4 δισεκατομμυρίων για την έρευνα και την καινοτομία. Το πακέτο, το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής, καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, πεδίων εθνικής πολιτικής και εμπορικών τομέων. Με τη χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να περιορισθούν τα επιστημονικά σύνορα, να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να διευκολυνθέι η αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας όπως η κλιματική αλλαγή, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και τροφίμων, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού. Θα λάβουν χρηματοδότηση περίπου 16.000 συμμετέχοντες από ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και τη βιομηχανία, καθώς και περίπου 3.000 ΜΜΕ. Οι χρηματοδοτήσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο διαγωνισμών (πρόσκληση υποβολής προσφορών) και κατόπιν αξιολογήσεων κατά τους επόμενους 14 μήνες. Πολλοί διαγωνισμοί θα δημοσιευθούν επίσημα στις 20 Ιουλίου. Tο πακέτο χρηματοδότησης αποτελεί οικονομικό κίνητρο, με το οποίο αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν άνω των 165.000 θέσεων εργασίας. Αποτελεί επίσης μακρόχρονη επένδυση για ευφυέστερη, βιώσιμη και κοινωνική Ευρώπη. Πρόκειται για το κύριο στοιχείο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της ΕΕ και ιδίως της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», η οποία θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2010.

Η Επίτροπος κα Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία είναι ο μόνος έξυπνος και μακρόπνοος τρόπος για να βγούμε από την κρίση και η διέξοδος προς τη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Αυτό το ευρωπαϊκό πακέτο θα συμβάλει στη δημιουργία νέων και καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών, σε μια πιο ανταγωνιστική και πιο καθαρή Ευρώπη και στη βελτίωση της κοινωνίας με υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης. Προσφέρουμε σε ερευνητές και νεωτεριστές 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ για πρωτοπόρα έργα που θα αφορούν μεγάλα οικονομικά και λοιπά προβλήματα της κοινωνίας: κλιματική αλλαγή, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και τροφίμων, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού. Πρόκειται για τεράστιο και αποτελεσματικό κίνητρο και για επένδυση στο μέλλον μας.»

Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα χρηματοδότηση

Θα δοθεί η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών με χρηματοδότηση από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ σε ευρύ φάσμα τομέων. Παραδείγματος χάριν, για την υγεία θα διατεθούν άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Για την έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (TΠΕ) θα διατεθούν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να εκπληρώσει η Επιτροπή τη δέσμευσή της στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη να διατηρηθεί ο ρυθμός ετήσιας αύξησης της χρηματοδότησης της ΤΠΕ.

Άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προορίζονται για τους καλύτερους και τους πιο δημιουργικούς επιστήμονες που θα επιλεγούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Οι επιχορηγήσεις κινητικότητας, αξίας 772 εκατομμυρίων ευρώ, 7.000 εξαιρετικά ειδικευμένων ερευνητών θα χορηγηθούν μέσω των «δράσεων Marie Curie».

800 εκατομμύρια ευρώ για τις ΜΜΕ

Υψηλή προτεραιότητα δίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού συστήματος καινοτομίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ θα λάβουν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ και, για πρώτη φορά, θα υπάρξουν χωριστοί προϋπολογισμοί σε διάφορα πεδία. Παραδείγματος χάριν, η συμμετοχή των ΜΜΕ στην υγεία, τη γνωσιοκεντρική βιο-οικονομία, το περιβάλλον και τις νανοτεχνολογίες αναμένεται να φθάσει το 35 % του συνολικού προϋπολογισμού για σειρά θεμάτων.

Nέα προϊόντα και υπηρεσίες

Ο κύριος στόχος αυτού του πακέτου είναι η μεταγραφική έρευνα στις νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Μόνον για την έρευνα στον τομέα της υγείας θα δαπανηθούν περίπου 206 εκατομμύρια ευρώ – το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού για το 2011 – σε κλινικές δοκιμές αιχμής νέων φαρμάκων με σκοπό την ταχεία διάθεσή τους στην αγορά.

Στις νανοτεχνολογίες (270 εκατομμύρια ευρώ), η έρευνα θα αφορά κυρίως τις δυνατότητες κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορίας.

Περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ της TΠΕ προορίζονται για τις υποδομές δικτύων και υπηρεσιών νέας γενεάς, τα ρομποτικά συστήματα, τα ηλεκτρονικά και φωτονικά κατασκευαστικά στοιχεία και τις τεχνολογίες ψηφιακού περιεχομένου. Με πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι TΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως οι οικονομικές δραστηριότητες με λιγότερες εκπομπές ανθρακούχων αερίων, η γήρανση του πληθυσμού και τα αναπροσαρμόσιμα και βιώσιμα εργοστάσια. 90 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν επίσης το 2011 για τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το μελλοντικό Ίντερνετ ώστε να καταστούν «ευφυείς» οι κύριες ευρωπαϊκές υποδομές

Nέα πιλοτική ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας για το περιβάλλον

Για τα έργα έρευνας για το περιβάλλον θα διατεθούν περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή λαμβάνει εφέτος μέτρα ώστε να επισπευσθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας για το περιβάλλον: οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων της ΕΕ θα δεσμευθούν ότι θα διαθέσουν δωρεάν – μετά από κάποια περίοδο εμπάργκο – τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνά τους.

Ιστορικό

Ο προϋπολογισμός για τους διαγωνισμούς βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου στο 2011 είναι 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12% υψηλότερος σε σύγκριση με το 2010 (5,7 δισεκατομμύρια ευρώ) και 30% σε σύγκριση με το 2009 (4,9 σε σύγκριση με το).

Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο είναι το μεγαλύτερο αμιγώς ερευνητικό πρόγραμμα έρευνας στον κόσμο, με προϋπολογισμό άνω των 50,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πλην της Euratom – για την περίοδο 2007-2013.

Εγκρίνοντας τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αρχηγοί έθεσαν ως πρώτο θέμα του ευρωπαϊκού πολιτικού θεματολογίου την έρευνα και την καινοτομία, καθιστώντας την ακρογωνιαίο λίθο των επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι διαγωνισμοί που αναγγέλλονται σήμερα θα τροφοδοτήσουν την ευρωπαϊκή εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας», της οποίας την έναρξη θα κηρύξει η Επίτροπος κα Geoghegan-Quinn το φθινόπωρο του 2010. Πρόκειται για κεντρική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και έχει ως αντικείμενο ολόκληρη την αλυσίδα της καινοτομίας από «από την έρευνα στη λιανική πώληση», διότι συνδυάζει την παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονική πρόοδο με την καινοτόμο οικονομία ή την «i-conomy». Θα άρει τις δυσκαμψίες που εμποδίζουν τη δημιουργία ενιαίας αγοράς καινοτομίας και δεν επιτρέπουν στην Ευρώπη να ανταγωνισθεί όπως θα έπρεπε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Θα καθιερωθούν επίσης οι «συμπράξεις καινοτομίας», γύρω από τις οποίες θα συγκεντρωθούν οι κύριοι παράγοντες σε σημαντικά πεδία, με σκοπό να αποκατασταθεί σωστή ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και ανταγωνισμού.

Πηγές:

Διαδικτυακή διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Ιστότοπος της Επιτροπής για την έρευνα:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Σελίδα του Facebook της Επιτροπής «Ένωση καινοτομίας»:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar