Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Bryssel den 16 juli 2010

Konferens om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 för att bygga vidare på framgångarna med det offentliga samrådet

Nästa måndag och tisdag kommer drygt 600 delegater från hela EU till Bryssel för att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013. Konferensen syftar till att diskutera resultaten av det offentliga samråd om perioden efter 2013 som kommissionen inledde i april, och att försöka dra någon form av slutsatser av detta, utgående från följande fyra grundläggande frågor: "Varför behöver vi en gemensam jordbrukspolitik? Vilka förväntningar har allmänheten på jordbruket? Varför skulle man reformera den gemensamma jordbrukspolitiken? Vilka verktyg behöver vi för framtidens gemensamma jordbrukspolitik?" Konferensen ska vara ett användbart diskussionsforum innan kommissionen utarbetar sitt meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid, som ska offentliggöras i november 2010. Konferensen ska åtföljas av en mässa i Bryssels centrum (Place Ste Cathérine) där man visar mångfalden av det europeiska jordbrukets kvalitetsprodukter, och där varje medlemsstat kommer att ha ett stånd med några av sina nationella specialiteter.

Kommissionären med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, Dacian Cioloș, drog i ett tal inför detta evenemang uppmärksamheten på den stora respons som det offentliga samrådet fått, med närmare 6 000 internetbidrag från allmänheten på 2 månader och ställningstaganden från cirka 80 diskussionscirklar och 93 icke-statliga organisationer. "Det visar att folk har starka åsikter om den gemensamma jordbrukspolitiken, och svaren har visat att vår politik inte "bara" handlar om livsmedelsproduktion, utan också om att tillhandahålla mer allmänna kollektiva nyttigheter," påpekade han. "Jag ser varmt fram emot evenemanget på Place Ste Cathérine på söndag och måndag: det kommer att bli en fest för EU:s mångfald, som alla kan vara med på. Det bekräftar min grundövertygelse att den gemensamma jordbrukspolitiken inte bara är något för jordbrukare, utan för alla i EU, som skattebetalare och konsumenter."

Det offentliga samrådet – dina synpunkter är viktiga

Mellan den 12 april och den 11 juni 2010 genomförde kommissionen ett offentligt samråd om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid, och bad om allmänhetens svar på fyra grundläggande frågor. Under denna tvåmånadersperiod fick man in över 5 800 bidrag från allmänheten, plus 93 inlägg från berörda parter och 80 från diskussionsgrupper. Över 1 000 inlägg kom från Tyskland och Polen, men det kom också över 100 från Frankrike, Lettland, Österrike, Spanien, Belgien, Storbritannien och Irland. På måndag kommer en sammanfattning av resultaten att läggas fram inför konferensen, men svarens viktigaste tendens kan sammanfattas så här:

Varför behöver vi en gemensam jordbrukspolitik? För att garantera försörjningen, men inte bara. Många enskilda, icke-statliga organisationer och diskussionsgrupper betonade vikten av att garantera rättvisa konkurrensvillkor mellan jordbrukare, livsmedelsindustri och distributörer. En annan viktig aspekt var bevarandet av jordbrukets mångfald i hela EU.

Vilka förväntningar har allmänheten på jordbruket? Livsmedel till överkomliga priser, hållbar markanvändning och att landsbygden hälls vid liv: det är de viktigaste förväntningarna som kom fram i samrådet.

Varför skulle man reformera den gemensamma jordbrukspolitiken? För att göra livsmedelspriserna stabilare och garantera god levnadsstandard för EU:s jordbrukare. Men också för att bidra till lösningar för att livnära världen, öka vår kapacitet att hantera miljöproblem och frågor som rör kvalitet och livsmedelssäkerhet. Och slutligen för att öka jordbrukets konkurrenskraft och bevara vårt rika landskapsarv.

Vilka verktyg behöver vi för framtidens gemensamma jordbrukspolitik? Det råder enighet om att vi behöver vidareutveckla våra nuvarande mekanismer. En del vill öka stödet till jordbrukare för att tillhandahålla kollektiva nyttigheter, bland annat i form av skydd och underhåll av miljön.

Konferensen den 19–20 juli – Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013

Konferensen kommer att pågå i två dagar och inleds med en sammanfattning av bidragen till det offentliga samrådet, en redogörelse för en ny Eurobarometer-undersökning om allmänhetens syn på den gemensamma jordbrukspolitiken, samt en paneldiskussion med olika experter för en rad frågor som tagits upp. Måndag eftermiddag kommer att ägnas åt arbetsgrupper om livsmedelssäkerhet, landsbygdens framtid, miljö och jordbrukets tillhandahållande av kollektiva nyttigheter, samt kvalitet, mångfald och hälsa. Tisdag morgon omfattas av en sammankomst ledd av GD Jordbruks generaldirektör Jean-Luc Demarty där man diskuterar idéer som kommit upp i arbetsgrupperna. Sedan följer fler arbetsgrupper om hur man kan upprätthålla vår kapacitet att producera livsmedel, bibehålla landsbygdens mångfald, garantera jordbrukets förmåga att tillhandahålla kollektiva nyttigheter samt främja kvalitet och mångfald i livsmedelsförsörjningen. Tisdag eftermiddag försöker man sedan dra slutsatser från diskussionerna.

Ytterligare information

Mässan "Flavour for Life" – vi firar det europeiska jordbrukets mångfald

Bryssels borgmästare Freddy Thielemans, kommissionären Dacian Cioloș och den belgiske jordbruksministern Sabine Laruelle kommer tillsammans att öppna mässan "Flavour for Life" på Place Ste Cathérine på söndag morgon kl. 11. Mässan kommer att omfatta stånd med livsmedelsspecialiteter från alla medlemsstater, kulturella evenemang som spansk olivoljeprovning, folkdanser, en portugisisk fado-sångare och flera musikgrupper. Mässan avslutas på måndag kväll med en mottagning för konferensdeltagarna, där priset för den nyligen avslutade tävlingen att ta fram EU:s logotyp för ekologiska produkter kommer att delas ut. Denna logotyp infördes officiellt från och med den 1 juli 2010.


Side Bar