Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

V Bruseli 16. júla 2010

Konferencia o SPP po roku 2013 vychádza z úspechu verejnej diskusie

Približne 600 delegátov z celej EÚ sa budúci pondelok a utorok stretne v Bruseli, aby prediskutovali budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. Cieľom tejto konferencie bude prediskutovať a vyhodnotiť výsledky verejnej konzultácie o SPP po roku 2013, ktorú v apríli otvorila Komisia a ktorá sa opierala o štyri najpodstatnejšie otázky: „Prečo potrebujeme SPP? Čo od poľnohospodárstva očakávajú občania ? Prečo je potrebná reforma SPP? Aké nástroje si bude vyžadovať SPP zajtrajška?“ Výmena informácií bude užitočnou platformou na diskusiu predtým, ako Komisia vypracuje svoje oznámenie o budúcnosti SPP, ktoré sa má uverejniť v novembri 2010. Sprievodnou akciou konferencie bude veľtrh v centre Bruselu (Place St Catherine), ktorý vyzdvihne rôznorodosť vysoko kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov. Každý z členských štátov bude mať svoj stánok, v ktorom bude širokej verejnosti ponúkať svoje národné špeciality.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș pred týmto podujatím zdôraznil silnú reakciu, ktorú vyvolala verejná diskusia: v priebehu dvoch mesiacov sa zozbieralo takmer 6 000 internetových príspevkov širokej verejnosti, ako aj stanovísk približne 80 skupín odborníkov a 93 mimovládnych organizácií. „Tieto odpovede sú dôkazom, že ľudia majú silný vzťah k SPP a že naša politika nie je „len“ o potravinárskej výrobe, ale aj o využívaní verejného majetku,“ uviedol komisár Ciolos. „Veľmi sa teším na podujatie na námestí St Catherine, ktoré sa bude konať v nedeľu a pondelok na oslavu rôznorodosti Európy a na ktorom sa môžete všetci zúčastniť. To ma utvrdzuje v mojom presvedčení, že SPP nie je len pre poľnohospodárov, ale pre všetkých občanov EÚ v úlohe daňových poplatníkov i spotrebiteľov.“

Verejná diskusia – na vašom názore záleží

Komisia zorganizovala v období od 12. apríla do 11. júna verejnú diskusiu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky a širokej verejnosti sa pýtala na odpovede na 4 najpodstatnejšie otázky. V priebehu dvoch mesiacov sa zozbieralo viac ako 5 800 príspevkov širokej verejnosti, ako aj 93 zainteresovaných strán a 80 skupín odborníkov. Z Nemecka a Poľska prišlo viac ako 1 000 odpovedí, ale viac než 100 bolo prijatých aj z Francúzska, Lotyšska, Rakúska, Španielska, Belgicka, Spojeného kráľovstva a Írska. Zhrnutie príspevkov sa bude prezentovať na pondelňajšej konferencii, ale odpovede by sa v skratke dali zhrnúť takto:

Prečo potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku? Aby sa zabezpečilo zásobovanie potravinami, ale nielen to. Mnohí občania, MVO a skupiny odborníkov zdôraznili význam zaistenia spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže medzi poľnohospodármi, potravinárskym priemyslom a distributérmi. Ďalším dôležitým bodom v centre záujmu bolo zachovanie rôznorodosti poľnohospodárstva na celom území EÚ.

Čo od poľnohospodárstva očakávajú občania? Aby sa zaistili bezpečné potraviny za prijateľné ceny, udržateľné využívanie pôdy a životaschopnosť vidieckych spoločenstiev: to sú hlavné očakávania vyjadrené v rámci verejnej diskusie.

Prečo je potrebná reforma SAP? Aby sa riešila nestálosť cien potravín a aby sa zabezpečila slušná životná úroveň pre európskych poľnohospodárov. Aby sa prispelo aj k riešeniu celosvetového problému nedostatku potravín, aby sa posilnila naša schopnosť čeliť výzvam súvisiacim so životným prostredím, kvalitou a bezpečnosťou potravín, aby sa posilnila konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a aby sa zachovalo bohatstvo krajiny, ktoré je naším spoločným dedičstvom.

Aké nástroje si bude vyžadovať SPP zajtrajška? Existuje zhoda v tom, že potrebujeme ďalej rozvíjať naše existujúce mechanizmy. Niektoré odpovede vyžadovali zvýšený dôraz na platby pre poľnohospodárov, aby umožňovali využívanie verejného majetku“, a to najmä v súvislosti s ochranou a zachovaním životného prostredia.

Konferencia 19. a 20. júla – SPP po roku 2013

Dvojdňová konferencia sa začne zhrnutím príspevkov do verejnej diskusie, potom sa budú prezentovať podrobné údaje o novej štúdii Eurobarometra týkajúcej sa postoja občanov k SPP a nasledovať bude panelová diskusia s rôznymi odborníkmi o celej škále nastolených otázok. Pondelňajšie poobedie bude venované workshopom týkajúcim sa bezpečnosti potravín, budúcnosti vidieckych spoločenstiev, životného prostredia, využívania verejného majetku vďaka poľnohospodárstvu, kvality, rôznorodosti a zdravia. Stretnutie v utorok ráno, ktorému bude predsedať generálny riaditeľ GR pre poľnohospodárstvo Jean-Luc Demarty, bude venované otázkam nastoleným v priebehu workshopov. Potom sa budú konať aj ďalšie workshopy, pokiaľ ide o udržanie kapacity potravinárskej výroby, zachovanie rôznorodosti vidieckych spoločenstiev, využívanie verejného majetku vďaka poľnohospodárstvu a podporu kvality a rôznorodosti dodávok potravín. V utorok popoludní sa potom z týchto diskusií vyvodia závery.

Ďalšie informácie

Veľtrh s názvom „Flavour for Life“ – oslava rôznorodosti európskeho poľnohospodárstva

Primátor Bruselu Freddy Thielemans, komisár Dacian Cioloș a belgická ministerka poľnohospodárstva a zároveň súčasná predsedníčka Rady pre poľnohospodárstvo Sabine Laruellová v nedeľu o 11.00 hod na Place St Catherine otvoria spoločne veľtrh „Flavour for Life“. Na veľtrhu sa predstavia stánky s kulinárskymi špecialitami zo všetkých členských štátov, ako aj kultúrne animačné programy, ako napríklad ochutnávka španielskeho olivového oleja, vystúpenia ľudových tanečných skupín, portugalského FADO speváka a iných hudobných skupín. Veľtrh sa ukončí v pondelok večer recepciou pre delegátov konferencie. Budú sa na nej odovzdávať ceny udelené v nedávnej súťaži na návrh loga EÚ pre organické výrobky (príslušný právny predpis nadobudol účinnosť 1. júla 2010).


Side Bar