Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

V Bruseli 16. júla 2010

Konferencia o SPP po roku 2013 vychádza z úspechu verejnej diskusie

Približne 600 delegátov z celej EÚ sa budúci pondelok a utorok stretne v Bruseli, aby prediskutovali budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. Cieľom tejto konferencie bude prediskutovať a vyhodnotiť výsledky verejnej konzultácie o SPP po roku 2013, ktorú v apríli otvorila Komisia a ktorá sa opierala o štyri najpodstatnejšie otázky: „Prečo potrebujeme SPP? Čo od poľnohospodárstva očakávajú občania ? Prečo je potrebná reforma SPP? Aké nástroje si bude vyžadovať SPP zajtrajška?“ Výmena informácií bude užitočnou platformou na diskusiu predtým, ako Komisia vypracuje svoje oznámenie o budúcnosti SPP, ktoré sa má uverejniť v novembri 2010. Sprievodnou akciou konferencie bude veľtrh v centre Bruselu (Place St Catherine), ktorý vyzdvihne rôznorodosť vysoko kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov. Každý z členských štátov bude mať svoj stánok, v ktorom bude širokej verejnosti ponúkať svoje národné špeciality.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș pred týmto podujatím zdôraznil silnú reakciu, ktorú vyvolala verejná diskusia: v priebehu dvoch mesiacov sa zozbieralo takmer 6 000 internetových príspevkov širokej verejnosti, ako aj stanovísk približne 80 skupín odborníkov a 93 mimovládnych organizácií. „Tieto odpovede sú dôkazom, že ľudia majú silný vzťah k SPP a že naša politika nie je „len“ o potravinárskej výrobe, ale aj o využívaní verejného majetku,“ uviedol komisár Ciolos. „Veľmi sa teším na podujatie na námestí St Catherine, ktoré sa bude konať v nedeľu a pondelok na oslavu rôznorodosti Európy a na ktorom sa môžete všetci zúčastniť. To ma utvrdzuje v mojom presvedčení, že SPP nie je len pre poľnohospodárov, ale pre všetkých občanov EÚ v úlohe daňových poplatníkov i spotrebiteľov.“

Verejná diskusia – na vašom názore záleží

Komisia zorganizovala v období od 12. apríla do 11. júna verejnú diskusiu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky a širokej verejnosti sa pýtala na odpovede na 4 najpodstatnejšie otázky. V priebehu dvoch mesiacov sa zozbieralo viac ako 5 800 príspevkov širokej verejnosti, ako aj 93 zainteresovaných strán a 80 skupín odborníkov. Z Nemecka a Poľska prišlo viac ako 1 000 odpovedí, ale viac než 100 bolo prijatých aj z Francúzska, Lotyšska, Rakúska, Španielska, Belgicka, Spojeného kráľovstva a Írska. Zhrnutie príspevkov sa bude prezentovať na pondelňajšej konferencii, ale odpovede by sa v skratke dali zhrnúť takto:

Prečo potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku? Aby sa zabezpečilo zásobovanie potravinami, ale nielen to. Mnohí občania, MVO a skupiny odborníkov zdôraznili význam zaistenia spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže medzi poľnohospodármi, potravinárskym priemyslom a distributérmi. Ďalším dôležitým bodom v centre záujmu bolo zachovanie rôznorodosti poľnohospodárstva na celom území EÚ.

Čo od poľnohospodárstva očakávajú občania? Aby sa zaistili bezpečné potraviny za prijateľné ceny, udržateľné využívanie pôdy a životaschopnosť vidieckych spoločenstiev: to sú hlavné očakávania vyjadrené v rámci verejnej diskusie.

Prečo je potrebná reforma SAP? Aby sa riešila nestálosť cien potravín a aby sa zabezpečila slušná životná úroveň pre európskych poľnohospodárov. Aby sa prispelo aj k riešeniu celosvetového problému nedostatku potravín, aby sa posilnila naša schopnosť čeliť výzvam súvisiacim so životným prostredím, kvalitou a bezpečnosťou potravín, aby sa posilnila konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a aby sa zachovalo bohatstvo krajiny, ktoré je naším spoločným dedičstvom.

Aké nástroje si bude vyžadovať SPP zajtrajška? Existuje zhoda v tom, že potrebujeme ďalej rozvíjať naše existujúce mechanizmy. Niektoré odpovede vyžadovali zvýšený dôraz na platby pre poľnohospodárov, aby umožňovali využívanie verejného majetku“, a to najmä v súvislosti s ochranou a zachovaním životného prostredia.

Konferencia 19. a 20. júla – SPP po roku 2013

Dvojdňová konferencia sa začne zhrnutím príspevkov do verejnej diskusie, potom sa budú prezentovať podrobné údaje o novej štúdii Eurobarometra týkajúcej sa postoja občanov k SPP a nasledovať bude panelová diskusia s rôznymi odborníkmi o celej škále nastolených otázok. Pondelňajšie poobedie bude venované workshopom týkajúcim sa bezpečnosti potravín, budúcnosti vidieckych spoločenstiev, životného prostredia, využívania verejného majetku vďaka poľnohospodárstvu, kvality, rôznorodosti a zdravia. Stretnutie v utorok ráno, ktorému bude predsedať generálny riaditeľ GR pre poľnohospodárstvo Jean-Luc Demarty, bude venované otázkam nastoleným v priebehu workshopov. Potom sa budú konať aj ďalšie workshopy, pokiaľ ide o udržanie kapacity potravinárskej výroby, zachovanie rôznorodosti vidieckych spoločenstiev, využívanie verejného majetku vďaka poľnohospodárstvu a podporu kvality a rôznorodosti dodávok potravín. V utorok popoludní sa potom z týchto diskusií vyvodia závery.

Ďalšie informácie

Veľtrh s názvom „Flavour for Life“ – oslava rôznorodosti európskeho poľnohospodárstva

Primátor Bruselu Freddy Thielemans, komisár Dacian Cioloș a belgická ministerka poľnohospodárstva a zároveň súčasná predsedníčka Rady pre poľnohospodárstvo Sabine Laruellová v nedeľu o 11.00 hod na Place St Catherine otvoria spoločne veľtrh „Flavour for Life“. Na veľtrhu sa predstavia stánky s kulinárskymi špecialitami zo všetkých členských štátov, ako aj kultúrne animačné programy, ako napríklad ochutnávka španielskeho olivového oleja, vystúpenia ľudových tanečných skupín, portugalského FADO speváka a iných hudobných skupín. Veľtrh sa ukončí v pondelok večer recepciou pre delegátov konferencie. Budú sa na nej odovzdávať ceny udelené v nedávnej súťaži na návrh loga EÚ pre organické výrobky (príslušný právny predpis nadobudol účinnosť 1. júla 2010).


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website