Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Brussel, 16 juli 2010

Conferentie over het GLB na 2013: voortbouwen op het succes van het publieke debat

Ongeveer 600 afgevaardigden van overal in de EU komen nu maandag en dinsdag naar Brussel om de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 te bespreken. Tijdens deze conferentie zullen besprekingen worden gevoerd en een of andere vorm van conclusies worden getrokken uit het publieke debat over de periode na 2013. Dit debat, waarvoor de Commissie in april het startsein heeft gegeven, bestreek de vier kernvragen: “Waarom hebben wij een GLB nodig? Wat verwachten burgers van de landbouw? Waarom een hervorming van het GLB? Welke maatregelen hebben wij nodig voor het GLB van morgen?” De uitwisselingen zullen een waardevol discussieforum zijn in de aanloop van de opstelling door de Commissie van haar mededeling over de toekomst van het GLB. Deze mededeling moet in november 2010 worden gepubliceerd. Parallel met de conferentie wordt er op het Sint-Katelijneplein, hartje Brussel, een markt georganiseerd die de diversiteit laat zien van de kwaliteitsproducten van de Europese landbouw; elke lidstaat zal er een stand hebben waar nationale specialiteiten aan het grote publiek worden aangeboden.

Vooruitlopend op het evenement vestigt Dacian Cioloș, commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, de aandacht op de grote respons waarop het publieke debat kon rekenen. In twee maanden heeft het grote publiek bijna 6 000 bijdragen via het internet geleverd en daarnaast hebben een 80-tal denktanks en 93 niet-gouvernementele organisaties hun standpunt bekendgemaakt. “Hieruit blijkt dat het GLB de mensen ter harte gaat. De antwoorden hebben duidelijk gemaakt dat ons beleid niet louter en alleen te maken heeft met de productie van levensmiddelen, maar ook met het aanbieden van ruimere collectieve goederen”, aldus de commissaris. “Ik kijk echt uit naar het evenement op het Sint-Katelijneplein op zondag en maandag. Het is een ode aan de diversiteit van Europa, toegankelijk voor iedereen. Dit bevestigt opnieuw mijn fundamentele overtuiging dat het GLB er niet alleen voor de landbouwers is, maar voor alle EU-burgers, als belastingbetaler en consument.”

Het publieke debat – uw ideeën zijn van tel!

Van 12 april tot en met 11 juni heeft de Commissie een publiek debat gehouden over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het grote publiek gevraagd antwoorden te geven op vier kernvragen. Tijdens deze twee maanden werden meer dan 5 800 bijdragen van het grote publiek ontvangen. Voorts hebben 93 belanghebbenden en 80 denktanks hun kijk op het GLB gegeven. Meer dan 1 000 antwoorden waren afkomstig van Duitsland en Polen, maar ook Frankrijk, Letland, Oostenrijk, Spanje, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland lieten zich niet onbetuigd met telkens meer dan 100 bijdragen. Maandag wordt een samenvatting van de bijdragen aan de conferentie voorgesteld. De belangrijkste tendens die zich bij de antwoorden aftekent, is de volgende:

Waarom hebben wij een gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig? Om de voedselvoorziening veilig te stellen, maar dat is niet het enige. Vele burgers, ngo’s en denktanks hebben benadrukt dat het van belang is eerlijke concurrentievoorwaarden tussen de landbouwers, de voedingsindustrie en de distributeurs te waarborgen. Een andere grote bekommernis is het behoud van de diversiteit van de landbouw op het hele grondgebied van de EU.

Wat verwachten burgers van de landbouw? Veilige voedingsmiddelen tegen betaalbare prijzen, duurzaam gebruik van de grond en levendige plattelandsgemeenschappen: dat zijn de voornaamste verwachtingen die uit het publieke debat naar voren zijn gekomen.

Waarom een hervorming van het GLB? Om de volatiliteit van de voedselprijzen aan te pakken en de Europese landbouwers een fatsoenlijke levensstandaard te garanderen. Voorts om te helpen de uitdaging van de voedselvoorziening van de wereldbevolking aan te gaan, onze capaciteit te vergroten om problemen inzake milieu, kwaliteit en voedselveiligheid aan te pakken, de concurrentiepositie van de landbouw te versterken en het rijke landschap, dat ons gezamenlijk erfgoed is, in stand te houden.

Welke maatregelen hebben wij nodig voor het GLB van morgen? De meeste respondenten zijn het erover eens dat we onze bestaande mechanismen verder moeten ontwikkelen. Sommigen dringen erop aan dat er meer nadruk wordt gelegd op het betalen van de landbouwers die “collectieve goederen” verstrekken, vooral wanneer het om bescherming en behoud van het milieu gaat.

De conferentie van 19 en 20 juli – het GLB na 2013

Op deze tweedaagse conferentie zal eerst een samenvatting van de bijdragen aan het publieke debat worden gegeven, alsmede een uiteenzetting over een nieuw Eurobarometeronderzoek naar de houding van de burgers ten opzichte van het GLB. Daarna volgt een panelgesprek met verschillende deskundigen op het gebied van de ter sprake gebrachte onderwerpen. Maandagnamiddag vinden er workshops plaats over voedselveiligheid, de toekomst van de plattelandssamenleving, milieu en het verstrekken van collectieve goederen door de landbouw, en kwaliteit, diversiteit en gezondheid. Dinsdag zal tijdens de ochtendsessie, die wordt voorgezeten door directeur-generaal Jean-Luc Demarty van DG AGRI, verder worden ingegaan op de ideeën die tijdens de workshops naar voren zullen zijn gekomen. Andere workshops zullen betrekking hebben op het behoud van de voedselproductiecapaciteit, het behoud van de diversiteit van de plattelandssamenleving, de gegarandeerde verstrekking van collectieve goederen door de landbouw en het bevorderen van de kwaliteit en de diversiteit van de voedselvoorziening. Op dinsdagnamiddag zullen conclusies uit de besprekingen worden getrokken.

Meer informatie

De markt “Smaak van het leven" – een ode aan de diversiteit van de Europese landbouw

Zondag zal de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans, samen met commissaris Dacian Cioloș en Sabine Laruelle, de federale Belgische minister van Landbouw, om 11 uur op het Sint-Katelijneplein de markt “Smaak van het leven” openen. In de stands zullen voedselspecialiteiten uit alle lidstaten worden aangeboden. Daarnaast is er een cultureel animatieprogramma. Er wordt o.m. Spaanse olijfolie geproefd, er komen volksdansgroepen en er zijn optredens van een Portugese fadozinger en andere muziekgroepen. De markt sluit haar deuren op maandagavond, met een receptie voor de conferentieafgevaardigden. Tijdens die receptie worden ook de prijzen overhandigd voor de onlangs gehouden wedstrijd voor het beste ontwerp van een EU-biologo. Intussen is dit logo op 1 juli 2010 in werking getreden.


Side Bar