Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Briselē, 2010. gada 16. jūlijā

Konference, veiksmīgi noslēdzot publiskās debates par KLP pēc 2013. gada

Nākamo pirmdien un otrdien Briselē pulcēsies aptuveni 600 pārstāvji no visas ES, lai runātu par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada. Šīs konferences dalībnieku uzdevums būs diskutēt un apkopot secinājumus, kas gūti publiskajās debatēs par KLP pēc 2013. gada, kuras Komisija uzsāka aprīlī, uzdodot šādus galvenos jautājumus: "Kāpēc KLP ir vajadzīga? Ko iedzīvotāji sagaida no lauksaimniecības? Kāpēc vajadzīga KLP reforma? Kādi instrumenti būs vajadzīgi nākotnes KLP?" Šī viedokļu apmaiņa būs noderīgs pamats diskusijām, pēc kurām Komisija izstrādās savu paziņojumu par nākotnes KLP. To paredzēts publicēt 2010. gada novembrī. Paralēli konferencei Briseles centrā (Sv. Katrīnas laukumā — Place St Catherine) notiks izstāde, kuras uzdevums ir parādīt, cik daudzveidīgi ir Eiropas kvalitatīvie lauksaimniecības produkti. Dalībvalstu stendos būs iespējams iepazīties ar to tradicionālajiem pārtikas produktiem.

Runājot par tuvojošos pasākumu, lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs vērsa uzmanību uz to, ka šī publiskā diskusija ir radījusi ievērojamu interesi — 2 mēnešu laikā internetā saņemtas gandrīz 600 atsauksmes no plašākas sabiedrības pārstāvjiem, kā arī viedokļi no apmēram 80 pētniecības centriem un 93 nevalstiskajām organizācijām. "Tas norāda, ka KLP cilvēkiem ir svarīgs jautājums. Sniegtās atsauksmes ir apliecinājušas, ka mūsu kopējās lauksaimniecības politikas mērķis ir ne "tikai" nodrošināt pārtikas ražošanu, bet arī sniegt plašāku labumu sabiedrībai", viņš norādīja. "Es ļoti gaidu pasākumu, kas svētdien un pirmdien notiks Sv. Katrīnas laukumā. Tās būs kā svinības par godu Eiropas daudzveidībai, un tajās piedalīties varēs ikviens. Tas vēl pastiprina manu dziļo pārliecību, ka KLP domāta ne tikai lauksaimniekiem, bet visiem ES iedzīvotājiem — nodokļu maksātājiem un patērētājiem."

Publiskā diskusija — mums ir svarīgas jūsu idejas

No 12. aprīļa līdz 11. jūnijam Komisija vadīja publiskas debates par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, lūdzot sabiedrību sniegt atsauksmes saistībā ar 4 ļoti būtiskiem jautājumiem. Šo 2 mēnešu laikā tika saņemtas vairāk nekā 5800 atsauksmes no plašākas sabiedrības, kā arī no 93 ieinteresētajām organizācijām un 80 pētniecības centriem. Vairāk nekā 1000 atsauksmju tika saņemtas no Vācijas un Polijas, bet arī no Francijas, Latvijas, Austrijas, Spānijas, Beļģijas, Apvienotās Karalistes un Īrijas nākušo atsauksmju skaits pārsniedza 100. Šo atsauksmju kopsavilkums tiks izklāstīts pirmdienas konferencē. Galvenie no tām izrietošie secinājumi ir šādi.

Kādēļ vajadzīga kopēja lauksaimniecības politika? Lai garantētu pārtikas piegādi, bet ne tikai to. Daudzi iedzīvotāji, NVO un pētniecības centri uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt godīgas konkurences apstākļus lauksaimniekiem, pārtikas nozarei un izplatītājiem. Cits būtisks jautājums bija lauksaimniecības daudzveidības saglabāšana visā ES teritorijā.

Kas ir tas, ko iedzīvotāji sagaida no lauksaimniecības? Spriežot pēc publisko debašu rezultātiem, tie ir nekaitīgi pārtikas produkti par samērīgām cenām, ilgtspējīga zemes izmantošana un dinamisku lauku kopienu saglabāšana.

Kāpēc vajadzīga KLP reforma? Lai risinātu problēmas saistībā ar pārtikas cenu svārstīgumu un nodrošinātu Eiropas lauksaimniekiem pienācīgu dzīves līmeni. Arī lai palīdzētu īstenot grūto uzdevumu nodrošināt ar pārtiku cilvēkus visā pasaulē, lai palielinātu mūsu iespējas risināt ar vidi, kvalitāti un pārtikas drošību saistītās problēmas, lai palielinātu lauksaimniecības konkurētspēju un saglabātu krāšņās ainavas, kas ir mūsu kopīgais mantojums.

Kādi instrumenti būs vajadzīgi nākotnes KLP? Valda vienprātība par to, ka mums jāturpina attīstīt jau esošos mehānismus. Dažās atsauksmēs tiek mudināts lielāku uzsvaru likt uz to, lai lauksaimnieki saņemtu atlīdzību par "sabiedrisko labumu" sniegšanu — jo īpaši saistībā ar vides aizsardzību un saglabāšanu.

19.-20. jūlija konference — KLP pēc 2013. gada

2 dienas ilgās konferences sākumā tiks sniegts kopsavilkums par publiskajās debatēs saņemtajām atsauksmēm, kā arī sīkāka informācija par jaunu Eurobarometer pētījumu, kura temats ir iedzīvotāju attieksme pret KLP. Pēc tam sekos diskusija par vairākiem ierosinātajiem jautājumiem, piedaloties dažādiem ekspertiem. Pirmdienas pēcpusdiena tiks veltīta semināriem par pārtikas produktu nekaitīgumu, lauku sabiedrības nākotni, vidi un lauksaimniecības sniegtajiem sabiedriskajiem labumiem, kā arī kvalitāti, daudzveidību un veselību. Otrdienas rīta sanāksmē, kuru vadīs DG AGRI ģenerāldirektors Jean-Luc Demarty, tiks apspriestas semināros izvirzītās idejas. Sekos vēl citi semināri saistībā ar pārtikas ražošanas jaudas saglabāšanu, lauku sabiedrības daudzveidības saglabāšanu, lauksaimniecības sniegto sabiedrisko labumu nodrošināšanu un piedāvātā pārtikas klāsta kvalitātes un daudzveidības veicināšanu. Otrdienas pēcpusdienā paredzēts apkopot diskusijās gūtos secinājumus.

Papildu informācija

Izstāde „Dzīves garša“ – Eiropas lauksaimniecības daudzveidības svētki

Briseles mērs Freddy Thielemans kopā ar komisāru Dačanu Čološu un Beļģijas lauksaimniecības ministri Sabine Laruelle svētdien plkst. 11:00 atklās izstādi "Dzīves garša" Sv. Katrīnas laukumā. Izstādē būs iespējams apmeklēt visu dalībvalstu stendus ar tradicionālajiem pārtikas produktiem, kā arī baudīt kultūras pasākumus, kā, piemēram, Spānijas olīveļļas degustēšana, folkloras deju grupu priekšnesumi un Portugāles fado dziesmu koncerts un citu mūzikas grupu uzstāšanās. Izstādes noslēgumā pirmdienas vakarā notiks pieņemšana konferences dalībniekiem. Tās laikā tiks piešķirtas arī balvas nesen notikušā konkursa uzvarētājiem, kuri sacentās, izstrādājot bioloģiskās lauksaimniecības ES logotipu (tas ir spēkā kopš 2010. gada 1. jūlija).


Side Bar