Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Briuselis, 2010 m. liepos 16 d.

Konferencija, skirta bendrosios žemės ūkio politikos ateičiai po 2013 m., remsis sėkmingai surengtomis viešosiomis konsultacijomis

Apie 600 delegatų iš visos ES kitą pirmadienį ir antradienį Briuselyje svarstys bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateitį po 2013 m. Šioje konferencijoje bus siekiama aptarti balandžio mėn. Komisijos inicijuotas viešąsias konsultacijas dėl BŽŪP po 2013 m. ir padaryti tam tikras išvadas, remiantis keturiais esminiais klausimais: kam reikalinga BŽŪP, ko piliečiai tikisi iš žemės ūkio, kodėl BŽŪP reikia reformuoti ir kokios priemonės reikalingos ateities BŽŪP. Išsakytos nuomonės bus geras pagrindas diskusijoms; po to Komisija parengs komunikatą dėl BŽŪP ateities, kurį numatoma paskelbti 2010 m. lapkričio mėn. Kartu su konferencija Briuselio centre (Šv. Kotrynos aikštėje) bus surengta mugė, kurioje bus siekiama atkreipti dėmesį į kokybiškų Europos žemės ūkio produktų įvairovę ir kurioje kiekvienos valstybės narės atstovai mugės lankytojams savo stenduose siūlys nacionalinių valgių.

Kalbėdamas prieš renginį už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas atkreipė dėmesį į tai, kad visuomenė aktyviai dalyvavo viešosiose konsultacijose – per du mėnesius gauta beveik 6 000 visuomenės atstovų, 80 ekspertų analitinių centrų ir 93 nevyriausybinių organizacijų atsakymų. „Akivaizdu, kad žmonės turi aiškią nuomonę apie BŽŪP; iš atsakymų galima spręsti, kad mūsų politika siejama ne tik su maisto gamyba, bet ir plačiau su viešųjų gėrybių teikimu, – sakė Komisijos narys. – Nekantriai laukiu sekmadienį ir pirmadienį Šv. Kotrynos aikštėje rengiamos mugės – Europos įvairovės šventės, kurioje gali dalyvauti visi norintys. Taip patvirtinamas mano tvirtas įsitikinimas, kad BŽŪP skirta ne tik ūkininkams; ji skirta visiems ES piliečiams – mokesčių mokėtojams ir vartotojams."

Viešosios konsultacijos – jūsų mintys išties svarbios

Balandžio 12 d. – birželio 11 d. Komisija surengė viešąsias konsultacijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities, per kurias eiliniai piliečiai buvo raginami atsakyti į keturis esminius klausimus. Per du mėnesius gauta per 5 800 eilinių piliečių, 93 suinteresuotųjų šalių ir 80 ekspertų analitinių centrų atsakymų. Iš Vokietijos ir Lenkijos gauta per 1 000 atsakymų ir daugiau kaip po 100 atsakymų iš Prancūzijos, Latvijos, Austrijos, Ispanijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos. Atsakymai bus apibendrinti pirmadienį konferencijoje, tačiau jau dabar galima pateikti pagrindines atsakymuose išsakytas mintis.

Kam reikalinga ES bendroji žemės ūkio politika? Užtikrinti maisto tiekimą, bet ne tik. Daugelis piliečių, nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų analitinių centrų pabrėžia, kad svarbu užtikrinti sąžiningą ūkininkų, maisto pramonės įmonių ir platintojų konkurenciją. Dar vienas svarbus rūpimas klausimas – žemės ūkio įvairovės išsaugojimas visoje ES teritorijoje.

Ko piliečiai tikisi iš žemės ūkio? Per viešąsias konsultacijas paaiškėjo, kad visų pirma tikimasi, kad bus užtikrintas saugaus maisto už prieinamą kainą tiekimas, tausus žemės naudojimas ir kaimo bendruomenių gyvybingumas.

Kodėl BŽŪP reikia reformuoti? Kad būtų sprendžiama maisto kainų nepastovumo problema ir užtikrintas tinkamas Europos ūkininkų gyvenimo lygis; be to, kad būtų prisidedama prie pastangų išmaitinti viso pasaulio gyventojus ir stiprinti mūsų gebėjimus spręsti problemas, susijusias su aplinka, maisto kokybe ir sauga; taip pat kad būtų didinamas žemės ūkio konkurencingumas ir išsaugotas turtingas kraštovaizdis, kuris yra bendro mūsų paveldo dalis.

Kokios priemonės reikalingos būsimai BŽŪP? Sutariama, kad reikia toliau plėtoti turimus mechanizmus. Yra manančių, jog būtina ūkininkams tinkamai atlyginti už tai, kad jie teikia viešąsias gerybes, visų pirma susijusias su aplinkos apsauga ir išsaugojimu.

Liepos 19–20 d. rengiama konferencija apie BŽŪP ateitį po 2013 m.

Dviejų dienų konferencijos pradžioje bus apibendrinti viešųjų konsultacijų rezultatai, pristatytas naujas Eurobarometro piliečių nuomonės apie BŽŪP tyrimas ir surengtas įvairių iškeltų klausimų aptarimas su įvairiais ekspertais. Pirmadienio popietę vyks darbas grupėse tokiais klausimais kaip aprūpinimas maistu, kaimo ateitis, aplinka ir žemės ūkio teikiamos viešosios gėrybės, taip pat kokybė, įvairovė ir sveikata. Antradienio ryto posėdyje, kuriam pirmininkaus Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius Jean-Luc Demarty, bus svarstomos grupėse išsakytos mintys. Po to bus surengti darbo grupių posėdžiai tokiais klausimais: maisto gamybos pajėgumo išsaugojimas; kaimo bendruomenių įvairovės išsaugojimas; kaip užtikrinti, kad žemės ūkis teiktų viešąsias gėrybes; ir tiekiamų maisto produktų kokybės ir įvairovės skatinimas. Antradienio popietę bus mėginama apibendrinti surengtas diskusijas ir padaryti išvadas.

Daugiau informacijos

Mugė „Gyvenimo skonis“ – Europos žemės ūkio įvairovės šventė

Briuselio meras Freddy Thielemans, Komisijos narys Dacianu Cioloșu ir Belgijos žemės ūkio ministrė Sabine Laruelle sekmadienį 11 val. Šv. Kotrynos aikštėje atidarys mugę „Gyvenimo skonis“. Mugėje kiekviena valstybė narė siūlys tradicinių valgių; be to, numatyta pramoginė dalis, įskaitant ispaniškų alyvuogių ragavimą, taip pat liaudies šokių ansamblių, portugalų fado muzikos atlikėjo ir kitų muzikos grupių pasirodymus. Mugės pabaigoje pirmadienio vakarą konferencijos dalyviams bus surengtas priėmimas, per kurį bus įteikti neseniai surengto ES ekologiško gaminio logotipo, kuris jau taikomas nuo 2010 m. liepos 1 d., konkurso apdovanojimai.


Side Bar