Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Bryssel, 16. heinäkuuta 2010

Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen – onnistuneen julkisen keskustelun jatkoksi konferenssi

Ensi viikon maanantaina ja tiistaina kuutisensataa edustajaa eri puolilta EU:ta kokoontuu Brysseliin keskustelemaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen. Konferenssin tarkoituksena on myös tehdä yhteenveto komission huhtikuussa käynnistämästä julkisesta keskustelusta, joka jäsentyi neljän peruskysymyksen ympärille: Miksi tarvitsemme yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa? Mitä kansalaiset odottavat maataloudelta? Miksi yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettava? Mitä välineitä yhteinen maatalouspolitiikka tarvitsee tulevaisuudessa? Saatuja kannanottoja hyödynnetään pohdinnoissa, joiden päätteeksi komissio laatii YMP:n tulevaisuutta koskevan tiedonannon, joka julkaistaneen marraskuussa 2010. Konferenssin oheistapahtumana järjestetään Brysselin keskustassa (St. Catherinen aukiolla) eurooppalaisten maataloustuotteiden kirjoa esittelevä kansalaistapahtuma, jossa on mahdollisuus tutustua kaikkien jäsenvaltioiden kansallisiin erikoisuuksiin.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloș totesi julkisen keskustelun herättäneen suurta kiinnostusta, sillä kansalaiset jättivät kahden kuukauden aikana internetiin lähes 6 000 kannanottoa, minkä lisäksi lausuntoja saatiin 80 pohdintaryhmältä ja 93 kansalaisjärjestöltä. ”Tämä osoittaa, että YMP on kansalaisille tärkeä, ja vastausten perusteella maatalouspolitiikan piiriin ei kuulu ”ainoastaan” ruoan tuotanto vaan myös julkishyödykkeiden tuotanto”, kommentoi komissaari Cioloș. ”Odotan innolla sunnuntaina ja maanantaina St. Catherinen aukiolla järjestettävää avointa kansalaistapahtumaa, jossa on pääosassa Euroopan maatalouden monimuotoisuus. Se vahvistaa jo ennestäänkin vankkaa uskoani siihen, että YMP ei ole vain viljelijöitä varten – YMP on tarkoitettu kaikille EU:n kansalaisille, jotka osallistuvat siihen veronmaksajina ja kuluttajina.”

Julkinen keskustelu – mielipiteesi on tärkeä

Komission 12. huhtikuuta avaama julkinen keskustelu YMP:n tulevaisuudesta kesti 11. kesäkuuta saakka. Näiden kahden kuukauden aikana kerättiin kansalaisilta vastauksia neljään peruskysymykseen. Kannanottoja saatiin kansalaisilta yli 5 800, ja lisäksi 93 sidosryhmää ja 80 pohdintaryhmää antoi panoksensa keskusteluun. Saksasta ja Puolasta saatiin yli tuhat vastausta, Ranskasta, Latviasta, Itävallasta, Espanjasta, Belgiasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Irlannista niistäkin yli sata. Kannanotoista esitetään varsinainen yhteenveto konferenssissa maanantaina, mutta vastaukset voidaan jo kiteyttää seuraavasti:

Miksi tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa? Yhteistä maatalouspolitiikkaa tarvitaan elintarvikkeiden saannin takaamiseksi. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan monet kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja pohdintaryhmät peräsivät reiluja kilpailuolosuhteita viljelijöiden, elintarviketeollisuuden ja jakelijoiden kesken. Tärkeänä pidettiin myös maatalouden monimuotoisuuden säilyttämistä koko EU:n alueella.

Mitä kansalaiset odottavat maataloudelta? Julkisen keskustelun perusteella kansalaiset odottavat ennen kaikkea, että saatavilla on turvallista ruokaa kohtuullisin hinnoin, että maankäyttö on kestävää ja että maaseudun elinkelpoisuus säilyy.

Miksi yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettava? Uudistus on tarpeen ruoan hintojen heilahtelujen tasaamiseksi ja kohtuullisen elintason varmistamiseksi eurooppalaisille viljelijöille. Muita näkökohtia olivat koko maailman väestön ruoansaannin turvaaminen, ympäristöön sekä ruoan laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisukyvyn parantaminen, maatalouden kilpailukyvyn lisääminen ja yhteistä omaisuutta olevien monimuotoisten maisemiemme säilyttäminen.

Mitä välineitä yhteinen maatalouspolitiikka tarvitsee tulevaisuudessa? Yleisesti katsotaan, että nykyisiä välineitä on syytä kehittää edelleen. Joidenkin mielestä viljelijöille olisi maksettava korvausta siitä, että he tuottavat julkishyödykkeitä – erityisesti ympäristönsuojeluun ja ympäristön säilyttämiseen liittyviä julkishyödykkeitä.

Konferenssi 19. ja 20. heinäkuuta – aiheena vuoden 2013 jälkeinen YMP

Kaksipäiväisen konferenssin aluksi esitellään yhteenveto julkiseen keskusteluun jätetyistä kannanotoista ja uuden Eurobarometri-tutkimuksen tulokset (jossa kartoitettiin kansalaisten suhtautumista YMP:aan). Sen jälkeen vuorossa on paneelikeskustelu, johon osallistuu asiantuntijoita julkisen keskustelun kattamilta aloilta. Maanantai-iltapäivällä järjestetään työpajoja, joissa käsitellään elintarviketurvallisuutta, maaseutuyhteiskunnan tulevaisuutta, ympäristöä ja maataloutta julkishyödykkeiden tuottajana sekä tuotteiden laatua, valikoimaa ja terveysnäkökohtia. Tiistaiaamupäivän tilaisuudessa pohditaan työpajoissa esiin tulleita näkökohtia. Puheenjohtajana toimii komission AGRI-pääosaston pääjohtaja Jean-Luc Demarty. Uusissa työpajoissa keskustellaan ruoantuotantokapasiteetin ja maaseutuyhteiskunnan monimuotoisuuden säilyttämisestä, maatalouden tuottamista julkishyödykkeistä sekä elintarviketarjonnan laadun ja monipuolisuuden edistämisestä. Tiistai-iltapäivällä keskusteluista tehdään yhteenvetoja.

Lisätietoa

”Flavour for Life” -maataloustapahtuma

St. Catherinen aukiolla järjestettävän monimuotoista eurooppalaista maataloutta esittelevän ”Flavour for Life” -tapahtuman avajaistilaisuus on sunnuntaina kello 11.00. Tapahtuman avaavat yhdessä komissaari Dacian Cioloș, Brysselin pormestari Freddy Thielemans ja Belgian maatalousministeri Sabine Laruelle. Aukiolle pystytetyissä kojuissa voi tutustua kaikkien jäsenvaltioiden kansallisiin erikoisuuksiin. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi espanjalaisen oliiviöljyn maistajaiset, kansantanssinäytöksiä, portugalilaista Fado-laulantaa ja muitakin musiikkiesityksiä. Tapahtuma päättyy maanantai-iltana tilaisuuteen, johon ovat kutsuttuja konferenssiosallistujat ja jossa luovutetaan palkinnot tuoreen suunnittelukilpailun voittajille. Kilpailun voittanut EU:n luomutunnus otettiin käyttöön 1. heinäkuuta 2010.


Side Bar