Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Bruxelles, den 16. juli 2010

Konference om den fælles landbrugspolitik efter 2013, der bygger videre på den vellykkede offentlige debat

Omkring 600 delegerede fra hele EU kommer til Bruxelles næste mandag og tirsdag for at drøfte fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013. Formålet med konferencen er at drøfte og drage nogle konklusioner af den offentlige debat om perioden efter 2013, som Kommissionen iværksatte i april, baseret på fire meget grundlæggende spørgsmål: "Hvorfor skal vi have en fælles landbrugspolitik? Hvad forventer borgerne sig af landbruget? Hvorfor skal den fælles landbrugspolitik reformeres? Hvilke redskaber skal vi bruge til fremtidens fælles landbrugspolitik?" Meningsudvekslingerne vil udgøre et nyttigt diskussionsgrundlag, inden Kommissionen udarbejder sin meddelelse om fremtiden for den fælles landbrugspolitik, som efter planerne offentliggøres i november 2010. I tilknytning til konferencen vil der være et marked i centrum af Bruxelles (Place St. Catherine), som fremhæver diversiteten i Europas kvalitetslandbrugsprodukter, hvor hver medlemsstat har en bod, der tilbyder offentligheden nogle af de nationale specialiteter.

Forud for begivenheden gjorde Dacian Cioloș, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, opmærksom på de mange reaktioner, som den offentlige debat havde udløst, med næsten 6000 bidrag via internettet fra offentligheden i løbet af to måneder samt udtalelser fra omkring 80 tænketanke og 93 ikke-statslige organisationer. "Dette viser, hvor stærke folks følelser er, når der tales om den fælles landbrugspolitik, og reaktionerne illustrerer, at vores politik ikke "kun" handler om fødevareproduktion, men også om levering af offentlige goder i bred forstand", siger han. "Jeg glæder mig meget til begivenheden på Place St. Catherine på søndag og mandag, som fejrer Europas diversitet, og hvor alle har adgang. Dette styrker min grundlæggende overbevisning om, at den fælles landbrugspolitik ikke blot er for landbrugere, men for alle EU-borgerne i deres egenskab af skattepligtige og forbrugere".

Den offentlige debat – fortæl os din mening

Fra den 12. april til den 11. juni afholdt Kommissionen en offentlig debat om fremtiden for den fælles landbrugspolitik, hvor den bad offentligheden om at besvare fire meget grundlæggende spørgsmål. I løbet af denne tomåneders periode kom der mere end 5800 bidrag fra offentligheden, fra 93 interesseorganisationer og fra 80 tænketanke. Der kom mere end 1000 svar fra Tyskland og Polen, men der kom også mere end 100 svar fra Frankrig, Letland, Østrig, Spanien, Belgien, Det Forenede Kongerige og Irland. På konferencen på mandag vil der blive fremlagt et sammendrag af bidragene, men det væsentligste budskab i svarene var dette:

Hvorfor skal vi have en fælles landbrugspolitik? For at sikre fødeforsyningen, men ikke kun derfor. Mange borgere, ngo'er og tænketanke understregede betydningen af at sikre rimelige konkurrencevilkår blandt landbrugere, fødevareindustrien og distributørerne. Bevaringen af landbrugets diversitet i EU var en anden væsentlig kilde til bekymring.

Hvad forventer borgerne sig af landbruget? Tilvejebringelse af sikre fødevarer til rimelige priser, bæredygtig arealanvendelse og bevaring af dynamiske landdistrikter er de væsentligste forventninger, der kunne udledes af den offentlige debat.

Hvorfor skal den fælles landbrugspolitik reformeres? For at behandle problemerne med den høje volatilitet i fødevarepriser og sikre anstændige levevilkår for Europas landbrugere og for at bidrage til at løse problemerne med at brødføde verdens befolkning, styrke vores kapacitet til at løse miljørelaterede problemer, til kvalitet og fødevaresikkerhed, for at forbedre landbrugets konkurrenceevne og bevare det varierede landskab, som er vores fælles arv.

Hvilke redskaber skal vi bruge til fremtidens fælles landbrugspolitik? Der er enighed om, at vi skal udvikle vores eksisterende mekanismer yderligere. Nogle opfordrer til, at der lægges øget vægt på at betale landbrugerne for at tilvejebringe "offentlige goder", der navnlig er knyttet til beskyttelsen og vedligeholdelsen af miljøet.

Konferencen den 19.-20. juli – den fælles landbrugspolitik efter 2013

Den todages konference vil begynde med et sammendrag af bidragene til den offentlige debat, nærmere oplysninger om en ny EUROBAROMETER-undersøgelse af borgernes mening om den fælles landbrugspolitik og derefter en paneldiskussion med forskellige eksperter om nogle af de omtalte emner. Mandag eftermiddag vil blive tilbragt i workshopper vedrørende fødevaresikkerhed, landdistrikternes fremtid, miljø og landbrugets tilvejebringelse af offentlige goder samt kvalitet, diversitet og sundhed. Tirsdag morgen, hvor GD AGRI's generaldirektør Jean-Luc Demarty er ordstyrer, vil de meninger, der kom til udtryk i de forskellige workshopper, blive drøftet. Dernæst er der tilrettelagt flere workshopper vedrørende opretholdelsen af fødevarefremstillingskapaciteten, bevarelsen af landdistrikternes diversitet, sikringen af landbrugets tilvejebringelse af offentlige goder samt fremme af kvalitet og diversitet i fødevareforsyningen. Tirsdag eftermiddag skal der drages nogle konklusioner af disse diskussioner.

Yderligere oplysninger

Markedet "Få en smag af livet" – fejrer det europæiske landbrugs diversitet

Bruxelles' borgmester Freddy Thielemans vil slutte sig til kommissær Dacian Cioloș og den belgiske landbrugsminister, Sabine Laruelle, ved åbningen af markedet "Få en smag af livet" på Place St. Catherine på søndag kl. 11. Markedet vil omfatte boder med fødevarespecialiteter fra alle medlemsstaterne og et kulturelt underholdningsprogram såsom smagning af spansk olivenolie, folkloredansegrupper, en portugisisk fadosangerinde og andre musikgrupper. Markedet afsluttes mandag aften med en reception for konferencedeltagerne, som vil omfatte en prisuddeling i forbindelse med den nyligt afholdte konkurrence om at udforme EU's økologiske logo, som trådte i kraft den 1. juli 2010.


Side Bar