Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

V Bruselu dne 16. července 2010

Konference o SZP po roce 2013 bude stavět na úspěchu veřejné diskuze

Přibližně 600 delegátů z celé EU se příští pondělí a úterý setká v Bruselu, aby diskutovali o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. Cílem této konference bude projednat a vyhodnotit výsledky veřejné konzultace o SZP po roce 2013, kterou Komise zahájila v dubnu a která se odvíjela od čtyř hlavních otázek: „Proč je systém SZP potřebný? Co očekávají občané od zemědělství? Proč je třeba SZP reformovat? Jaké nástroje budou potřeba pro SZP v budoucnu?“ Výměna názorů bude představovat užitečnou platformu pro diskuzi před tím, než Komise navrhne své sdělení o budoucnosti SZP, které má být zveřejněno v listopadu 2010. Konferenci bude doprovázet veletrh v centru Bruselu (Place St Catherine), na němž bude vyzvednuta rozmanitost evropských zemědělských produktů vysoké kvality. Každý z členských států zde bude mít stánek, kde bude návštěvníkům nabízet některé ze svých národních specialit.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș před touto událostí upozornil na silnou reakci, kterou veřejná diskuze vyvolala: během dvou měsíců se shromáždilo téměř 6 000 internetových příspěvků od široké veřejnosti, jakož i stanoviska přibližně 80 skupin odborníků a 93 nevládních organizací. „Tyto reakce jsou důkazem, že lidé se o SZP velmi zajímají a že naše politika není „jen“ o potravinářské produkci, ale také o zajišťování veřejného prospěchu", uvedl komisař Cioloș. „Velmi se těším na akci na náměstí Place St Catherine, která se bude konat v neděli a v pondělí – bude to oslava různorodosti Evropy a zúčastnit se budou moci všichni. To mě utvrzuje v mém pevném přesvědčení, že SZP se netýká pouze zemědělců, ale všech občanů EU jako daňových poplatníků a spotřebitelů."

Veřejná diskuze – na vašich názorech záleží

Komise zorganizovala v období od 12. dubna do 11. června veřejnou diskuzi o budoucnosti společné zemědělské politiky a širokou veřejnost vyzvala, aby se vyjádřila ke čtyřem základním otázkám. V průběhu dvou měsíců se shromáždilo přes 5 800 příspěvků občanů, 93 zainteresovaných subjektů a 80 skupin odborníků. Z Německa a Polska přišlo více než 1 000 odpovědí, ale více než 100 jich bylo i z Francie, Lotyšska, Rakouska, Španělska, Belgie, Spojeného království a Irska. Souhrn příspěvků se bude prezentovat na pondělní konferenci, odpovědi by se však v zásadě daly shrnout takto:

Proč potřebujeme společnou zemědělskou politiku? Na zajištění zásob potravin, ale nejen to. Mnoho občanů, nevládních organizací a skupin odborníků zdůraznilo význam zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže mezi zemědělci, potravinářským průmyslem a distributory. Zachování různorodosti zemědělství na území EU bylo dalším z hlavních témat.

Co očekávají občané od zemědělství? Zajistit bezpečné potraviny za přijatelné ceny, udržitelné využívání půdy a zachování životaschopnosti venkovských společenství – to jsou hlavní očekávání, která z veřejné diskuze vyplynula.

Proč je třeba SZP reformovat? Aby se řešila nestálost cen potravin a aby se zajistila slušná životní úroveň evropských zemědělců. Mezi dalšími důvody je potřeba přispět k řešení celosvětového problému nedostatku potravin, posílení naší schopnosti čelit problémům souvisejícím s životním prostředím, kvalitou a bezpečností potravin, zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a zachování bohatství krajiny, které je naším společným dědictvím.

Jaké nástroje budou potřeba pro SZP v budoucnu? Všichni se shodují v tom, že je třeba dále rozvíjet již existující mechanismy. Některé odpovědi kladly větší důraz na platby pro zemědělce za zajišťování „přínosu pro celou společnost“, a to zejména v souvislosti s ochranou a zachováním životního prostředí.

Konference ve dnech 19. a 20. července – SZP po roce 2013

Dvoudenní konference bude zahájena shrnutím příspěvků do veřejné diskuze, dále budou představeny podrobné údaje z nové studie EUROBAROMETRU o vztahu občanů k SZP a poté bude následovat panelová diskuze s odborníky na různá nastolená témata. Pondělní odpoledne bude věnované workshopům zaměřeným na zabezpečování potravin, budoucnost venkovských společenství, životní prostředí a zajišťování veřejného prospěchu s pomocí zemědělství, kvalitu, rozmanitost a zdraví. Na konferenci, která se bude konat v úterý dopoledne a bude jí předsedat generální ředitel GŘ AGRI pan Jean-Luc Demarty, budou posouzeny názory vznesené během workshopů. Následovat budou další workshopy na téma zachování kapacity produkce potravin, různorodosti venkovských společenství, zajišťování veřejného prospěchu s pomocí zemědělství a podpory kvality a rozmanitosti dodávek potravin. V úterý odpoledne se pak z těchto debat vyvodí závěry.

Další informace

Veletrh s názvem „Flavour for Life“ – oslava rozmanitosti evropského zemědělství

Primátor města Brusel pan Freddy Thielemans, komisař Dacian Cioloș a belgická ministryně zemědělství, která je zároveň stávající předsedkyní Rady pro zemědělství, paní Sabine Laruelle v neděli v 11:00 hodin na náměstí Place St Catherine společně zahájí veletrh „Flavour for Life“. Na veletrhu budou stánky s kulinářskými specialitami ze všech členských států, jakož i kulturní zábavné programy – bude se například ochutnávat španělský olivový olej a vystoupí folklorní taneční skupiny, zpěvák fado z Portugalska a další hudební formace. Veletrh bude v pondělí večer ukončen recepcí pro delegáty konference, na níž budou předány ceny udělené v rámci nedávné soutěže o návrh loga EU pro ekologické produkty, které se začalo používat od 1. července 2010.


Side Bar