Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Брюксел, 16 юли 2010 г.

Конференция за ОСП след 2013 г. ще продължава успеха на обществените дебати

Приблизително 600 пратеници от целия Европейски съюз ще се срещнат следващия понеделник и вторник, за да обсъждат бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г. Целта на конференцията е да се обсъдят и формулират заключения от обществените дебати за периода след 2013 г., започнати от Комисията през април, които се базираха на следните четири ключови въпроса: „Защо се нуждаем от ОСП? Какво очакват гражданите от селското стопанство? Защо трябва да има реформа на ОСП? Кои инструменти са ни необходими за ОСП на бъдещето?“ Обменът на мнения ще представлява полезна платформа за дискусии, преди Комисията да изготви съобщението си за бъдещето на ОСП, което трябва да бъде публикувано през ноември 2010 г. Успоредно с конференцията в центъра на Брюксел (Place St Catherine) ще се състои панаир, който ще демонстрира разнообразието на качествените селскостопански продукти на Европа. На него всяка държава-членка ще има щанд, където ще предлага на широката публика някои от националните си специалитети.

В реч преди събитието Дачиан Чолош, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, обърна внимание на обема на отзивите в рамките на обществените дебати – за 2 месеца се получиха почти 6000 участия от обществеността по интернет, както и становища от около 80 мозъчни тръста и 93 неправителствени организации. Той заяви: „Това показва, че хората се отнасят изключително сериозно към ОСП, а самите отговори демонстрираха, че предмет на политиката ни е не „само“ производството на храни, но и предоставянето на по-широки обществени блага. С голямо нетърпение очаквам събитието на площад St Catherine в неделя и понеделник, като празник на европейското разнообразие за всички. Това потвърждава силното ми убеждение, че ОСП засяга не само селскостопанските производители, а всички граждани на ЕС в качеството им на данъкоплатци и потребители.“

Обществените дебати – вашите идеи са важни

От 21 април до 11 юни Комисията проведе обществени дебати за бъдещето на Общата селскостопанска политика, като поиска от обществеността отговори на 4 съществени въпроса. В продължение на тези 2 месеца постъпиха над 5 800 участия от обществеността, както и 93 становища от заинтересовани страни и 80 от мозъчни тръстове. Повече от 1000 отговора пристигнаха от Германия и Полша, но и от Франция, Латвия, Австрия, Испания, Белгия, Обединеното кралство и Ирландия имаше по над 100. Обобщение на участията ще бъде представено на конференцията в понеделник, но основните насоки на отговорите бяха следните:

Защо ни е необходима обща селскостопанска политика? За да гарантира снабдяването с храни, но не само за това. Много граждани, НПО и мозъчни тръстове изтъкнаха, че е важно да се осигурят справедливи условия за конкуренция между селскостопанските производители, хранителната промишленост и дистрибуторите. Друга основна грижа беше да бъде опазено разнообразието на селското стопанство в цялата територия на ЕС.

Какво очакват гражданите от селското стопанство? Да предоставят безопасна храна на достъпни цени, да осигурят устойчиво използване на земята и да поддържат жизнеността на селските общини — това са основните очаквания, които излязоха наяве в резултат на обществените дебати.

Защо трябва да има реформа на ОСП? За да противодействаме на нестабилността на цените на хранителни продукти и да осигурим приемлив жизнен стандарт на селскостопанските производители в Европа. Освен това трябва да допринесем за изхранването на света, да засилим капацитета си за решаване на проблеми във връзка с околната среда, качеството и безопасността на храните, да подобрим конкурентоспособността на селското стопанство и да опазим богатството на пейзажите, които са общото ни наследство.

Кои инструменти са ни необходими за ОСП на бъдещето? Единодушни сме, че трябва да доразвием съществуващите механизми. В някои отговори се подчертава необходимостта да се плаща на селскостопанските производители за предоставянето на „обществени блага“, преди всичко за опазването и поддържането на околната среда.

Конференцията от 19—20 юли – ОСП след 2013 г.

Двудневната конференция ще започне с обобщаване на отзивите от обществените дебати, подробности за ново проучване на Евробарометър за отношението на гражданите към ОСП и след това дискусии в работни групи, в които участват различни експерти по отделните въпроси. В понеделник следобед ще се провеждат семинари по следните теми: продоволствена сигурност, бъдещето на селското общество, околна среда и предоставяне на обществени блага от страна на селското стопанство, както и качество, разнообразие и здраве. На заседанието във вторник, председателствано от Жан-Люк Дьомарти, генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ще се обсъждат идеите, възникнали по време на семинарите. Ще последват още семинари, посветени на запазването на капацитета за производство на храни, запазването на разнообразно селско общество, осигуряване на предоставянето на обществени блага от селското стопанство и насърчаване на качеството и разнообразието на снабдяването с храни. Във вторник следобед предстои да се направят изводи от дискусиите.

За повече информация

Панаир „Flavour for Life“ – празник на разнообразието на селското стопанство в Европа

Кметът на Врюксел Freddy Thielemans, комисар Дачиан Чолош и белгийският министър на земеделието Sabine Laruelle ще открият в неделя в 11 часа панаира „Flavour for Life“ на площад St Catherine. Панаирът включва щандове с хранителни специалитети от всички държави-членки, както и културна програма, например дегустация на испански видове зехтин, фолклорни танцови състави, португалски певец на фадо и други музикални групи. Панаирът ще завърши в понеделник вечерта с прием за делегатите на конференцията, по време на който ще бъдат връчени и наградите на неотдавнашния конкурс за дизайн на логото на ЕС за биологични продукти, влязло в сила на 1 юли 2010 г.


Side Bar