Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/956

Bruselj, 16. julija 2010

S spletnim portalom evropskega e-pravosodja do hitrih odgovorov na pravna vprašanja

Italijan, ki potuje v Nemčiji, potrebuje odvetnika. Francoski podjetnik želi pridobiti podatke iz madžarske zemljiške knjige. Estonski sodnik ima vprašanje v zvezi s španskim sodnim sistemom. Trenutno je za pridobivanje tovrstnih informacij lahko potrebnih več tednov, kmalu pa bo odgovore na vsa ta vprašanja možno dobiti z enim samim klikom in v 22 jezikih Evropske unije. EU je danes odprla nov evropski spletni portal „e-pravosodje“, ki na enem mestu ponuja dostop do vseh storitev s področja pravosodja EU. Na tej spletni strani bodo državljani in podjetja, pa tudi odvetniki in sodniki dobili odgovore na pravna vprašanja, ki se navezujejo na pravo drugih držav članic, hkrati pa se bo s krepitvijo medsebojnega poznavanja različnih pravnih sistemov oblikovalo enotno območje pravice. Z več kot 12 000 strani vsebine ponuja prva različica portala informacije o predpisih in praksah v vseh državah članicah ter povezave do podrobnejših informacij. Na portalu lahko na primer poiščete informacije o pravni pomoči, izobraževanju v pravosodju in organizaciji videokonferenc, prek povezav pa lahko dostopate tudi do različnih pravnih podatkovnih zbirk ter spletnih registrov plačilne nesposobnosti in zemljiških knjig. Več kot 10 milijonov državljanov, ki so vsako leto vključeni v čezmejne sodne postopke, bo do informacij s področja pravosodja zdaj lahko dostopalo z enim samim klikom.

Današnji dan je pomemben mejnik za evropsko območje svobode, varnosti in pravice. S tem portalom postavljamo temelje za učinkovitejše in dostopnejše pravosodje v službi evropskih državljanov,“ je dejal belgijski minister za pravosodje Stefaan De Clerck. „Projekt e-pravosodje je temeljni kamen sodobnega evropskega pravosodja, portal e-pravosodje pa je vstopno mesto. Za dolgoročen uspeh je zdaj odločilnega pomena intenzivno sodelovanje med vsemi akterji.“

„E-pravosodje je pravosodje na dosegu roke. Danes smo storili velik korak pri izboljševanju dostopa državljanov EU do pravosodja in krepitvi medsebojnega poznavanja različnih pravnih sistemov držav članic. Z znanjem je povezano zaupanje, z njim pa tudi prepričanje, da bodo naše pravice spoštovane ne glede na to, kje v Evropi smo,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Od tega spletnega portala, ki deluje po načelu „vse na enem mestu“, bodo imeli koristi državljani, podjetja in odvetniki, ki potrebujejo informacije s področja pravosodja. Spletna stran se bo sproti dopolnjevala in posodabljala, način zagotavljanja pravnih informacij in nasvetov za uporabnike pa bo sčasoma standardiziran. Državljani bodo dobili odgovore v svojem jeziku, predvsem pa jih bodo dobili hitro. Vsi vemo, kako pomemben je pravočasen dostop do ustreznih informacij – pravica zamujena je namreč pravica odrečena.“

Komu je namenjen portal?

  • državljanom, ki lahko na njem najdejo informacije o pravnih sistemih vseh 27 držav članic. Hitro lahko dobijo odgovore, ko se v vsakdanjem življenju srečujejo z dogodki, kot so razveza, smrt, pravni spori ali pa preprosto selitev. Prav tako lahko poiščejo pravnika v drugi državi, izvejo, kako se lahko z mediacijo izognejo dragim sodnim postopkom, kje lahko vložijo tožbo, pravo katere države članice se uporablja za njihovo zadevo in ali so upravičeni do pravne pomoči;

  • odvetnikom, notarjem in sodnikom, ki lahko dostopajo do pravnih podatkovnih zbirk, kontaktirajo kolege prek pravosodnih mrež in poiščejo informacije o izobraževanju v pravosodju, poleg tega pa lahko najdejo tudi informacije o organizaciji čezmejnih videokonferenc;

  • podjetjem, ki bodo prek povezav imela dostop do registrov plačilne nesposobnosti in zemljiških knjig ter informacij o pravu, ki se uporablja, in o čezmejnih postopkih.

Z informacijami v vseh uradnih jezikih EU so bile premoščene tudi jezikovne ovire, ki pogosto močno otežijo pridobivanje tovrstnih informacij. Vsebina spletne strani je na voljo v 22 uradnih jezikih EU, povezave na spletni strani pa bodo obiskovalce preusmerjale na informacije posameznih držav članic.

Sodelovanje sodnikov in drugih delavcev v pravosodju (notarjev, odvetnikov, sodnih izvršiteljev in mediatorjev) je bistvenega pomena za uspeh portala in v zvezi s tem že poteka več projektov. Projekt evropske identifikacijske oznake sodne prakse je na primer namenjen olajševanju dostopa do sodne prakse držav članic in EU v čezmejnem kontekstu.

Komisija bo kot upravljavec te spletne strani še naprej tesno sodelovala z državami članicami pri postopnem dopolnjevanju vsebine portala in razvijanju novih funkcionalnosti.

Naslednji koraki

Današnja otvoritev spletnega portala je prvi korak v razvoju večjezikovnega portala, ki lahko olajša življenje državljanom, podjetjem in pravnim strokovnjakom v Evropi.

V naslednjih letih bodo na portalu dodane nove informacije, pa tudi nova orodja in funkcije. Podatkovni listi o pravicah obdolžencev in tudi žrtev v vseh državah članicah EU bodo na voljo v začetku leta 2011, med drugim pa bodo na primer vključevali informacije o obravnavi prometnih prekrškov v različnih državah članicah. Ti podatkovni listi bodo služili kot osnovno referenčno orodje za pravne strokovnjake in za državljane.

S prihodnjimi prenovitvami portala se bo izboljševala učinkovitost obstoječih pravosodnih orodij EU, ki bodo državljanom omogočala uporabo čezmejnega postopka v sporih majhne vrednosti ali izvedbo spletnega plačila. Koristi bodo imela tudi podjetja, ki bodo prihranila stroške zaradi preprostejših in standardiziranih spletnih pravnih postopkov, ko bo na portalu mogoče dostopati do registrov plačilne nesposobnosti, poslovnih registrov in zemljiških knjig. Sodišča bodo lahko obravnavala čezmejne zahtevke prek spleta in komunicirala s tožniki in toženci v posamezni zadevi, pa tudi s sodišči v drugih državah članicah.

Trenutno se že izvajajo dejavnosti, da bi se do leta 2013 zagotovilo orodje, s katerim bodo lahko državljani omejili kriterije svojih iskanj za odvetnike. Portal bo na primer posameznemu državljanu omogočal, da poišče nemško govorečega odvetnika, ki je specializiran za družinsko pravo ali pravo, ki ureja razvezo zakonske zveze, na Madžarskem.

Prav tako bo znaten napredek dosežen pri reševanju vprašanj interoperabilnosti na ravni EU, kar zadeva e-podpise, e-identiteto in e-plačila. Rešitve na teh področjih so potrebne za celovito izvajanje več projektov na področju e-pravosodja, kot sta evropski plačilni nalog in evropski postopek v sporih majhne vrednosti.

V časovnem načrtu za e-pravosodje najdete več informacij o dejavnostih, ki bodo izvedene do konca leta 2013.

Ozadje

Akcijski načrt Sveta na področju evropskega e-pravosodja za obdobje 2009–2013, ki je bil sprejet novembra 2008, je namenjen izboljšanju dostopa do pravosodja in učinkovitosti pravosodnih storitev. V njem je kot cilj zastavljena vzpostavitev evropskega spletnega portala e-pravosodje. Poudarjeno je, da imajo informacijske in komunikacijske tehnologije lahko ključno vlogo pri izboljševanju delovanja pravosodnih sistemov, saj lahko olajšajo vsakdanje delo pravnih strokovnjakov in krepijo sodelovanje med pravnimi organi.

Komisija v skladu s svojo strategijo Evropa 2020, ki je bila sprejeta 3. marca 2010 (IP/10/225), že ukrepa za odpravljanje ozkih grl na enotnem trgu. Pametna uporaba tehnologije je eden najboljših načinov za zmanjšanje stroškov v pravnih postopkih in za poenostavitev čezmejnih operacij – to bo mogoče doseči z uporabo spletnih postopkov v sporih majhne vrednosti in evropskih plačilnih nalogov ter z medsebojno povezanostjo poslovnih registrov in registrov plačilne nesposobnosti.

Do portala e-pravosodje lahko dostopate na: https://e-justice.europa.eu

Več informacij

Video eJustice in B-roll za novinarje avdiovizualnih medijev:

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm

Belgijsko predsedstvo Sveta Evropske unije

http://www.eutrio.be/

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

PRILOGA


Side Bar