Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/956

Brussel, 16 juli 2010

Europees e-justitieportaal geeft snelle antwoorden op juridische vragen van burgers

Een Italiaan die door Duitsland reist, heeft een advocaat nodig. Een Franse ondernemer wil het Hongaarse kadaster raadplegen. Een Estse rechter heeft een vraag over het Spaanse gerechtelijke systeem. Thans kan het weken duren om deze informatie te krijgen. Antwoorden op deze vragen – in 22 talen van de Europese Unie – zullen voortaan online beschikbaar zijn. De EU heeft vandaag het Europees e-justitieportaal gelanceerd – één enkel elektronisch loket voor toegang tot de rechter in de hele EU. De website is nuttig voor burgers, bedrijven, advocaten en rechters met grensoverschrijdende juridische vragen en bevordert de wederzijdse kennis van de verschillende rechtsstelsels door bij te dragen aan de totstandbrenging van één enkele rechtsruimte. Met meer dan 12 000 pagina's content biedt de eerste versie informatie en links over wetgeving en praktijken in alle lidstaten. De portaalsite bevat bijvoorbeeld informatie over rechtsbijstand, opleiding van justitieel personeel en videoconferenties, alsook links naar juridische gegevensbanken en online-insolventieregisters en -kadasters. Informatie over justitie is nu binnen handbereik voor meer dan 10 miljoen burgers die elk jaar bij grensoverschrijdende gerechtelijke procedures betrokken zijn.

"Het is een belangrijke dag voor de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Met deze portaalsite worden de fundamenten gelegd voor een doeltreffendere en toegankelijkere justitie voor de Europese burger", aldus Stefaan De Clerck, minister van Justitie van België. "Het e-justitieproject vormt de hoeksteen van een moderne Europese justitie en het e-justitieportaal is daarvan de toegangsdeur. Een intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden is nu essentieel voor langdurig succes."

"E-Justitie is justitie met een muisklik. We zetten vandaag een belangrijke stap in de richting van een justitie die dichter bij de EU-burgers staat en van een betere wederzijdse kennis van elkaars rechtsstelsels. Kennis brengt vertrouwen mee, en met name het vertrouwen dat uw rechten zullen worden beschermd ongeacht waar in Europa u zich bevindt,” verklaarde vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Burgers, bedrijven en advocaten zullen gebruik kunnen maken van één echt cyberloket voor informatie over justitie. Uiteindelijk zal de website de manier waarop mensen juridische informatie en juridisch advies krijgen, moderniseren en stroomlijnen. Burgers zullen antwoorden krijgen in hun eigen taal en dat zal snel gebeuren. We weten allemaal hoe belangrijk dat is: te laat recht doen is geen recht doen."

Wie haalt voordeel uit deze website?

  • Burgers kunnen informatie krijgen over hoe de rechtsstelsels van de 27 lidstaten werken. Zij kunnen snel antwoorden vinden op vragen in verband met gebeurtenissen uit het leven van elke dag, zoals scheiding, overlijden, procesvoering of zelfs verhuizing. Zij kunnen een beoefenaar van een juridisch beroep in een ander land vinden, te weten komen hoe zij via bemiddeling dure rechtszaken kunnen vermijden, waar zij een vordering kunnen instellen, welk nationaal recht op een zaak van toepassing is en of zij voor rechtsbijstand in aanmerking komen.

  • Advocaten, notarissen en rechters kunnen juridische gegevensbanken raadplegen, met collega's contact opnemen via justitiële netwerken en informatie vinden over opleiding van justitieel personeel. Zij vinden er ook informatie over het organiseren van grensoverschrijdende videoconferenties.

  • Bedrijven zullen links vinden naar insolventieregisters en kadasters en informatie over het toepasselijke recht en over grensoverschrijdende procedures.

Taalbarrières – die dikwijls het verkrijgen van die informatie bemoeilijken – worden overwonnen door informatie aan te bieden in alle officiële EU-talen. De content van de website is beschikbaar in 22 officiële EU-talen. De links van de website zullen gebruikers doorverwijzen naar nationale informatie van de lidstaten.

De betrokkenheid van rechters en beoefenaars van juridische beroepen – notarissen, advocaten, deurwaarders en bemiddelaars - is essentieel voor het welslagen van de portaalsite en er lopen verscheidene projecten. Er wordt bijvoorbeeld nog gewerkt aan een European Case-Law Identifier (ECLI) om de toegang tot nationale en EU-rechtspraak in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken.

De Commissie, die de website beheert, zal nauw blijven samenwerken met de lidstaten om de content geleidelijk te verrijken en nieuwe functies te ontwikkelen.

Toekomst

De lancering vandaag is de eerste stap in de ontwikkeling van een meertalige portaalsite die het leven voor burgers, bedrijven en beoefenaars van juridische beroepen in Europa kan vergemakkelijken.

In de komende vijf jaar zullen nieuwe informatie, instrumenten en functies aan de portaalsite worden toegevoegd. Begin 2001 zullen informatiebladen over rechten van verdachten en rechten van slachtoffers in alle EU-lidstaten beschikbaar zijn, waaronder bijvoorbeeld informatie over de afhandeling van verkeersovertredingen in verschillende landen. Die informatiebladen zullen zowel voor beoefenaars van juridische beroepen als voor burgers als basisreferentie-instrument dienen.

Toekomstige versies van de portaalsite zullen bestaande EU-instrumenten inzake justitie doeltreffender maken, waardoor burgers online een grensoverschrijdende geringe vordering of een betalingsbevel zullen kunnen laten uitvoeren. Bedrijven zullen van lagere kosten kunnen genieten dankzij eenvoudigere, gestroomlijnde online juridische procedures, zodra insolventieregisters, ondernemingsregisters en kadasters via de portaalsite toegankelijk zullen zijn. Rechterlijke instanties zullen grensoverschrijdende verzoeken online kunnen behandelen en met de eisers en verweerders in een bepaalde zaak kunnen communiceren alsook met rechterlijke instanties in andere lidstaten.

Er wordt nu al gewerkt aan een instrument waarmee burgers vanaf 2013 gericht naar een advocaat zullen kunnen zoeken. Via de portaalsite zal een burger bijvoorbeeld kunnen zoeken naar een Duitstalige advocaat in Hongarije die gespecialiseerd is in familie- of echtscheidingsrecht.

Er wordt ook veel vooruitgang verwacht in de aanpak van interoperabiliteitsproblemen op het gebied van e-handtekening, e-identiteit en e-betaling in de EU. Op deze gebieden zijn oplossingen nodig om verscheidene e-justitieprojecten, zoals het Europees betalingsbevel en de Europese procedure voor geringe vorderingen, volledig te kunnen uitvoeren.

Een Routekaart over e-justitie geeft meer informatie over de tegen eind 2013 te verrichten werkzaamheden.

Achtergrond

Doel van het in november 2008 goedgekeurde actieplan van de Raad voor de Europese e-justitie 2009-2013 is een betere toegang tot de rechter en een betere rechtsbedeling. Het actieplan beoogt de oprichting van een Europees e-justitieportaal. Het erkent dat informatie- en communicatietechnologie een cruciale rol kunnen spelen in het verbeteren van de werkwijze van gerechtelijke systemen, aangezien daardoor het dagelijkse werk van beoefenaars van juridische beroepen wordt vergemakkelijkt en de samenwerking tussen rechtsinstanties wordt bevorderd.

De Commissie pakt momenteel reeds knelpunten op de eengemaakte markt aan in het kader van haar strategie Europa 2020 van 3 maart 2010 (IP/10/225). Het slimme gebruik van technologie is een van de beste manieren om de kosten van juridische procedures te verlagen en grensoverschrijdende transacties te vereenvoudigen met onlineprocedures voor geringe vorderingen, Europese betalingsbevelen en de onderlinge koppeling van insolventie- en ondernemingsregisters.

Bezoek het e-justitieportaal op: https://e-justice.europa.eu

Voor meer informatie

E-justitie-video en B-roll voor journalisten van audiovisuele media:

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

http://www.eutrio.be/

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX


Side Bar