Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

Bryssel den 15 juli 2010

IKT-forskning: ett nytt verktyg för planering av järnvägstidtabeller kan minska väntetider och tågförseningar

tack vare ett pilotprojekt som fått 2,6 miljoner euro i EU-finansiering kan EU-befolkningen räkna med färre avbrott när de åker tåg i sommar. Projektet Arrival har utvecklat avancerad programvara som utarbetar effektivare tidtabeller och kan hantera avbrott i realtid och samtidigt bibehålla en hög säkerhetsnivå. Resultaten av denna forsknings tillämpas redan av järnvägsföretag runt om i Europa för att använda järnvägarna mer effektivt, både i fråga om tidtabeller och hanteringen av oförutsedda avbrott. De algoritmer som utvecklats kan också komma att användas på andra områden som navigationssystem för vägtrafik, industriella flödessystem, e-handel, fildelningsnät, gridteknik-nätverk och hälsovård.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes, säger: ”Denna förstklassiga europeiska forskningsinsats gör det möjligt för fler passagerare och varor på fler tåg att utan risk använda samma infrastruktur och samtidigt öka punktligheten, passagerarnas tillfredsställelse och operatörernas vinst. Det är en win-win-situation för alla.”

Tågförseningarna kan minimeras genom att man optimerar planeringen och undviker dominoeffekter som avbrott i trafiken kan medföra. Bör ett anslutningståg vänta eller avgå i tid? Normalt sett är ordningen fastställd för hur tågen använder spåren. Hur hittar man en ny plattform om tåget är försenat? Sådana beslut förutsätter komplicerad logistik, och det finns inte mycket tid för att uppdatera tidtabeller och begränsa passagerarnas obehag.

Hittills har järnvägsföretagen hanterat avbrott med mycket begränsade dataverktyg (oftast grafisk programvara som visar vad som sker). den nya metoden kan bestämma optimala tågtidtabeller och vad som bör hända när tågen blir försenade.

Projektet Arrivals framgång grundar sig på utvecklingen av nya algoritmer som kan användas för att organisera förvaltningen av järnvägsinfrastruktur på ett effektivare sätt: från tidtabeller, plattformstilldelning, personalfördelning och godslastning till hanteringen av avbrott i realtid genom omledning av tåg eller ny tidtabell.

Projektet Arrival omfattar nya koncept och algoritmiska forskningsmetoder som gav stora teorivinster när det gäller att effektivt hantera stora och komplicerade optimeringsproblem, som på järnvägsnäten. Det har redan införts med framgång i Nederländerna, Tyskland och Schweiz. Exempelvis användes Arrival-algoritmerna för att utarbeta nya tidtabeller för Nederländernas nationella järnvägsnät, som hanterar 5 500 tåg per dag. I dag är det ett av Europas effektivaste järnvägssystem. I Berlin har väntetiden mellan tågen på tunnelbanan minskats från fyra till två minuter genom tillämpningen av Arrival-algoritmer. Den schweiziska järnvägen har infört ett optimalt planeringsschema för extratåg på högrisksträckor med både godstrafik och passagerartrafik grundat på Arrival-algoritmer.

Andra järnvägsföretag runt om i Europa är intresserade av denna teknik. Försök i Italien, vid stationerna i Palermo och Genua, har lett till en minskning av förseningarna med 25 %. Genom att öka effektiviteten på järnvägen är denna nya algoritmteknik av nytta för alla i som reser med tåg i Europa. I genomsnitt reser européerna nästan 800 km per år med tåg.

Bakgrund

Mellan 2006 och 2009 deltog forskare från 12 universitet (i Grekland, Spanien, Italien, Tyskland, Schweiz och Nederländerna) samt det franska järnvägsföretaget SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) i projektet Arrival.

Forskningsprojektet har utvecklat avancerade programvarualgoritmer som optimerar järnvägstjänsterna. Av de sammanlagda kostnaderna på 3,2 miljoner euro finansierades 2,6 miljoner inom ramen för kommissionens allmänna forskningsprogram (Sjätte ramprogrammet 2001-2006) i forskningsområdet Framtida och framväxande teknik (FET). Detta forskningsområde ger stöd till högriskforskning inom informationsteknik.

Ytterligare upplysningar om projektet Arrival finns på:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Vid ICT 2010 kommer mer EU-finansierade IKT-succéer att visas. ICT 2010 är EU:s största IKT-forskningsevenemang och äger rum i Bryssel den 27–29 september 2010. Över 100 utställningspunkter med de nyaste utvecklingarna inom digital teknik som gjorts med EU-finansiering kommer att visas. Journalister har gratis inträde om de registrerar sig på:
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar