Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

V Bruseli 15. júla 2010

Výskum v oblasti IKT: nový nástroj na zostavovanie cestovných poriadkov v železničnej doprave znižuje čas čakania a meškania vlakov

Vďaka výskumnému projektu, ktorý získal 2,6 milióna EUR z financovania EÚ, môžu Európania v priebehu tohto leta cestovať vlakom efektívnejšie. V rámci projektu ARRIVAL sa vyvinul pokročilý softvér, ktorý dokáže určovať cestovné časy vlakov a riešiť prerušenia prevádzky v reálnom čase efektívnejšie a účinnejšie, pričom zachováva rovnakú úroveň bezpečnosti. Výsledky tohto výskumu už uplatňujú v praxi železniční prevádzkovatelia v celej Európe, aby zabezpečili efektívnejšie využívanie železničných sietí z hľadiska zostavovania cestovných poriadkov, ako aj riešenia nepredvídaných prerušení prevádzky. Vyvinuté algoritmy majú potenciál na uplatnenie aj v iných oblastiach, akými sú napríklad navigačné systémy v cestnej premávke, systémy využívané v priemysle na riadenie výrobných procesov, elektronický obchod, siete so vzájomným sprístupňovaním, počítačové siete navzájom zdieľajúce vlastné zdroje a zdravotná starostlivosť.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Tento špičkový európsky výskum umožňuje bezpečne využívať tú istú infraštruktúru na účely prepravy väčšieho počtu cestujúcich a väčšieho objemu nákladov na väčšom počte vlakov, a zároveň zvyšovať presnosť, spokojnosť zákazníkov a zisk prevádzkovateľov. Takáto situácia prináša prospech každému."

Kľúč k minimalizácii meškaní v železničnej doprave predstavuje optimalizácia plánovania a predchádzanie akémukoľvek domino efektu, ktorý môže vzniknúť v dôsledku prerušenia prevádzky. Mal by prípoj čakať alebo odísť načas? V bežných podmienkach je postupnosť, v akej vlaky využívajú trate, pevne stanovená. Ako by sa malo zmeniť rozdelenie nástupíšť v prípade meškania? Tieto rozhodnutia si vyžadujú komplikovanú logistiku a veľmi málo času na aktualizáciu cestovných poriadkov, ich cieľom však je, aby cestujúcim vznikli len minimálne problémy.

Tradične prerušenia riešili železniční prevádzkovatelia len s malou pomocou počítačov (väčšinou išlo o použitie grafického softvéru na vizualizáciu problémov). Nové metódy dokážu určiť optimálne cestovné časy vlakov a čo by sa stalo v prípade meškania vlakov.

Úspech projektu ARRIVAL sa opiera o vývoj nových algoritmov, ktoré možno použiť na efektívnejšiu organizáciu riadenia železničnej infraštruktúry vrátane určovania cestovných časov vlakov, rozdeľovania nástupíšť, rozdeľovania pracovných síl, nákladných zásielok či riešenia prerušení prevádzky, akými sú napríklad presmerovanie vlaku alebo zmena jeho plánovaného odchodu v reálnom čase.

Projekt ARRIVAL zahŕňal nové koncepcie a výskumné metódy využívajúce algoritmy, ktoré výrazne zdokonalili teóriu potrebnú na efektívne riešenie rozsiahlych a komplexných problémov s optimalizáciou, aké možno pozorovať v železničnej sieti. Projekt už úspešne vykonáva Holandsko, Nemecko a Švajčiarsko. Pomocou algoritmov ARRIVAL sa napríklad podarilo vytvoriť nový cestovný poriadok pre holandský vnútroštátny systém železníc, ktorý zahŕňa 5 500 vlakov denne a ktorý je v súčasnosti jednou z najefektívnejšie fungujúcich železničných sietí v Európe. V Berlíne sa čas čakania medzi vlakmi v rámci podzemnej siete U-Bahn znížil vďaka algoritmom ARRIVAL zo štyroch na dve minúty. Švajčiarske železnice uplatňujú cestovný poriadok založený na optimálnom plánovaní s uplatnením algoritmov ARRIVAL v prípade prídavných vlakov vo vysokorizikových koridoroch, v ktorých premávajú osobné aj nákladné vlaky.

O zavedenie tejto technológie majú záujem aj iní prevádzkovatelia železničnej dopravy v celej Európe. Skúšobné projekty na železničných staniciach v mestách Palermo a Janov (Taliansko) viedli k zníženiu meškaní vlakov o 25 %. Zvýšením efektívnosti železničnej dopravy je táto nová technológia algoritmov prospešná pre všetkých Európanov, ktorí jazdia vlakmi. Každý Európan precestuje vlakom priemerne takmer 800 km ročne.

Kontext

V rokoch 2006 až 2009 výskumní pracovníci z 12 univerzít (v Grécku, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku a Holandsku) a francúzska spoločnosť SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) spolupracovali na projekte ARRIVAL.

V rámci tohto projektu sa vyvinuli pokročilé softvérové algoritmy, ktoré optimalizujú poskytovanie služieb železničnej dopravy. Z celkovej sumy na projekt vo výške 3,2 milióna EUR sa financovalo 2,6 milióna EUR v rámci všeobecného programu Komisie v oblasti výskumu (šiesty rámcový program na roky 2001 až 2006) ako súčasti výskumnej schémy pre vznikajúce technológie a technológie budúcnosti (FET). Táto schéma podporuje vysokorizikový výskum v oblasti informačných technológií.

Ďalšie informácie o projekte ARRIVAL nájdete na stránke:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Prezentácia ďalších úspešných výsledkov výskumu v oblasti IKT financovaného EÚ sa uskutoční v rámci najväčšieho európskeho podujatia v oblasti výskumu s názvom IKT 2010, ktoré sa bude konať v Bruseli v dňoch 27. až 29. septembra 2010. Vystavených bude viac ako 100 projektov znázorňujúcich najnovší pokrok v oblasti digitálnych technológií vyvinutých vďaka financovaniu EÚ. Novinári môžu toto podujatie navštíviť bezplatne po zaregistrovaní na stránke:
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar