Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

Brussel, 15 juli 2010

ICT-onderzoek: nieuw hulpmiddel voor het maken van dienstregelingen vermindert wachttijden en vertragingen in het treinverkeer

Dankzij een onderzoeksproject waarvoor de EU 2,6 miljoen euro heeft uitgetrokken, ondervinden de Europeanen deze zomer minder oponthoud bij het reizen per trein. In het kader van het project ARRIVAL is geavanceerde software ontwikkeld waarmee de treinenloop efficiënter kan worden geregeld en waarmee vertragingen beter en in "real time" worden aangepakt, zonder dat dat ten koste gaat van de veiligheid. De resultaten van dit onderzoek worden in heel Europa reeds toegepast door spoorwegbedrijven om het spoorwegnet efficiënter te gebruiken, wat betreft zowel het opstellen van de dienstregeling zelf als het omgaan met onvoorziene problemen. De ontwikkelde algoritmes kunnen potentieel ook op andere gebieden worden toegepast, zoals navigatiesystemen voor het wegverkeer, industriële logistiek, elektronische handel, peer-to-peernetwerken, grid-computingnetwerken en gezondheidszorg.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes: "Door dit hoogwaardige Europese onderzoek kunnen meer passagiers en meer goederen worden vervoerd met meer treinen die veilig gebruik kunnen maken van dezelfde infrastructuur, terwijl ook nog eens de punctualiteit, de klanttevredenheid en de winst voor de ondernemer toenemen. Dat is voor iedereen een win-winsituatie."

De sleutel tot het beperken van vertragingen in het treinverkeer tot een minimum is het optimaliseren van de planning en het voorkomen van de domino-effecten die door een verkeersprobleem kunnen worden veroorzaakt. Moet een aansluitende trein wachten of op tijd vertrekken? Normaal gesproken ligt de volgorde waarin treinen van het spoor gebruikmaken, vast. Hoe moeten perrons opnieuw worden toegewezen als er sprake is van vertraging? Bij deze beslissingen komt een ingewikkelde logistiek kijken. Er is dan maar weinig tijd om de dienstregeling aan te passen en het ongemak voor de passagiers tot een minimum te beperken.

Van oudsher worden problemen op het spoor opgelost door spoorwegexploitanten, die daarbij maar in zeer geringe mate gebruikmaken van computers (waarbij ze meestal grafische software gebruiken om goed te kunnen zien wat er aan de hand is). Met de nieuwe methoden kan worden bepaald wat de optimale dienstregeling voor treinen is en wat er moet gebeuren als treinen vertraging hebben opgelopen.

Het succes van ARRIVAL zit hem erin dat nieuwe algoritmen zijn ontwikkeld waarmee het beheer van de spoorweginfrastructuur efficiënter kan worden georganiseerd: het gaat daarbij om dienstregelingen, toewijzing van perrons, verdeling van personeel en ladingen vracht en goederen, maar ook om het in real time verhelpen van problemen op het spoor door treinen een andere route te laten volgen of de dienstregeling aan te passen.

Bij het ARRIVAL-project zijn nieuwe concepten en algoritmische onderzoeksmethoden gebruikt, waardoor de theoretische ondergrond die nodig was om grote en ingewikkelde optimaliseringsproblemen - zoals die in spoorwegnetten – efficiënt aan te pakken, aanzienlijk is verbeterd. ARRIVAL is al succesvol ingevoerd in Nederland, Duitsland en Zwitserland. De betrokken algoritmen zijn bijvoorbeeld gebruikt om een nieuwe dienstregeling op te stellen voor het Nederlandse spoorwegnet waarvan iedere dag 5500 treinen gebruikmaken. Het Nederlandse spoorwegnet is nu een van Europa's meest efficiënte. In Berlijn is de wachttijd tussen de metrotreinen van de U-Bahn van 4 minuten teruggebracht tot 2 minuten, dankzij de toepassing van de algoritmen van ARRIVAL. De Zwitserse spoorwegen hebben een optimaal planningsschema ingevoerd op basis van algoritmen van ARRIVAL, om op lijnen met een hoog risico, waarvan zowel goederen- als passagierstreinen gebruikmaken, meer treinen te kunnen inzetten.

Andere spoorwegexploitanten in Europa zijn ook geïnteresseerd in de invoering van deze technologie. Proeven die in Italië zijn gedaan op de treinstations van Palermo en Genua hebben geleid tot een vermindering van de vertragingen met 25%. Door de spoorwegefficiëntie te verbeteren biedt deze nieuwe algoritmetechnologie voordelen voor alle Europeanen die de trein gebruiken. Iedere Europeaan reist ieder jaar gemiddeld 800 km per trein.

Achtergrond

Van 2006 tot en met 2009 hebben onderzoekers van 12 universiteiten (uit Griekenland, Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland en Nederland) en de Franse spoorwegmaatschappij SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) samengewerkt aan het ARRIVAL-project.

Het onderzoeksproject is gebruikt om software-algoritmen te ontwikkelen waarmee de spoorwegdienstverlening kan worden geoptimaliseerd. De Commissie heeft 2,6 miljoen euro van de 3,2 miljoen euro die het project in totaal kostte, gefinancierd in het kader van het algemene onderzoeksprogramma (het zesde kaderprogramma voor de periode 2001-2006) binnen het onderzoeksprogramma Future and Emerging Technologies (FET). In het kader van deze regeling wordt onderzoek met een hoog risico op het gebied van informatietechnologieën ondersteund.

Voor nadere informatie over het ARRIVAL-project, zie:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Tijdens ICT 2010, het grootste evenement op het gebied van ICT-onderzoek dat van 27 tot en met 29 september 2010 in Brussel zal plaatsvinden, zullen meer door de EU gefinancierde succesverhalen op het gebied van ICT worden voorgesteld. Er zullen meer dan 100 nieuwigheden worden getoond die het meest geavanceerde vertegenwoordigen op het gebied van digitale technologie die dankzij financiering door de EU tot stand is gekomen. Journalisten hebben gratis toegang, mits zij zich registreren op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar