Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

Bryssel 15.7.2010

Tieto- ja viestintäteknologian tutkimustuloksia: rautateiden uusi aikataulunohjausjärjestelmä vähentää odotusaikoja ja junien myöhästymisiä

Eurooppalaisten junamatkustaminen on helpottunut tänä kesänä 2,6 miljoonaa euroa EU-rahoitusta saaneen tutkimushankkeen ansiosta. ARRIVAL-hankkeessa kehitetyn edistyksellisen ohjelmiston avulla voidaan tehostaa junien aikataulutusta ja häiriöiden ratkomista. Tilanteet voidaan hoitaa reaaliajassa tehokkaasti ja turvallisuustasosta tinkimättä. Rautatieyhtiöt ovat jo ottaneet tutkimuksen tuloksia käyttöönsä eri puolilla Eurooppaa taatakseen rautatieverkkojen tehokkaamman käytön niin aikataulujen kuin odottamattomien häiriöidenkin suhteen. Hankkeessa kehitetyillä algoritmeilla on potentiaalista sovelluskäyttöä muillakin alueilla, kuten tieliikenteen navigointijärjestelmissä, teollisuuden prosessinhallintajärjestelmissä, sähköisessä kaupankäynnissä, vertaisverkoissa, grid-tietokoneverkoissa ja terveydenhuollossa.

Komission varapuheenjohtaja ja digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komissaari Neelie Kroes antoi hankkeelle tunnustusta: ”Tämän ensiluokkaisen eurooppalaisen tutkimuksen ansiosta junat voivat kuljettaa samoilla reiteillä enemmän matkustajia ja rahtia turvallisesti, aikataulut pitävät paremmin, matkustajat ovat tyytyväisempiä ja rautatieyhtiöt tuottavat paremmin. Toisin sanoen: kaikki voittavat.”

Keskeinen tekijä rautatieliikenteen myöhästymisten minimoinnissa on suunnittelun optimointi ja häiriötilanteiden dominovaikutusten torjuminen. Pitäisikö yhteysjunan odottaa myöhästyjiä vai lähteä oman aikataulunsa mukaisesti? Yleensä junat käyttävät raiteita ennalta määrätyssä järjestyksessä. Kuinka laiturijärjestelyjä pitäisi muuttaa viivästymisen sattuessa? Näihin päätöksiin sisältyy monimutkaista logiikkaa eikä aikataulujen päivityksille ole paljon aikaa. Samalla matkustajille koituva harmi on pidettävä mahdollisimman pienenä.

Rautatieyhtiöt ovat tähän saakka käyttäneet hyvin vähän tietotekniikkaa myöhästymisongelmien ratkaisemiseen (yleensä kyseessä on ollut graafinen ohjelma, joka visualisoi tilanteen). Uusilla menetelmillä pystytään määrittämään junien optimaaliset aikataulut ja toimenpiteet junien myöhästyessä.

ARRIVALin menestys perustuu uusiin algoritmeihin, joilla voidaan organisoida infrastruktuurin hallinta tehokkaammin: ne pystyvät hoitamaan junien aikataulutuksen, laiturien osoittamisen, henkilöstön jakamisen ja rahtiliikenteen kuormituksen. Lisäksi ne ratkovat häiriötilanteita esimerkiksi muuttamalla junan reittiä tai aikataulua reaaliajassa.

ARRIVAL-hankkeeseen sisältyi uusia käsitteitä ja algoritmien tutkimusmenetelmiä, jotka tehostivat huomattavasti suurten ja kompleksisten optimointiongelmien ratkaisemista. Rautatieverkostot ovat tyypillinen esimerkki tällaisista haasteista. Sen tuloksia on toteutettu onnistuneesti Hollannissa, Saksassa ja Sveitsissä. ARRIVAL-algoritmeja käytettiin esimerkiksi laadittaessa uutta aikataulua Hollannin kansalliseen rautatiejärjestelmään, jossa kulkee 5500 junaa päivässä; se on nyt yksi Euroopan tehokkaimmista rautatieverkoista. Berliinissä ARRIVAL on lyhentänyt kaupungin metroverkon junien välistä odotusaikaa neljästä minuutista kahteen. Sveitsin rautateillä on ARRIVAL-algoritmien avulla optimoitu aikataulu lisäjunille riskeille alttiissa käytävissä, joissa kulkee sekä tavara- että matkustajajunia.

Muutkin rautatieyhtiöt eri puolilla Eurooppaa ovat kiinnostuneet tästä teknologiasta. Italiassa Palermon ja Genovan rautatieasemilla tehdyt kokeet vähensivät myöhästymisiä neljänneksellä. Uusi algoritmiteknologia hyödyttää rautatieverkon käytön tehostumisen kautta kaikkia eurooppalaisia junien käyttäjiä. Tilastollisesti jokainen eurooppalainen matkustaa junalla keskimäärin lähes 800 km vuodessa.

Taustaa

ARRIVAL-hankkeeseen osallistui vuosina 2006–2009 tutkijoita 12 yliopistosta (Kreikassa, Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä ja Hollannissa) sekä Ranskan kansallisesta rautatieyhtiöstä SNCF:stä (Société Nationale des Chemins de Fer Français).

Tutkimushankkeessa kehitettiin edistyneitä ohjelmistoalgoritmeja rautatiepalvelujen optimoimiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 3,2 miljoonaa euroa, josta 2,6 miljoonaa euroa rahoitettiin komission yleisestä tutkimusohjelmasta (tutkimuksen kuudes puiteohjelma 2001–2006) aihealueelta Esiin nousevat ja tulevaisuuden tekniikat (FET). Kyseisellä rahoituksella tuetaan riskialtista tietoteknologian tutkimusta.

Lisätietoja ARRIVAL-hankkeesta on verkkosivulla:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Lisää EU-rahoitteisia tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen menestystarinoita esitellään ICT 2010 ‑messuilla, Euroopan suurimmassa alan tapahtumassa Brysselissä 27.–29. syyskuuta 2010. Messuile osallistuu yli 100 näytteilleasettajaa, jotka esittelevät EU-rahoituksen turvin kehitettyä uusinta digitaaliteknologiaa. Toimittajat pääsevät tilaisuuteen ilmaiseksi rekisteröidyttyään osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar