Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

Brüssel, 15. juuli 2010

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiauuringud: uus rongisõiduplaanide koostamise programm vähendab ooteaegu ja rongide hilinemisi

Uurimisprojekt, mida Euroopa Liit toetas 2,6 miljoni euroga, muudab rongiga reisimise Euroopas sel suvel sujuvamaks. Projekti ARRIVAL raames on töötatud välja uudne tarkvara, mille abil rongisõiduplaanide koostamine ja rongiliikluse häirete reaalajas lahendamine toimub tõhusamalt – kuid sama turvaliselt kui seni. Nimetatud projekti tulemusi rakendavad raudteeveo-ettevõtjad juba kogu Euroopas, et tagada raudteevõrgu parem kasutamine nii sõiduplaanide koostamise kui ka ootamatute häirete lahendamise kaudu. Väljatöötatud algoritme saab kasutada ka muudes valdkondades nagu maanteeliikluse navigatsioonisüsteemid, tööstusprotsesside juhtimine, e‑kaubandus, P2P-võrgud, ülekandeliinide arvutusvõrgud ja tervishoid.

Euroopa Komisjoni asepresident digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „See esmaklassiline Euroopa teaduse saavutus võimaldab samal raudteel ohutult vedada rohkem reisijaid ja kaupu suurema hulga rongidega, suurendades liikluse täpsust, reisijate rahulolu ja ettevõtjate kasumit. Sellest võidavad kõik.”

Rongide hilinemise miinimumini viimiseks on eelkõige vaja tõhustada planeerimist ja vältida doominoefekti, mida liiklushäire võib põhjustada. Kas rong, millele istutakse ümber, peaks ootama hilinevat rongi või väljuma õigel ajal? Tavaliselt toimub rongide liikumine fikseeritud graafiku järgi. Milliste perroonide juurde tuleks suunata ronge hilinemise korral? Sellised logistikaotsused on keerulised, kuid aega sõiduplaanide ajakohastamiseks ja reisijatele põhjustatud ebamugavuste leevendamiseks on vähe.

Seni lahendasid raudteetöötajad liiklushäireid väga vähese arvutiabiga (tavaliselt kasutati üksnes graafikatarkvara toimuvast visuaalse kujutise saamiseks). Uue meetodiga saab määrata rongide optimaalseid sõiduplaane ja seda, mida teha rongi hilinemise korral.

Projekti ARRIVAL edu põhineb selliste uute algoritmide väljatöötamisel, mille abil saab tõhustada raudteeinfrastruktuuri majandamist alates sõiduplaanide koostamisest, perroonide eraldamisest, töötajate töölerakendamisest ja kaupade saatmisest kuni selliste häirete reaalajas lahendamiseni nagu rongide suunamine teisele teele või liiklusgraafiku muutmine.

Projektis ARRIVAL töötati välja uued põhimõtted ja algoritmilised uurimismeetodid, millega arendati oluliselt edasi teooriat, kuidas tõhusalt lahendada suuri ja keerukaid optimeerimisülesandeid, mida pakub rongiliiklus. Projekti on juba edukalt rakendatud Madalmaades, Saksamaal ja Šveitsis. Näiteks on ARRIVALi algoritmidega koostatud uus sõiduplaan Hollandi raudteesüsteemile, milles iga päev liigub 5500 rongi – nüüd on see Euroopa üks tõhusamaid raudteesüsteeme. Berliinis on metroorongide vahelised ooteajad ARRIVALi algoritmide kasutamisega lühendatud neljalt minutilt kahele. Šveitsi raudteedel on ARRIVALi algoritmide abil rakendatud optimaalne planeerimiskava lisarongide suunamiseks kõrge riskiga liiklusmagistraalidele, millel liiguvad korraga reisi- ja kaubarongid.

Uue tehnoloogia rakendamise vastu tunnevad huvi ka muud Euroopa raudteeveo-ettevõtjad. Katsetel Itaalia Palermo ja Genova raudteejaamades õnnestus hilinemisi vähendada 25%. Raudteede kasutamise tõhustamisega toob uus algoritmitehnoloogia kasu kõigile, kes kasutavad Euroopas ronge. Aga rongiga reisib iga eurooplane aastas keskmiselt ligi 800 km.

Taustteave

Projekti ARRIVAL kallal töötasid aastatel 2006–2009 teadlased 12 ülikoolist Kreekas, Hispaanias, Itaalias, Saksamaal, Šveitsis ja Madalmaades ning Prantsusmaa raudteekompanii SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français).

Teadusprojektiga töötati välja uudsed tarkvaraalgoritmid raudteeliikluse optimeerimiseks. Projekti kogumaksumus oli 3,2 miljonit eurot, millest 2,6 miljonit saadi komisjoni üldise uurimisprogrammi (kuues raamprogramm aastateks 2001–2006) tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate (FET) uurimiskava kaudu. Nimetatud kava abil toetatakse kõrgema riskiastmega teadustööd infotehnoloogia valdkonnas.

Projekti ARRIVAL kohta vaata lähemalt

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Brüsselis toimub 27.–29. septembrini 2010 Euroopa suurim info- ja kommunikatsioonitehnoloogiauuringutele pühendatud üritus ICT 2010, kus räägitakse veel teistestki selle valdkonna saavutustest, milleni on jõutud tänu ELi rahastusele. Demonstreeritakse enam kui sadat uut digitaaltehnoloogialahendust, mille loomist on toetanud Euroopa Liit. Ajakirjanikele on üritus tasuta, nõutav on aga eelregistreerimine aadressil
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar