Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010

Έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ: ένα νέο εργαλείο διαχείρισης των ωραρίων σιδηροδρομικών δρομολογίων μειώνει τους χρόνους αναμονής και τις καθυστερήσεις στα τρένα

Χάρη σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για οποίο διετέθη από την ΕΕ ποσό συγχρηματοδότησης 2,6 εκατομμυρίων ευρώ οι ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα κίνησης, όταν φέτος ταξιδεύουν το καλοκαίρι με το σιδηρόδρομο. Το πρόγραμμα ARRIVAL ανέπτυξε προηγμένο λογισμικό βάσει του οποίου προγραμματίζονται καλύτερα τα δρομολόγια και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που ανακύπτουν, ενώ παράλληλα διατηρείται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας εφαρμόζονται ήδη από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη για να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των σιδηροδρομικών δικτύων, από την άποψη τόσο του συντονισμού των δρομολογίων όσο και της διαχείρισης των απρόβλεπτων προβλημάτων. Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν μπορούν να έχουν εφαρμογές και σε άλλα πεδία, όπως π.χ στα συστήματα πλοήγησης στην οδική κυκλοφορία, στα βιομηχανικά συστήματα διαχείρισης της ροής εργασιών, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τα διομότιμα δίκτυα (peer to peer networks), στα δίκτυα κατανεμημένης πληροφορικής και στην υγειονομική περίθαλψη.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, κα·Neelie Kroes, δήλωσε: «Αυτή η εξαιρετικής ποιότητας ευρωπαϊκή έρευνα δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης της ίδιας υποδομής από περισσότερους επιβάτες και περισσότερα φορτία και εμπορεύματα σε περισσότερες αμαξοστοιχίες ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ακρίβεια εκτέλεσης των δρομολογίων , ικανοποιούνται οι επιβάτες και αυξάνονται τα κέρδη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια κατάσταση που είναι επωφελής για όλους.»

Για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στα σιδηροδρομικά ταξίδια το σπουδαιότερο είναι η βελτίωση του προγραμματισμού και η αποφυγή των ενδεχόμενων πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων που μπορούν να προκαλέσουν οι διαταραχές της κυκλοφορίας. Τι θα πρέπει κάνει η αμαξοστοιχία:να περιμένει την ανταπόκριση ή να φύγει στην ώρα της; Κανονικά, η σειρά χρήσης των γραμμών από τους συρμούς είναι καθορισμένη. Πώς θα πρέπει να γίνει η ανακατανομή στις αποβάθρες σε περίπτωση καθυστέρησης; Η λήψη των αποφάσεων αυτών χρειάζεται πολύπλοκη διαχειριστική υποστήριξη μέσα σε λίγο χρόνο ώστε να ενημερωθούν οι πίνακες των δρομολογίων και για να μειωθεί στο ελάχιστο η ενόχληση των επιβατών.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν ανέκαθεν τις διαταραχές κάνοντας ελάχιστη χρήση των υπολογιστών (συνήθως λογισμικό γραφικών που δείχνει τί συμβαίνει). Με τις νέες μέθοδοι μπορούν να προγραμματιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ώρες άφιξης και αναχώρησης των συρμών καθώς και το τι ι πρέπει να γίνει όταν υπάρχουν καθυστερήσεις.

Η επιτυχία του ARRIVAL βασίζεται στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής: από τον προγραμματισμό των δρομολογίων, τον ορισμό των αποβαθρών, την κατανομή του προσωπικού και των μεταφερόμενων φορτίων, μέχρι την αντιμετώπιση των διαταραχών ενόσω αυτές συμβαίνουν, με την η αλλαγή δρομολογίου ή των ωρών αναχώρησης/αναχώρησης των αμαξοστοιχιών.

Για το πρόγραμμα ARRIVAL χρειάστηκε να γίνει εξέταση νέων εννοιών και μεθόδων αλγοριθμικής έρευνας, οι οποίες προήγαγαν σημαντικά τη θεωρία που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μεγάλων και πολύπλοκων προβλημάτων εξορθολογισμού, όπως είναι αυτά που πατατηρούνται στα δίκτυα σιδηροδρόμων. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόσθηκε με επιτυχία στις Κάτω Χώρες, στη Γερμανία και στην Ελβετία. Παραδείγματος χάρη, οι αλγόριθμοι του ARRIVAL χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία ενός νέου πίνακα δρομολογίων για το ολλανδικό εθνικό σύστημα σιδηροδρόμων, το οποίο διαχειρίζεται κάθε μέρα 5500 συρμούς. Σήμερα, το σύστημα αυτό είναι ένα από τα πλέον αποτελεσματικά δίκτυα σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Στο Βερολίνο, ο χρόνος αναμονής μετρό μειώθηκε από τα 4 στα 2 λεπτά χάρη στην εφαρμογή αλγορίθμων του ARRIVAL. Οι ελβετικοί σιδηρόδρομοι εξάλλου βελτίωσαν τον προγραμματισμό δρομολογίων, με βάση τους αλγορίθμους του ARRIVAL, για τη δρομολόγηση επιπλέον συρμών σε σιδηροδρομικούς γραμμές υψηλού κινδύνου που χρησιμοποιούνται από συρμούς τόσο εμπορευματικών όσο και επιβατικών μεταφορών.

Σε όλη την Ευρώπη εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής και άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι δοκιμές που έγιναν στην Ιταλία, στους σταθμούς του Παλέρμου και της Γένοβας είχαν ως συνέπεια τη μείωση των καθυστερήσεων κατά 25%. Βελτιώνοντας την αποτελεσματική λειτουργία των σιδηροδρόμων, αυτή η νέα τεχνολογία που βασίζεται σε αλγόριθμους, προσπορίζει οφέλη σε όλους τους ευρωπαίους που χρησιμοποιούν το σιδηρόδρομο. Κατά μέσον όρο, κάθε ευρωπαίος ταξιδεύει με το σιδηρόδρομο σχεδόν 800 χιλ ετησίως.

Ιστορικό

Από το 2006 έως το 2009 ερευνητές από 12 πανεπιστήμια (στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τις Κάτω Χώρες) και από τον γαλλικό οργανισμό σιδηροδρόμων SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) εργάστηκαν στο πρόγραμμα ARRIVAL.

Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα ανέπτυξε προηγμένο λογισμικό αλγορίθμων με το οποίο βελτιώνεται η παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Τα 2,6 εκατ. ευρώ 3,2 εκατομμυρίων ευρώ , που ήταν το συνολικό κόστος, διετέθησαν από το ερευνητικό πρόγραμμα «Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες» , το οποίο εμπίπτει στο γενικό ερευνητικό πρόγραμμα της Επιτροπής (Έκτο Πρόγραμμα-Πλαίσιο 2001-2006). Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει ενισχύσεις για υψηλού κινδύνου έρευνες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ARRIVAL περιλαμβάνονται στον ακόλουθο ισότοπο:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Άλλες συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιτυχημένες περιπτώσεις έρευνας στον τομέα των ΤΠΕ θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση ICT 2010, που είναι και η μεγαλύτερη σχετική εκδήλωση στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2010. Θα υπάρχουν περισσότερα από 100 εκθέματα που θα δείχνουν τις τελευταίες προόδους στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να την επισκεφθούν δωρεάν, αφού πρώτα εγγραφούν μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης:
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar