Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

Bruxelles, den 15. juli 2010

Resultat af it-forskning: Nyt planlægningsværktøj giver mindre ventetid og færre forsinkelser i togtrafikken

Takket være et forskningsprojekt, der har fået 2,6 mio. EUR i EU-støtte, går europæernes togrejser glattere i denne sommer. Under projektet Arrival er der udviklet avanceret software til at planlægge togkørslen mere effektivt og håndtere trafikforstyrrelser, samtidig med at de opstår, uden at det går ud over sikkerheden. Rundt omkring i Europa er der allerede jernbanevirksomheder, der bruger resultaterne af denne forskning både i selve køreplanerne og i håndteringen af uforudsete trafikforstyrrelser, så banenettene udnyttes mere effektivt. De algoritmer, projektet har udviklet, kan også finde anvendelse på andre områder som f.eks. navigationssystemer til vejtrafikken, processtyring i industrien, e-handel, peer-to-peer-net, grid-computing-net og sundhedspleje.

Neelie Kroes, der er næstformand i Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, siger: "Denne førsteklasses europæiske forskningsindsats betyder, at man på den samme infrastruktur kan transportere flere passagerer og mere gods på flere tog, uden at det går ud over sikkerheden, og samtidig øge rettidigheden, passagerernes tilfredshed og selskabernes overskud. Der er gevinst til alle."

Nøglen til at minimere forsinkelserne i togtrafikken ligger i at optimere planlægningen og undgå de dominoeffekter, som trafikforstyrrelser kan blive årsag til. Skal et tilslutningstog vente eller gå til tiden? Normalt ligger det fast, hvilken rækkefølge togene bruger sporet i. Hvordan skal perronændringer ordnes, hvis et tog er forsinket? Det er komplicerede logistiske beregninger, der ligger til grund for sådanne beslutninger, og tiden er knap til at opdatere køreplanerne og holde generne for passagererne på et minimum.

Traditionelt har jernbanevirksomhederne håndteret forstyrrelser uden særlig megen bistand fra computere (som regel grafisk software for at visualisere, hvad der foregår). De nye metoder kan finde de optimale togkøreplaner og bestemme, hvad der skal ske, når et tog bliver forsinket.

Succesen for Arrival-projektet bygger på udvikling af nye algoritmer, der kan bruges til at tilrettelægge forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen mere effektivt. Det gælder lige fra planlægningen af togkørslen og fordelingen af perroner, personale og gods til håndteringen af forstyrrelser ved omlægning af togveje og tidsplaner, samtidig med at forstyrrelserne opstår.

Arrival-projektet arbejdede med nye koncepter og algoritmiske forskningsmetoder, som har givet væsentlig ny teoretisk viden om, hvordan man effektivt kan løse store og komplekse optimeringsproblemer – som de f.eks. forekommer i jernbanetrafikken. Resultaterne er allerede taget i brug med held i Nederlandene, Tyskland og Schweiz. Eksempelvis er der brugt Arrival-algoritmer til at udarbejde en ny køreplan for det statslige nederlandske jernbanesystem, hvor der kører 5 500 tog om dagen, så det nu er et af de mest effektive jernbanenet i Europa. I Berlin har Arrival-algoritmerne kunnet få ventetiden mellem tog på U-Bahn-nettet ned fra 4 til 2 minutter. De schweiziske jernbaner har optimeret køreplanen ved hjælp af Arrival-algoritmer for at indpasse flere tog i højrisiko-korridorer, hvor der kører både gods- og passagertog.

Andre jernbaneselskaber i Europa er interesseret i at tage denne teknologi i brug. I Italien har forsøg på banegårdene i Palermo og Genova nedbragt forsinkelserne med 25 %. Ved at øge jernbanernes effektivitet giver den nye teknologi udbytte for alle europæere, der rejser med tog. I gennemsnit rejser hver europæer årligt 800 km med tog.

Baggrund:

Fra 2006 til 2009 har Arrival-projektet beskæftiget forskere fra 12 universiteter (i Grækenland, Spanien, Italien, Tyskland, Schweiz og Nederlandene) og fra det franske jernbaneselskab SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français).

Forskningsprojektet har udviklet avancerede softwarealgoritmer, der optimerer togdriften. Af de samlede omkostninger på 3,2 mio. EUR er 2,6 mio. EUR betalt under Kommissionens forskningsrammeprogram (6. rammeprogram 2001-2006) inden for ordningen for forskning i fremtidige og fremdukkende teknologier (FET). Under denne ordning gives der tilskud til risikobetonet it-forskning.

Nærmere oplysninger om Arrival-projektet kan findes her:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage.

På konferencen ICT 2010, Europas største ikt-konference, der finder sted i Bruxelles den 27. til 29, september 2010, bliver der fremlagt flere succeshistorier om EU-støttet ikt-forskning. På over 100 stande vises de seneste fremskridt med digital teknologi, udviklet med EU-støtte. Der er gratis adgang for journalister ved tilmelding på: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar