Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

V Bruselu dne 15. července 2010

Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií: nový nástroj pro vytváření vlakových jízdních řádů zkrátí čekání a omezí zpoždění vlaků

Díky výzkumnému projektu, který obdržel 2,6 milionu EUR z fondů EU, bude pro Evropany cestování vlakem letos v létě zase o něco snazší. V rámci projektu ARRIVAL byl vyvinut pokročilý počítačový program, který sestavuje jízdní řády efektivněji a vypořádá se s narušeními účinněji a v reálném čase a zároveň zachová stejnou úroveň bezpečnosti. Výsledky tohoto výzkumu již využívají provozovatelé železnic po celé Evropě, aby zajistili efektivnější využití železničních sítí, co se týče časového rozvrhu i řešení nepředvídaných výluk. Zdokonalené algoritmy bude možné využít také v jiných oblastech, například pro navigační systémy v silniční dopravě, systémy toku práce v průmyslu, elektronický obchod, sítě určené ke sdílení souborů, počítačové gridové sítě a zdravotnictví.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Tento prvotřídní evropský výzkum umožňuje, aby více vlaků přepravilo více cestujících a větší množství nákladu a zboží a bezpečně užívalo stejnou infrastrukturu a zároveň se zvýšila dochvilnost, spokojenost cestujících a zisk provozovatelů. Toto řešení přináší výhody pro všechny.“

Pro snížení počtu zpožděných vlaků je klíčové zlepšit plánování a vyhnout se řetězové reakci, kterou výluka může způsobit. Měl by navazující vlak čekat, nebo odjet včas? Za normálních okolností je pořadí, ve kterém vlaky koleje využívají, pevně určeno. Jak mají být přerozdělena nástupiště, pokud má jeden vlak zpoždění? Pro tato rozhodnutí je příznačná složitá logistika, ale krátký čas na úpravu jízdních řádů a omezení nepříjemností způsobených cestujícím.

Dříve se s těmito problémy potýkali provozovatelé železnic jen s velmi omezeným využitím počítačové techniky (obvykle se jednalo o grafické programy k vyobrazení situace). Nové metody mohou nejen stanovit optimální harmonogramy vlakových spojení, ale také určit, co by se mělo udělat, pokud dojde ke zpoždění.

Úspěch projektu ARRIVAL se zakládá na vývoji nových algoritmů, které se mohou využít k tomu, aby byla správa železniční infrastruktury organizována účinněji: od vlakových jízdní řádů, přidělování nástupišť, rozmístění personálu a nakládání po řešení narušení, jako je přesměrování vlaků či změna odjezdového času, jak k nim postupně dochází v reálném čase.

Projekt ARRIVAL se zabýval novými pojetími a metodami výzkumu algoritmů, které významně prohloubily teorii nezbytnou pro účinné řešení rozsáhlých a složitých problémů optimalizace, jaké vznikají například v železniční dopravě. Výsledky výzkumu se již s úspěchem uplatnily v Nizozemsku, Německu a Švýcarsku. Algoritmy ARRIVAL tak byly použity při vytváření nových jízdních řádů pro státní železniční systém v Nizozemsku, který denně operuje s 5 500 vlaky. Dnes patří k nejefektivnějším evropským sítím železnic. V berlínské síti metra se čekací doby mezi jednotlivými vlaky snížily díky algoritmům ARRIVAL ze 4 na 2 minuty. Švýcarské železnice zavedly optimální systém vytváření jízdních řádů, založený na algoritmech ARRIVAL, pro dodatečné spoje na vysoce rizikových trasách, které využívají jak nákladní, tak osobní vlaky.

Také další evropští provozovatelé se o zavedení této technologie zajímají. Při zkušebním využití na železničních stanicích v italském Palermu a Janově se zpoždění omezilo o 25 %. Nový algoritmus tak zlepšuje účinnost provozu železnic a přináší výhody všem Evropanům, kteří vlaků využívají. Každý Evropan najezdí vlakem ročně v průměru téměř 800 km.

Souvislosti

Mezi lety 2006 a 2009 se na projektu ARRIVAL podíleli výzkumní pracovníci z dvanácti univerzit (z Řecka, Španělska, Itálie, Německa, Švýcarska a Nizozemska) společně s francouzskou železniční společností SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français).

Tento výzkumný projekt vyvinul pokročilé programové algoritmy, které optimalizují železniční dopravu. 2,6 milionu EUR z celkových nákladů ve výši 3,2 milionu EUR bylo financováno z celkového výzkumného programu Komise (Šestý rámcový program 2001–2006) v rámci výzkumného programu budoucích a vznikajících technologií (FET). Tento program podporuje vysoce rizikový výzkum v oblasti informačních technologií.

Podrobnější informace o projektu ARRIVAL naleznete na adrese:

http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Další úspěchy výzkumu v oblasti IKT financovaného z prostředků EU budou představeny během IKT 2010, která je největší evropskou konferencí o výzkumu v IKT a bude se konat v Bruselu ve dnech 27. až 29. září 2010. Bude zde vystaveno více než 100 příkladů nejnovějšího vývoje digitálních technologií, na které EU přispěla ze svých prostředků. Novináři se mohou zúčastnit zdarma, pokud se zaregistrují na adrese:
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar