Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/952

Брюксел, 15 юли 2010 г.

Научни изследвания в областта на ИКТ: Нов инструмент за създаване на графици за железопътния транспорт намалява времето за чакане и закъсненията на влаковете

Благодарение на научноизследователски проект, финансиран от ЕС с 2,6 милиона EUR, европейците са изложени на по-малко смущения в движението на влаковете при пътуванията си това лято. В рамките на проекта ARRIVAL е разработен напреднал софтуер, които управлява графиците на влакове по-ефективно и се справя по-ефективно и в реално време с възникналите смущения, запазвайки същото ниво на безопасност. Някои железопътни оператори в Европа вече прилагат резултатите от този научноизследователски проект, за да гарантират по-ефикасна експлоатация на железопътните мрежи като по отношение на изработването на графици, така и по отношение на справянето с непредвидени смущения. Разработените алгоритми имат потенциално приложение и в други области като системи за разпределение на пътния поток, промишлени системи за управление на потока от операции, електронна търговия, мрежи с равнопоставени възли, мрежи за разпределени изчисления и здравеопазване.

Заместник-председателят на Комисията по програмата в областта на цифровите технологии Нели Крус заяви: „Този първокласен европейски научноизследователски проект дава възможност на повече пътници, повече товари и стоки и повече влакове да използват без риск съществуващата инфраструктура, като същевременно допринася за повишаване на точността, удовлетворението на пътниците и печалбата на операторите. Това е ситуация, в която всички печелят.“

Ключът към намаляване на закъсненията при пътуванията с влак се крие в оптимизирането на планирането и в предотвратяване на верижни закъснения, които могат да възникнат вследствие на конкретно транспортно смущение. Да чака ли влакът за връзка или да отпътува навреме? Обикновено последователността, в която влаковете използват трасетата, е твърдо установена. Как трябва да се преразпределят пероните, ако има закъснения? Тези решения изискват сложна логистика, като времето за актуализиране на графиците и за свеждане на неудобствата за пътниците до възможния минимум е малко.

По традиция железопътните оператори използват само в минимална степен компютри, когато се справят със смущения (обикновено графичен софтуер, за да визуализират положението). Чрез новите методи могат да се определят оптимални графици на движение, както и да се разработват процедури за случаите на закъснение на влаковете.

Успехът на ARRIVAL се основава на разработването на нови алгоритми, които позволяват по-ефикасна организация на управлението на железопътната инфраструктура: от графиците за влакове, разпределянето на перони, персонал и товари до мерките за справяне със смущения в реално време, например пренасочването на влакове или промяната на графици.

Предмет на дейност на проекта ARRIVAL бяха нови концепции и алгоритмични изследователски методи, които развиха в съществена степен теорията, необходима за ефикасното решаване на големи и сложни проблеми на оптимизацията като тези в железопътните мрежи. Те вече бяха приложени с успех в Нидерландия, Германия и Швейцария. Алгоритмите на ARRIVAL бяха използвани например за изчисляването на нов график за националната железопътна система на Нидерландия, която обработва 5500 влака на ден и понастоящем е една от най-ефикасните железопътни мрежи в Европа. В Берлин времето за чакане при смяна на линиите в мрежата на метрото беше намалено от 4 на 2 минути благодарение на прилагането на алгоритмите на ARRIVAL. Швейцарските железници приложиха оптимален планов график, изработен на базата на алгоритми на ARRIVAL, за експлоатация на допълнителни влакове по високорискови коридори, които се използват както от товарни, така и от пътнически влакове.

И други железопътни оператори в Европа проявяват интерес към въвеждането на тази технология. Опитите, проведени в Италия на гарите в Палермо и Генуа, доведоха до намаляване на закъсненията с 25 %. Подобрената ефективност на железниците, основаваща се на технологията на тези нови алгоритми, е от полза за всички европейци, използващи влакове. Всеки европеец пътува средно по около 800 километра на година с влак.

Контекст

Между 2006 г. и 2009 г. по проекта ARRIVAL работиха изследователи от 12 университета (в Гърция, Испания, Италия, Германия, Швейцария и Нидерландия) и от френската железопътна компания SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français).

В рамките на проекта бяха разработени напреднали софтуерни алгоритми, чрез които се оптимизират железопътните услуги. 2,6 милиона EUR от общите разходи на стойност 3,2 милиона EUR бяха финансирани по схемата за научни изследвания в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии (БНТ) в рамките на общата научноизследователска програма на Комисията (Шеста рамкова програма 2001—2006 г.). По тази схема се финансират високорискови научни изследвания в областта на информационните технологии.

Допълнителна информация относно проекта ARRIVAL може да бъде намерена на адрес: http://arrival.cti.gr/index.php/Main/HomePage

Други успешни научноизследователски проекти в областта на ИКТ, финансирани от ЕС, ще бъдат представени на „ICT 2010“, най-голямата среща в Европа за научни изследвания в областта на ИКТ, от 27 до 29 септември 2010 г. Ще бъдат изложени над 100 експоната, демонстриращи най-новите постижения на цифровите технологии, разработени благодарение на финансиране от ЕС. Входът за журналисти е свободен след регистрация на адрес: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar