Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Bruselj, 15 julij 2010

Komisija varuje pravico davkoplačevalcev do vračil DDV

Komisija je danes sprejela predlog, s katerim bi se preložil rok za vložitev zahtevkov za vračilo DDV za leto 2009. Ker so države članice nov postopek za vračila DDV, ki velja od 1. januarja 2010, začele izvajati pozno, Komisija predlaga, da se davkoplačevalcem omogoči več časa za vložitev zahtevkov za vračilo DDV. Komisija obenem predlaga uskladitev nekaterih funkcij nacionalnih spletnih portalov za vračila DDV, s čimer bi ti postali bolj interoperabilni in dostopnejši za davkoplačevalce.

Direktiva o vračilu DDV je začela veljati 1. januarja 2010 in omogoča vračilo DDV za poslovne izdatke davčnim zavezancem v državah članicah, kjer nimajo sedeža. Uvaja elektronski sistem, po katerem davčni zavezanci vložijo vlogo za vračilo prek spletnega portala, ki ga je razvila država članica, v kateri ima davčni zavezanec sedež. Države članice so tak spletni portal morale zagotoviti 1. januarja 2010.

Vendar je pri zaganjanju spletnih portalov pri mnogih državah članicah prišlo do zamud, druge pa so z njihovo vzpostavitvijo in delovanjem imele številne tehnične težave. V teh okoliščinah davčni zavezanci svojih zahtevkov za vračilo niso mogli vložiti.

Zaradi teh zamud in varstva pravic davkoplačevalcev do odbitka DDV je treba rok za vložitev zahtev za vračilo, ki se nanašajo na izdatke v letu 2009, preložiti s septembra 2010 na marec 2011.

Poleg tega je zaradi različnih pogledov držav članic na tehnični del učinkovanja direktive treba vzpostaviti učinkovit mehanizem za usklajevanje nekaterih podrobnih zahtev na tem področju. Zato Komisija predlaga, da se ji podelijo pristojnosti, da ob pridobitvi pozitivnega mnenja Stalnega odbora za upravno sodelovanje sprejme tehnične predpise, ki so potrebni za zagotavljanje polne interoperabilnosti take vseevropske ureditve.

Ozadje

Direktiva o vračilu DDV je nadomestila postopek zahtevkov za vračila DDV v papirni obliki, ki je bil določen z zakonodajo iz leta 1979. Po prejšnjem postopku v papirni obliki so morali davkoplačevalci za vračilo pošiljati originalne račune v vse države članice, v katerih so plačali DDV. Cilj nove direktive je poenostaviti ta postopek in zmanjšati upravno breme z uvedbo elektronskega postopka, po katerem davkoplačevalec vloži en sam zahtevek za vračilo v državi članici, kjer ima sedež.

Nekateri nacionalni spletni portali so se odprli zelo pozno (zadnji sredi maja), prejete pa so bile tudi številne pritožbe podjetij glede razhajanj med državami članicami pri nekaterih tehničnih podrobnostih v zvezi z delovanjem nacionalnih spletnih portalov. Komisija je že prevzela določene pobude, da bi se z državami članicami dogovorila o izboljšavah na tem področju, vendar pa je v skladu z direktivo oblikovanje nacionalnih spletnih portalov v celoti v pristojnosti vsake države članice. Komisija je države članice glasno pozivala, da čim prej vzpostavijo polno operabilnost svojih spletnih portalov, s čimer bi kar najbolj zmanjšali negativne učinke na podjetja.

Besedilo predloga je mogoče prebrati na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.


Side Bar