Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Bruxelles, 15 iulie 2010

Comisia protejează dreptul contribuabililor la rambursarea TVA

Comisia a adoptat astăzi o propunere pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de rambursare a TVA aferente anului 2009. Având în vedere implementarea cu întârziere de către statele membre a noii proceduri de rambursare a TVA, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010, Comisia propune acordarea unui termen suplimentar în care contribuabilii să poată depune cereri de rambursare a taxei. Comisia propune totodată armonizarea anumitor caracteristici ale portalurilor web naționale pentru rambursarea TVA, pentru ca acestea să devină mai interoperabile și mai accesibile pentru contribuabili.

Directiva privind rambursarea TVA a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010 și permite rambursarea TVA pentru cheltuielile aferente activității economice suportate de persoanele impozabile într-un stat membru în care nu sunt stabilite. Directiva introduce un sistem electronic prin care persoanele impozabile pot depune cererea de rambursare prin intermediul unui portal web dezvoltat de statul membru de stabilire. Statele membre aveau obligația de a pune la dispoziție acest portal web la 1 ianuarie 2010.

Cu toate acestea, unele state membre au lansat portalurile web cu întârziere, iar altele au avut probleme tehnice pentru a le face operaționale. Astfel s-a creat o situație în care persoanele impozabile nu au putut să depună cererile de rambursare.

Din cauza acestor întârzieri, și pentru a proteja dreptul contribuabililor la deducerea TVA, este necesar ca termenul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente cheltuielilor din 2009 să fie prelungit din septembrie 2010 până în martie 2011.

În plus, întrucât statele membre au opinii diferite asupra aplicării din punct de vedere tehnic a directivei, este necesar să se creeze un mecanism eficient pentru armonizarea unor cerințe detaliate din acest domeniu. În acest scop, Comisia propune să i se acorde competența de a adopta – sub rezerva unui aviz pozitiv al Comitetului permanent pentru cooperare administrativă - prevederile tehnice necesare pentru ca un astfel de sistem paneuropean să devină complet interoperabil.

Context

Directiva privind rambursarea TVA a înlocuit procedura pe hârtie pentru cererile de rambursare a TVA prevăzută în legislația din 1979. Potrivit procedurii anterioare, pentru a primi o rambursare integrală, contribuabilii trebuiau să trimită facturile originale tuturor statelor membre în care au plătit TVA. Noua directivă urmărește simplificarea acestui proces și reducerea sarcinii administrative prin introducerea unei proceduri electronice prin care contribuabilul să introducă o singură cerere de rambursare în statul membru de stabilire.

Unele portaluri web naționale au fost lansate cu mare întârziere (ultimul la jumătatea lunii mai) și s-au primit numeroase reclamații din partea întreprinderilor care invocau diferențele existente de la un stat membru la altul în ceea ce privește detaliile tehnice relative la funcționarea practică a portalurilor. Comisia a luat deja o serie de inițiative pentru a conveni cu statele membre asupra îmbunătățirilor posibile în acest domeniu, însă conform directivei, proiectarea portalurilor web naționale este exclusiv responsabilitatea statelor membre. Comisia a lansat un apel ferm statelor membre pentru ca portalurile web naționale să devină complet operaționale cât mai curând posibil, astfel încât să se reducă consecințele negative asupra întreprinderilor.

Textul propunerii este disponibil la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar