Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Briuselis, 2010 m. liepos 15 d.

Komisija gina mokesčių mokėtojų teisę susigrąžinti PVM

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą atidėti terminą, iki kurio galima teikti prašymus grąžinti PVM už 2009 metus. Atsižvelgdama į tai, kad 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusi naujoji PVM grąžinimo tvarka valstybėse narėse pradėta taikyti vėlai, Komisija siūlo pratęsti laikotarpį, per kurį mokesčių mokėtojai gali teikti prašymus grąžinti PVM. Be to, Komisija siūlo suderinti tam tikras PVM grąžinimui skirtų nacionalinių interneto portalų funkcijas, kad tokie portalai taptų sąveikesni ir patogesni naudoti.

PVM grąžinimo direktyvoje, kuri įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d., numatyta, kad apmokestinamieji asmenys gali susigrąžinti PVM, sumokėtą už verslo išlaidas toje valstybėje narėje, kurioje jie nėra įsisteigę. Prašymus grąžinti PVM apmokestinamieji asmenys turi teikti naudodamiesi direktyvoje numatyta elektronine sistema, prie kurios prisijungti jie gali apsilankę valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, sukurtame interneto portale. Prieigą prie šio portalo valstybės narės turėjo užtikrinti nuo 2010 m. sausio 1 d.

Tačiau kai kuriose valstybėse narėse šie portalai pradėjo veikti vėliau, o kitose jų atverti ir paleisti nepavyko dėl įvairių techninių nesklandumų. Dėl to apmokestinamieji asmenys negalėjo pateikti prašymų grąžinti PVM.

Atsižvelgiant į tokį vėlavimą ir siekiant užtikrinti mokesčių mokėtojų teisę į PVM atskaitą, terminas, iki kurio galima teikti prašymus grąžinti PVM už 2009 m. patirtas išlaidas, turi būti atidėtas ir perkeltas iš 2010 m. rugsėjo į 2011 m. kovą.

Be to, kadangi valstybės narės skirtingai vertina tai, kaip reikėtų įgyvendinti techninius direktyvos aspektus, reikia sukurti veiksmingą tam tikrų reikalavimų derinimo mechanizmą. Todėl Komisija mano, kad jai turėtų būti suteikti įgaliojimai (jei tik tam pritars Administracinio bendradarbiavimo nuolatinis komitetas) priimti technines nuostatas, kurios būtinos, kad tokia visoje Europoje taikytina sistema būtų visiškai sąveiki.

Pagrindiniai faktai

Priėmus PVM grąžinimo direktyvą pakeista dar 1979 m. teisės aktais nustatyta tvarka, pagal kurią prašymai grąžinti PVM turėjo būti teikiami popieriniu formatu. Mokesčių mokėtojai turėdavo pateikti sąskaitų originalus visoms valstybėms narėms, kuriose sumokėtą PVM jie norėdavo susigrąžinti. Siekiant supaprastinti tvarką ir sumažinti administracinę naštą, naujojoje direktyvoje numatyta, kad norėdami susigrąžinti PVM mokesčių mokėtojai teiks tik vieną elektroninį prašymą toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę.

Kai kuriose valstybėse narėse interneto portalai pradėjo veikti itin vėlai (paskutinis – gegužės viduryje); be to, iš įmonių gauta daug skundų, kuriais atkreipiamas dėmesys į tai, kad skirtingų valstybių narių portalai veikia skirtingai. Komisija jau ėmėsi keleto iniciatyvų, siekdama paraginti valstybes nares gerinti padėtį šioje srityje, tačiau pagal direktyvą už nacionalinių interneto portalų kūrimą atsakingos tik pačios valstybės narės. Komisija aktyviai skatina valstybes nares kuo greičiau užtikrinti interneto sistemų sąveikumą, kad verslo įmonės patirtų kuo mažiau nuostolių.

Nuoroda į pasiūlymo tekstą http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar