Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010

Η Επιτροπή διασφαλίζει το δικαίωμα των φορολογουμένων στις επιστροφές ΦΠΑ

Σήμερα, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ του 2009. Λόγω της καθυστερημένης εφαρμογής, από τα κράτη μέλη, της νέας διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ, η οποία ετέθη σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή προτείνει να δοθούν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια στους φορολογουμένους για την υποβολή των αιτήσεών τους για επιστροφή ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προτείνει την εναρμόνιση ορισμένων χαρακτηριστικών των διαδικτυακών πυλών επιστροφής του ΦΠΑ, προκειμένου να τους καταστήσει περισσότερο διαλειτουργικούς και προσβάσιμους για τους φορολογούμενους.

Η οδηγία για την επιστροφή του ΦΠΑ άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010 και προβλέπει την επιστροφή του ΦΠΑ για τις επιχειρηματικές δαπάνες που επωμίζονται άτομα που είναι υποκείμενα στο φόρο, σε κράτη μέλη όπου δεν είναι εγκατεστημένα. Θεσπίζει ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου το υποκείμενο σε φόρο πρόσωπο υποβάλλει την αίτησή του για επιστροφή μέσω διαδικτυακής πύλης που δημιούργησαν τα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένο. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταστήσουν διαθέσιμη την εν λόγω διαδικτυακή πύλη το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη καθυστέρησαν τη δημιουργία των εν λόγω διαδικτυακών πυλών, ενώ άλλα συνάντησαν σειρά τεχνικών προβλημάτων στην εγκατάσταση και λειτουργία της. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε σημείο όπου υποκείμενα σε φόρο άτομα δεν μπόρεσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για επιστροφή.

Λόγω των καθυστερήσεων αυτών και προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των φορολογουμένων στην έκπτωση του ΦΠΑ, είναι αναγκαίο να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής για τις δαπάνες του 2009, από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2011.

Επιπλέον, επειδή τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της οδηγίας, είναι αναγκαίο να συσταθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εναρμόνισης ορισμένων λεπτομερών απαιτήσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει να εξουσιοδοτηθεί η ίδια με την αρμοδιότητα της έγκρισης – εφόσον γνωμοδοτήσει θετικά η μόνιμη επιτροπή διοικητικής συνεργασίας – των τεχνικών διατάξεων που είναι αναγκαίες ώστε να είναι πλήρως διαλειτουργικό ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό σύστημα.

Ιστορικό

Η οδηγία για την επιστροφή του ΦΠΑ υποκατέστησε την μέσω εγγράφων διαδικασία των αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ που είχε νομοθετηθεί το 1979. Βάσει της προηγούμενης, μέσω εγγράφων διαδικασίας, οι φορολογούμενοι ώφειλαν να διαβιβάζουν τα πρωτότυπα τιμολόγια σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία υπόκειντο σε ΦΠΑ, προκειμένου να τους επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό. Η νέα οδηγία αποβλέπει στην απλούστευση της εν λόγω διαδικασίας και στον περιορισμό του διοικητικού φόρτου, θεσπίζοντας μια ηλεκτρονική διαδικασία με την οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει μία και μόνη αίτηση επιστροφής, στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

Ορισμένες εθνικές διαδικτυακές πύλες άνοιξαν πολύ αργά (στα μέσα Μαΐου άνοιξε η τελευταία) και υπήρξαν πολυάριθμες καταγγελίες εκ μέρους επιχειρήσεων, με αντικείμενο διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ορισμένες τεχνικές παραμέτρους που αφορούν την πρακτική λειτουργία των εθνικών διαδικτυακών πυλών. Έχουν ήδη αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες από την Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τα κράτη μέλη για σχετικές βελτιώσεις, πλην όμως, βάσει της οδηγίας, ο σχεδιασμός των εθνικών διαδικτυακών πυλών εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες κάθε κράτους μέλους. Η Επιτροπή απήυθυνε έκκληση στα κράτη μέλη ώστε να καταστήσουν, το συντομότερο δυνατό, πλήρως λειτουργικά τα οικεία διαδικτυακά συστήματα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες στις επιχειρήσεις.

Το κείμενο της πρότασης υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar