Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Bruxelles, 14 iulie 2010

Protejarea intereselor financiare ale UE: Comisia publică raportul anual

Comisia Europeană a publicat astăzi raportul său anual cu privire la protecția intereselor financiare ale UE și combaterea fraudei. Acest raport trece în revistă măsurile importante luate de Comisie și de statele membre în 2009 pentru prevenirea, identificarea și combaterea neregulilor și a fraudei. El oferă o imagine statistică de ansamblu a tuturor neregulilor notificate Comisiei de către statele membre în 2009, printre care și cazurile de presupusă fraudă, și prezintă informații detaliate despre recuperarea fondurilor UE. Raportul ia notă de îmbunătățirea modului în care statele membre și-au respectat obligațiile de raportare a neregulilor comparativ cu anii anteriori și furnizează recomandări pentru o mai bună protecție a banilor contribuabililor UE. În raportul de anul acesta sunt atinse și două subiecte speciale, și anume cooperarea dintre Comisie și statele membre în ceea ce privește controalele la fața locului, precum și măsurile luate de statele membre pentru recuperarea sumelor care fac obiectul unor nereguli.

Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „În acest raport se reflectă doi piloni ai bunei gestiuni financiare: transparența și responsabilitatea. Comisia și autoritățile naționale au responsabilitatea comună de a proteja fondurile UE. Este extrem de important ca statele membre să raporteze rapid toate neregulile și fraudele suspectate și să își asume în întregime rolul de a asigura mecanisme eficiente de reacție în acest sens. Constatările din raportul publicat astăzi ne vor îndruma către domeniile în care mai este încă de lucru și contribuie la garantarea unei protecții adecvate a banilor contribuabililor UE.”

Conform raportului anual, numărul cazurilor de nereguli comunicate în domeniul resurselor proprii și al cheltuielilor directe a scăzut semnificativ în 2009 față de 2008. În alte domenii, precum agricultura, politica de coeziune și fondurile de preaderare, s-a constatat însă o creștere generală a numărului neregulilor raportate, inclusiv al cazurilor de presupusă fraudă. Această situație se poate datora mai multor factori. Adeseori, ea poate fi un semn că măsurile de control și sistemele antifraudă existente funcționează mai bine și că se raportează un număr mai mare de cazuri. În temeiul legislației UE, toate erorile constatate în privința fondurilor UE trebuie corectate, iar fondurile neutilizate conform normelor trebuie recuperate.

Protecția intereselor financiare ale UE și combaterea fraudei depășesc granițele europene, iar Comisia face eforturi pentru sporirea cooperării internaționale în acest domeniu. Printre măsurile scoase în evidență în raportul de astăzi se numără negocierile internaționale pentru acorduri anticorupție și antifraudă, activitatea intensă de combatere a contrabandei cu țigări și implementarea unei noi baze de date în sprijinul prevenirii și al identificării încălcărilor legislației agricole și vamale care ar putea afecta veniturile UE.

Neregulile și presupunerile de fraudă notificate per sector în 2009

Resursele proprii: Numărul cazurilor de nereguli raportate a scăzut cu 23% în 2009 față de 2008, iar suma estimată a neregulilor s-a diminuat cu 8,5%. Cazurile de presupusă fraudă au reprezentat 19% din totalul neregulilor raportate în sectorul resurselor proprii, ridicându-se la aproximativ 99 de milioane de euro.

Agricultura: Numărul cazurilor de nereguli raportate a crescut cu 43% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 125 de milioane de euro. Din totalul sumelor alocate agriculturii în 2009, se presupune că 0,03% au făcut obiectul fraudelor. Creșterea numărului de nereguli raportate poate avea legătură cu punerea în funcțiune a Sistemului de gestionare a neregulilor (IMS), care permite mai multor utilizatori decât înainte să notifice problemele suspectate.

Politica de coeziune: Numărul cazurilor de nereguli raportate a crescut cu 23% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 1,22 miliarde de euro. Din totalul sumelor alocate în 2009, se presupune că 0,23% au făcut obiectul fraudelor. Creșterea numărului de nereguli raportate în 2009 comparativ cu 2008 poate fi explicată în mare prin intensificarea controalelor și a auditurilor pe măsură ce perioada de programare 2000-2006 se apropie de final.

Fondurile de preaderare: Numărul cazurilor de nereguli raportate de cele 14 țări beneficiare ale fondurilor de preaderare a crescut cu 35% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 117 milioane de euro. Din totalul sumelor alocate preaderării în 2009, se presupune că 0,38% au făcut obiectul fraudelor. S-a înregistrat o creștere semnificativă a sumelor de recuperat (+135%), cea mai mare parte din această cifră revenind programului SAPARD, finanțat de UE în scopul dezvoltării agriculturii în țările candidate.

Cheltuielile directe: Numărul cazurilor de nereguli raportate a scăzut cu 24% în 2009. Valoarea estimată a neregulilor totalizează 27,5 milioane de euro, din care 1,5 milioane de euro vizează cazuri de presupusă fraudă. Comisia a recuperat până acum 15,5 milioane de euro din sumele care fac obiectul neregulilor.

(A se vedea tabelul din anexă pentru distribuția detaliată a cazurilor din fiecare domeniu)

Istoricul dosarului

Legislația UE impune statelor membre să notifice Comisiei cazurile de fraudă și alte nereguli care prejudiciază interesele financiare în toate domeniile de activitate ale UE. Cu toate acestea, imaginea care rezultă din statistici nu este neapărat completă, întrucât Comisia are nevoie ca statele membre să-i comunice cazurile de nereguli. Prin natura lor, cifrele prezentate în raport sunt indicative și preliminare. Din motive de precauție, în cazurile în care nu s-a stabilit încă valoarea exactă a unei nereguli, suma indicată acoperă adesea totalitatea acțiunii în cauză. Este important să se facă deosebirea între fraudă și nereguli. Frauda este definită ca fiind o neregulă comisă în mod intenționat, care constituie o infracțiune penală. Impactul financiar real al fraudei nu poate fi măsurat decât după încheierea procedurii judiciare.

Tot astăzi s-a dat publicității și Raportul anual de activitate al OLAF, în care sunt prezentate rezultatele activității sale operaționale independente din 2009.

Rapoarte

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

A se vedea MEMO/10/332


Side Bar