Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Bruselj, 13. julij 2010

Biotska raznovrstnost: poročilo s poudarkom na poslovnih praksah, ki prinašajo koristi vsem in so v pomoč našemu planetu

V novem poročilu, ki ga je finančno podprla Evropska komisija, je izražena velika podpora zamisli o vključitvi biotske raznovrstnosti v poslovne načrte in ključne dejavnosti zasebnih podjetij po svetu. V njem sta prikazana nedaven precejšen porast proizvodov in storitev s potrdilom o ekološkem poreklu ter vse večja skrb potrošnikov glede trajnostne proizvodnje, prav tako pa je tudi poudarjeno, da je lahko biotska raznovrstnost velika poslovna priložnost na trgu, ki naj bi bil do leta 2050 vreden 2–6 tisoč milijard USD. Podjetjem je ponujenih sedem ključnih priporočil, sektor računovodstva in organi, pristojni za finančno poročanje, pa so pozvani k oblikovanju skupnih standardov in metod za presojo učinkov na biotsko raznovrstnost. Pobuda „TEEB for Business“ (ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti za podjetja) bo del zbirnega poročila TEEB, ki bo oktobra 2010 predstavljeno na zasedanju konvencije o biološki raznovrstnosti v japonski Nagoji.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je k temu izjavil: „Kljub lokalnim uspehom in vse večji osveščenosti se stopnja izgube biotske raznovrstnosti še vedno ne zmanjšuje. Vendar je v tem poročilu dokazano, da podjetja lahko ponudijo pomoč. Resda obstajajo poslovno zelo uspešna podjetja, ki skrbijo za to, da ne bi škodovala našemu planetu, edinemu, ki ga imamo.“

Vodja študije TEEB Pavan Sukhdev je povedal: „Na podlagi dela TEEB in drugih akterjev se gospodarski pomen biotske raznovrstnosti in ekosistemov seli iz nevidnega v vidni del spektra. Jasno je, da nekatera podjetja v nekaterih sektorjih in na nekaterih celinah upoštevajo to sporočilo in uresničujejo njegove vsebine. S tem ustvarjajo trajnostnejša podjetja za 21. stoletje.“

Ključni predlogi podjetjem

V sklopu pobude TEEB za podjetja je bil oblikovan niz priporočenih ukrepov, s katerimi lahko podjetja zmanjšajo tveganja na področju biotske raznovrstnosti in izkoristijo poslovne priložnosti, ki jih ustvarjajo ekosistemske storitve:

  • ugotoviti, kakšen učinek ima podjetje na storitve v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemske storitve oziroma kako je od njih odvisno;

  • oceniti poslovna tveganja in priložnosti, ki so s tem povezana;

  • razviti informacijske sisteme, namenjene storitvam v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, ter ob tem določiti cilje, ki bi bili preprosti, količinsko opredeljivi, dosegljivi, ponovljivi in pravočasno doseženi, opredeliti in vrednotiti dosežke in poročati o rezultatih;

  • z ukrepi preprečevati, zmanjševati in blažiti tveganja za storitve v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemske storitve, po potrebi tudi z materialno izravnavo;

  • izkoristiti nastajajoče priložnosti na področju takih storitev, na primer stroškovno učinkovitost, nove proizvode in nove trge;

  • povezati poslovno strategijo in ukrepe glede takih storitev s širšimi pobudami na področju družbene odgovornosti podjetij;

  • prizadevati si za izboljšanje smernic in politik v zvezi s takimi storitvami skupaj s poslovnim sektorjem ter zainteresiranimi stranmi na ravni državne uprave, nevladnih organizacij in civilne družbe.

Biotska raznovrstnost podjetjem koristi

V poročilu je ugotovljeno, da večina podjetij v svojem poročanju biotsko raznovrstnost obravnava površinsko, vendar se jih vse več zaveda potencialnih koristi. Storitve v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemske storitve ponujajo priložnosti vsem poslovnim sektorjem, njihovo povezovanje pa lahko priskrbi znatno dodano vrednost z zagotavljanjem vzdržnosti dobavnih verig, oblikovanjem novih proizvodov, oblikovanjem novih trgov in prodiranjem nanje ter pridobivanjem novih strank.

Politike obvladovanja tveganj na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemov lahko pomagajo tudi pri prepoznavanju novih poslovnih priložnosti, na primer zniževanja vhodnih stroškov z učinkovitejšo uporabo virov, razvoja in trženja tehnologij z manjšimi okoljskimi učinki, upravljanja in oblikovanja projektov za zmanjšanje ekoloških sledi in zagotavljanja profesionalnih storitev na področju ugotavljanja in obvladovanja tveganj oziroma prilagajanja.

Po ocenah podjetja PricewaterhouseCoopers naj bi bil potencialni trg za „poslovne priložnosti v zvezi s trajnostnim izkoriščanjem naravnih virov (vključno z energetiko, gozdovi, hrano, kmetijstvom, vodo in kovinami) na svetovni ravni“ vreden 2 do 6 tisoč milijard USD do leta 2050 (po stalnih cenah iz leta 2008). Približno polovico tega predstavljajo „dodatne naložbe v energetskem sektorju za znižanje emisij ogljika“. Podatki organizacije Forest Trends' Ecosystem Marketplace kažejo na rast trgov storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskih storitev:

  • trg kmetijskih proizvodov s potrdilom o ekološkem poreklu je bil leta 2008 vreden več kot 40 milijard USD, do leta 2020 naj bi bil vreden kakih 210 milijard USD, leta 2050 pa bi lahko dosegel vrednost 900 milijard USD.

  • leta 2008 so plačila v zvezi z ekosistemskimi storitvami na področju upravljanja voda in z gospodarjenjem z vodnimi viri v okviru porečij znašala samo 5 milijard USD, vendar jih bodo po pričakovanjih do leta 2050 za več kot 30 milijard USD.

Ozadje

Naravni in z naravo povezani viri našega planeta – od posameznih vrst do ekosistemov, kot so gozdovi, koralni grebeni, sladke vode in tla – se zaskrbljujoče hitro zmanjšujejo. Izguba biotske raznovrstnosti svetovnemu gospodarstvu vsako leto povzroči milijardne stroške, s tem pa ne izpodjeda samo gospodarskih okolij, temveč tudi poslovne priložnosti in omejuje možnosti boja proti revščini.

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti) je projekt, ki ga financirajo Evropska komisija in posamezne države, med katerimi so Nemčija, Norveška in Združeno kraljestvo. Namenjen je podpori gospodarstvom, ki se na krizo odzivajo s spremembo politik, ter boljšemu razumevanju načinov upravljanja z naravo povezanih virov. TEEB bo zaključno zbirno poročilo objavil še letos pred konvencijo o biološki raznovrstnosti v Nagoji na Japonskem.

Dodatne informacije:

Poročilo o TEEB za podjetja je na voljo na http://www.teebweb.org/

Platforma EU za podjetja in biotsko raznovrstnost:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business


Side Bar