Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Bruxelles, 13 iulie 2010

Biodiversitatea: un nou raport evidențiază practicile avantajoase ale întreprinderilor care contribuie la bunăstarea planetei

Un nou raport finanțat de Comisia Europeană pledează pentru integrarea biodiversității în planurile de afaceri și în activitățile de bază ale sectorului privat din întreaga lume. Raportul evidențiază faptul că produsele și serviciile certificate din punct de vedere ecologic s-au înmulțit considerabil în ultimul timp și că preocuparea consumatorilor pentru producția sustenabilă este tot mai mare; totodată, raportul indică modul în care biodiversitatea poate oferi întreprinderilor o oportunitate substanțială pe o piață care ar putea valora între 2 și 6 trilioane de USD până în 2050. Autorii formulează șapte recomandări principale destinate întreprinderilor și invită specialiștii din domeniul contabilității și organismele de raportare financiară să elaboreze standarde comune și noi instrumente de evaluare a impactului biodiversității. „TEEB pentru întreprinderi” (TEEB for Business) va face parte din raportul de sinteză TEEB ce urmează să fie lansat cu ocazia Convenției privind biodiversitatea biologică care se va desfășura la Nagoya (Japonia), în octombrie 2010.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „În pofida unor succese obținute pe plan local și a creșterii nivelului de informare a publicului cu privire la această problemă, rata globală a pierderii biodiversității nu pare să fie în scădere. Totuși acest raport demonstrează că întreprinderile pot avea o contribuție importantă în acest sens și mă bucur să văd că există societăți reale care prosperă fără să distrugă unica noastră planetă”.

Coordonatorul studiului TEEB, Pavan Sukhdev, a declarat: „Datorită TEEB și altor inițiative, importanța economică a biodiversității și a ecosistemelor devine din ce în ce mai vizibilă. Este clar că unele societăți din anumite sectoare și de pe unele continente au înțeles mesajul și acționează în consecință pentru a crea întreprinderi mai sustenabile, adaptate secolului 21.”

Principalele propuneri pentru întreprinderi

„TEEB pentru întreprinderi” recomandă o serie de măsuri pentru a ajuta societățile să-și reducă la minimum riscurile legate de biodiversitate și să profite de oportunitățile de afaceri create de serviciile ecosistemice:

  • Identificarea efectelor întreprinderilor asupra biodiversității și serviciilor ecosistemice, precum și a factorilor care determină dependența de acestea;

  • Evaluarea riscurilor și oportunităților de afaceri asociate acestor efecte și factori de dependență;

  • Dezvoltarea de sisteme de informare privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice, stabilirea de obiective SMART, măsurarea și valorificarea performanței, precum și raportarea rezultatelor obținute;

  • Luarea de măsuri pentru a evita, a reduce la minimum și a atenua riscurile care amenință biodiversitatea și serviciile ecosistemice, inclusiv acordarea de compensații în natură („offsets”), dacă este cazul;

  • Valorificarea oportunităților de afaceri emergente din domeniul biodiversității și al serviciilor ecosistemice, cum ar fi tranzacțiile eficiente din punctul de vedere al costurilor, produsele și piețele noi;

  • Integrarea strategiei și măsurilor în domeniul biodiversității și al serviciilor ecosistemice elaborate la nivelul întreprinderilor în inițiative corporatiste mai largi cu răspundere socială;

  • Contribuția, alături de partenerii de afaceri și de alte părți interesate, la acțiunile guvernelor, ONG-urilor și societății civile pentru a ameliora orientările și politica din domeniul biodiversității și al serviciilor ecosistemice.

Biodiversitatea este profitabilă pentru afaceri

Raportul constată că, deși majoritatea întreprinderilor tratează încă superficial în rapoartele lor problematica biodiversității, tot mai multe societăți încep să conștientizeze beneficiile pe care aceasta le-ar putea aduce. Biodiversitatea și serviciile ecosistemice oferă oportunități pentru toate sectoarele economice, iar integrarea lor poate aduce o valoare adăugată considerabilă prin asigurarea sustenabilității lanțurilor de aprovizionare, prin generarea de noi produse, prin crearea și pătrunderea pe noi piețe și prin atragerea de noi clienți.

De asemenea, politicile de gestionare a riscurilor care amenință biodiversitatea și serviciile ecosistemice pot contribui la identificarea de noi oportunități de afaceri, cum ar fi reducerea costurilor de producție prin ameliorarea eficienței resurselor, dezvoltarea și comercializarea de tehnologii cu impact redus asupra mediului, gestionarea și elaborarea de proiecte privind reducerea amprentelor ecologice, precum și furnizarea de servicii specializate de evaluare și gestionare a riscurilor sau de adaptare la acestea.

Potrivit estimărilor elaborate de PricewaterhouseCoopers cu privire la „oportunitățile globale de afaceri legate de sustenabilitate în domeniul resurselor naturale (inclusiv energia, pădurile, alimentele și agricultura, apa și metalele)” valoarea pieței potențiale în domeniu ar urma să se ridice la 2-6 trilioane de USD până în 2050 (la prețurile constante din 2008). Aproximativ jumătate din această valoare rezultă din „investiții suplimentare în sectorul energetic, legate de reducerea emisiilor de carbon”. Potrivit datelor colectate de Forest Trends și de Ecosystem Marketplace, piețele pentru biodiversitate și servicii ecosistemice sunt în creștere:

  • piața produselor agricole certificate a fost evaluată la peste 40 de miliarde USD în 2008, se așteaptă să atingă valoarea de 210 miliarde USD până în 2020 și ar putea ajunge la 900 de miliarde USD până în 2050;

  • plățile pentru serviciile ecosistemice din domeniul apei și al gestionării bazinelor hidrografice s-au ridicat la doar 5 miliarde USD în 2008, dar se preconizează că vor totaliza peste 30 de miliarde USD până în 2050.

Context

Bunurile naturale și bazate pe natură ale planetei noastre – de la specii individuale la ecosisteme, ca pădurile, recifele de corali, apele dulci și solurile – se degradează într-un ritm alarmant. Costurile anuale generate de pierderea biodiversității se ridică la miliarde pentru economia mondială, subminând economiile, perspectivele economice și șansele de a combate sărăcia.

TEEB – Economia ecosistemelor și a biodiversității – este un proiect finanțat de Comisia Europeană și de guverne, inclusiv de cel al Germaniei, al Norvegiei și al Regatului Unit, al cărui obiectiv este de a reuni datele economice necesare pentru a ajuta economiile să facă alegeri și modificări strategice transformaționale, în vederea soluționării crizei actuale și a gestionării mai inteligente a bunurilor bazate pe natură. TEEB va publica un raport final de sinteză înaintea reuniunii Convenției privind biodiversitatea biologică, ce se va desfășura la Nagoya (Japonia), spre sfârșitul anului.

Pentru informații suplimentare:

Raportul TEEB destinat întreprinderilor este disponibil la adresa:

http://www.teebweb.org/

Platforma pentru mediul de afaceri și biodiversitate a UE:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar