Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Brüsszel, 2010. július 13.

Biológiai sokféleség: Új tanulmány hívja fel a figyelmet a mindenki számára előnyös üzleti gyakorlatokra bolygónk védelmében

Az Európai Bizottság által finanszírozott legújabb tanulmány erős érveket sorakoztat fel a biodiverzitásnak a magánszektor üzleti terveibe, valamint fő tevékenységi köreibe való integrálására világszerte. A tanulmány rámutat az ökológiailag bevizsgált termékek és szolgáltatások közelmúltbeli jelentős fejlődésére, a fogyasztók növekvő aggodalmára a fenntartható termeléssel kapcsolatban, és kimutatja, hogyan jelenthet a biodiverzitás komoly üzleti lehetőséget azon a piacon, amely 2050-re akár 2–6 trillió US dollárt is érhet. Hét fő ajánlást fogalmaz meg az üzleti vállalkozások számára, és egyben kéri a könyveléssel kapcsolatos foglalkozások képviselőit és a pénzügyi beszámolókkal foglalkozó testületeket, hogy közös szabványokat dolgozzanak ki a biodiverzitás hatásainak értékelésére, valamint fejlesszenek ki új eszközöket erre a célra. „A TEEB az üzleti életben” az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtanának (TEEB) egyik fejezetét fogja képezni, amelyet 2010 októberében mutatnak be Japánban, Nagoyában, a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes feleinek konferenciáján.

Janez Potočnik, az Európai Bizottság környezetvédelemért felelős biztosa elmondta: „Néhány helyi sikertől eltekintve, és a problémával kapcsolatos fokozódó figyelem ellenére a biológiai sokféleség csökkenése világszinten továbbra sem lassul. Ez a tanulmány azonban kimutatja, hogy az üzleti szféra képes segíteni, én pedig örömmel látom azoknak a vállalkozásoknak a valós példáját, amelyek úgy képesek fejlődni, hogy közben nem veszélyeztetik a bolygót, amelyen élünk.”

A TEEB-tanulmány vezetője, Pavan Sukhdev elmondta: „A TEEB keretében folyó munka és egyéb példák segítségével a biodiverzitás és az ökoszisztémák gazdasági jelentősége a láthatatlan szférából lassan átfordul a láthatóba. Világos, hogy egyes szektorok egyes vállalatai bizonyos kontinenseken már figyelnek erre az üzenetre, és ennek megfelelően cselekednek annak érdekében, hogy fenntartható, 21. századi üzleti szférát teremtsünk."

Fő ajánlások az üzleti élet szereplőinek

A TEEB az üzleti élet szereplőinek számos olyan intézkedést javasol, amelyek segítséget nyújthatnak a biodiverzitási kockázatok minimalizálásában és az ökoszisztéma-szolgáltatásokban rejlő üzleti lehetőségek kiaknázásában:

  • A biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások (BES) hatásainak és az üzleti szférával való kölcsönös függőségi kapcsolatnak a feltérképezése

  • Az ezekkel a hatásokkal és függőségekkel kapcsolatos üzleti kockázatok és lehetőségek megállapítása

  • A biodiverzitásra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó információs rendszerek fejlesztése, SMART célkitűzések meghatározása, a teljesítmény mérése és értékelése, az eredmények közlése

  • A biodiverzitással és az ökoszisztéma szolgáltatásokkal összefüggő kockázatok elkerülésére, minimalizálására és enyhítésére szolgáló intézkedések, beleértve adott esetben a természetbeni kompenzációt („ellenszolgáltatások”)

  • A biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások vonatkozásában felmerülő üzleti lehetőségek megragadása, többek között a költséghatékonyság, új termékek és új piacok területein

  • A biodiverzitásra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó üzleti stratégia és tevékenységi tervek összehangolása a szélesebb körű társadalmi szerepvállalással

  • Kölcsönös elkötelezettség az üzleti élet főszereplőivel, a kormányzati döntéshozókkal, nem kormányzati szervezetekkel és civil szervezetekkel a biodiverzitásra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó iránymutatás és szakpolitikai irányvonal továbbfejlesztése érdekében.

A biodiverzitás által nyújtott üzleti előnyök

A kutatás kimutatta, hogy amíg a vállalkozások többsége még mindig csak felszínesen kezeli a biodiverzitást, egyre több üzleti szereplő figyel fel annak potenciális előnyeire. A biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások minden üzleti szektor számára nyújtanak lehetőségeket, és az üzleti életbe való beemelésükkel jelentős értékekkel járulhatnak hozzá az ellátórendszerek fenntarthatóságához, új termékek és piacok létrehozásához, az új piacokra való könnyebb behatoláshoz, valamint az új vásárlók meggyőzéséhez.

A biodiverzitást és az ökoszisztéma kockázatait kezelő szakpolitikák szintén segíthetnek a legújabb üzleti lehetőségek felismerésében, mint a minél hatékonyabb nyersanyag-felhasználáson keresztüli költségcsökkentés, az mérsékelt környezeti hatású technológiák kifejlesztése és piacra dobása, az ökológiai lábnyom csökkentésére irányuló projektek vezetése és megtervezése, valamint a kockázatkezelési és igazgatási/átalakítási szakmai szolgáltatások biztosítása.

A PricewaterhouseCoopers által „a természeti erőforrásokkal (ideértve az energiát, az erdőgazdálkodást, az élelmiszeripari és mezőgazdasági erőforrásokat, a vizeket és a fémeket) kapcsolatos globális üzleti lehetőségek fenntarthatóságáról” készített becslések alapján a 2008-as tendenciákkal számolva 2050-re 2–6 trillió US dollárnyi értékű piacot jósolnak. Ennek csaknem fele a „szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó energiaszektorbeli külön beruházásokból” származik. A biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások piaca növekszik, ahogy azt a Forest Trends és az Ecosystem Marketplace által összegyűjtött adatok is mutatják:

  • A minősített mezőgazdasági termékek piaca 2008-ban csaknem 40 milliárd US dollárt ért, 2020-ra pedig 210 milliárd US dolláros értéket várnak, míg 2050-re ez az összeg elérheti a 900 milliárd US dollárt is.

  • A vízfelhasználással kapcsolatos ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz és a vízgyűjtő területek kezeléséhez kapcsolódó kifizetések 2008-ban 5 milliárd US dollárra rúgtak, de 2050-re több mint 30 milliárdnyira várják a teljes összeget.

Előzmények

A bolygó természeti és természeten alapuló vagyona (az egyedi fajoktól kezdve az olyan ökoszisztémákig, mint az erdők, korallzátonyok, édesvizek és a termőföld) ijesztő mértékben hanyatlik. A biológiai sokféleség csökkenése milliárdokba kerül a világgazdaságnak minden évben, aláásva a gazdasági rendszereket, az üzleti kilátásokat és a szegénység elleni küzdelem mozgásterét.

Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB) egy, az Európai Bizottság, és egyes kormányok (például a német, a norvég és a brit kormány) által finanszírozott program, amelynek célja, hogy kidolgozza azokat az átalakítást célzó szakpolitikai döntéseket, amelyek megoldhatják a válságot, és amelyek ésszerűbbé tehetik a természet-alapú eszközök felhasználását. A TEEB az év második felében, még a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes feleinek nagoyai konferenciája előtt közzé fogja tenni végleges összefoglalóját.

További információ:

A TEEB az üzleti életben elérhető a http://www.teebweb.org/ címen.

Az EU Üzleti és Biodiverzitási Platformja:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar