Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Bruxelles, 13 iulie 2010

Comisia Europeană propune un regim aplicabil transferului temporar în cadrul aceleiași întreprinderi al lucrătorilor calificați din afara UE

Comisia Europeană propune o nouă directivă cu scopul de a facilita pentru societățile multinaționale transferul temporar al lucrătorilor calificați din țările terțe, de la o întreprindere situată în afara UE către sucursalele sau filialele din statele membre ale UE.

„Avem nevoie de o abordare la nivel european cu privire la migrația forței de muncă, care să permită economiilor noastre să primească migranții de care au nevoie”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne. „Societățile multinaționale care operează în Europa au nevoie de acces la oamenii potriviți, cu calificarea potrivită, la momentul potrivit, dar astfel de membri de bază ai personalului nu sunt întotdeauna disponibili pe plan local. Nevoia acestor societăți de a putea transfera temporar lucrători către și în interiorul UE a devenit mai importantă în ultimii ani. Persoanele transferate în cadrul aceleiași întreprinderi aduc în Europa cunoștințe specializate și calificări, care contribuie la rândul lor la consolidarea economiei europene și la atragerea mai multor investiții în statele membre.”

Persoanele transferate în cadrul aceleiași întreprinderi reprezintă o categorie foarte importantă de lucrători pentru economia UE: de obicei, aceștia sunt specialiști și manageri, cu cunoștințe specifice societății căutate, pentru care nu poate fi găsit un înlocuitor. Transferul acestor angajați calificați către UE este de natură să crească fluxurile de investiții, să consolideze eficacitatea activității de administrare, să extindă exporturile UE și să sporească competitivitatea entităților UE pe piețele externe, precum și competitivitatea întregii Uniuni, ceea ce ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor din Strategia Europa 2020.

Cu toate acestea, există încă bariere în calea acestor migrații temporare. Societățile din afara UE se confruntă cu o multitudine de reguli și proceduri diferite atunci când intenționează să trimită angajați de bază către filialele lor din diferite state membre ale UE. În plus, procedurile pentru obținerea permiselor de muncă în unele din țările UE sunt lente și complexe, iar persoanele transferate în cadrul aceleiași întreprinderi se confruntă cu dificultăți atunci când circulă dintr-un stat membru în altul.

Comisia propune elaborarea unui set comun de reguli pentru o nouă procedură accelerată de intrare (termen limită de 30 de zile, permis unic de ședere/ de muncă) pentru un grup țintă de angajați cu înaltă calificare („manager”, „specialist” și „stagiar cu studii superioare”) din țări din afara UE.

De asemenea, propunerea urmărește să stabilească condiții de ședere mai atractive pentru acești angajați și familiile acestora, precum și un sistem mai simplu pentru persoanele transferate din afara UE, în vederea facilitării mobilității acestora în interiorul UE. Aceste măsuri ar fi suplimentate printr-un statut juridic clar, care să includă aceleași condiții de lucru ca și cele pentru lucrătorii detașați de o societate din UE.

Statele membre ale UE ar rămâne competente să decidă cu privire la numărul persoanelor transferate, fiind prevăzută adoptarea unor dispoziții în scopul asigurării caracterului temporar al migrațiilor (maxim 3 ani pentru specialiști și manageri, 1 an pentru stagiarii cu studii superioare).

Context

Planul de acțiune privind migrația legală din 2005 descrie viziunea Comisiei asupra modului în care ar trebui dezvoltată în continuare o politică comună privind migrația legală. Conform acestui plan, adoptarea unor propuneri legislative privind imigrația forței de muncă a fost programată pentru perioada dintre 2007 și 2009.

Consiliul a adoptat în mai 2009 Directiva UE privind cartea albastră cu privire la migrația persoanelor cu înaltă calificare. Propunerea Comisiei din 2007 privind permisul unic de muncă și de ședere și drepturile migranților este examinat în prezent de către co-legislatori. Cele două noi propuneri legislative privind lucrătorii sezonieri și persoanele transferate în cadrul aceleiași întreprinderi completează acest pachet.

Programul de la Stockholm adoptat în decembrie 2009 de Consiliul European aprobă Planul de acțiune din 2005 al Comisiei și solicită adoptarea unei politici globale la nivel european cu privire la migrații, care reprezintă un obiectiv primordial pentru Uniunea Europeană.

Strategia Europa 2020 consideră că o politică bine organizată privind migrația legală va avea un rol de jucat nu numai pentru remedierea deficitelor de pe piețele forței de muncă și sporirea competitivității UE, dar va contribui, de asemenea, la abordarea provocărilor demografice, cu care se confruntă sau se vor confrunta în viitorul apropiat majoritatea statelor membre.

Pentru mai multe informații

Prima pagină a site-ului Ceciliei Malmström, comisarul pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sala de presă Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar