Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Bryssel 13. heinäkuuta 2010

Helpotuksia EU:n ulkopuolelta tulevien koulutettujen työntekijöiden siirtoon yritysten sisällä

Euroopan komissio on ehdottanut uutta direktiiviä, jolla helpotetaan EU:n ulkopuolisista maista tulevien koulutettujen työntekijöiden tilapäistä siirtoa monikansallisen yrityksen EU:n ulkopuolella sijaitsevasta toimipisteestä jäsenvaltion alueella sijaitsevaan tytäryhtiöön.

Tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa työvoiman muuttoliikkeeseen, jotta voimme täyttää jäsenvaltioiden siirtolaistarpeet”, toteaa sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Euroopassa toimivat monikansalliset yritykset tarvitsevat erityisosaajia, joita ei löydy EU:n alueelta. Viime vuosina mahdollisuus siirtää työntekijöitä tilapäisesti EU:n alueelle ja EU:n sisällä onkin tullut entistä tärkeämmäksi. Sisäisen siirron saaneet työntekijät tuovat erityisosaamista, joka auttaa vahvistamaan Euroopan taloutta ja houkuttelemaan lisää investointeja jäsenvaltioihin”, Malmström korostaa.

Tällaiset työntekijät ovat erittäin oleellinen ryhmä EU:n talouden kannalta, sillä he ovat tyypillisesti asiantuntijoita tai johtajia, joilla on yritysten tarvitsemaa erityisosaamista ja jotka eivät ole korvattavissa muilla henkilöillä. Ammattitaitoisten työntekijöiden siirtäminen EU:hun saattaa lisätä investointivirtoja, tehostaa liikkeenjohtoa, lisätä EU:n yritysten vientiä ja kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla sekä parantaa koko unionin kilpailukykyä. Tämä edistäisi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Väliaikaiselle maahanmuutolle on kuitenkin edelleen esteitä. EU:n ulkopuoliset yritykset joutuvat noudattamaan lukuisia sääntöjä ja menettelyjä, jos ne haluavat lähettää avainhenkilöstöä EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin tytäryhtiöihinsä. Lisäksi työlupien saanti on joissakin EU-maissa hidasta ja monimutkaista, ja yrityksen sisäisen siirron saaneet työntekijät kohtaavat ongelmia myös liikkuessaan jäsenvaltiosta toiseen.

Komissio ehdottaa yhteisiä sääntöjä, joilla luodaan uusi nopeutettu maahanpääsymenettely (30 päivän käsittelyaika, yhdistetty oleskelu- ja työlupa) EU:n ulkopuolisista maista tuleville erityisosaajille, joita ovat johtajat, asiantuntijat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat.

Ehdotuksella pyritään myös luomaan houkuttelevammat oleskeluolosuhteet tällaisille henkilöille ja heidän perheilleen sekä yksinkertaistamaan heidän liikkumistaan EU:n alueella. Tarkoituksena on lisäksi taata heille vastaavat työolot kuin on niillä lähetetyillä työntekijöillä, joiden työnantaja on sijoittautunut EU:n alueelle.

Jäsenvaltioilla säilyisi toimivalta päättää siirtotyöntekijöiden määrästä. Säännöksillä on myös tarkoitus varmistaa, että tällainen maahanmuutto on tilapäistä (enintään kolme vuotta asiantuntijoiden ja johtajien osalta ja vuosi korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden osalta).

Taustaa

Vuoden 2005 laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään komission näkemys siitä, kuinka laillista maahanmuuttoa koskevaa yhteistä politiikkaa olisi kehitettävä. Tavoitteena oli hyväksyä useita työvoimaperusteista maahanmuuttoa koskevia säädösehdotuksia vuosina 2007–2009.

Neuvosto hyväksyi toukokuussa 2009 EU:n sinistä korttia koskevan direktiivin, joka käsittelee erittäin ammattitaitoisten työntekijöiden muuttoliikettä. Komission vuonna 2007 tekemää ehdotusta yhdistetystä työ- ja oleskeluluvasta ja siirtolaisten oikeuksista käsitellään parhaillaan neuvostossa ja parlamentissa. Tätä pakettia täydentävät nyt tehdyt kaksi säädösehdotusta, jotka koskevat kausityöntekijöitä ja yrityksen sisäisen siirron saaneita työntekijöitä.

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymässä Tukholman ohjelmassa tuetaan komission vuoden 2005 toimintasuunnitelmaa ja kehotetaan hyväksymään kattava EU:n muuttoliikepolitiikka. Tämä onkin unionin keskeinen tavoite.

Eurooppa 2020 -strategian mukaan hyvin suunniteltu laillista maahanmuuttoa koskeva politiikka auttaa poistamaan työmarkkinoiden työvoimapulaa, lisäämään EU:n kilpailukykyä ja ennen kaikkea vastaamaan jäsenvaltioiden väestörakenteessa tapahtuneisiin tai lähitulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin.

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar