Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

V Bruselu dne 13. července 2010

Evropská komise navrhuje systém pro dočasné převádění kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí v rámci společnosti

Evropská komise navrhuje novou směrnici, jež má za cíl usnadnit nadnárodním společnostem dočasné převedení kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí ze společnosti nacházející se mimo EU do poboček nebo dceřiných společností v členských státech EU.

„V rámci pracovní migrace je zapotřebí evropská koncepce, díky níž naše ekonomiky získají pracovníky, které potřebují,“ prohlásila komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová a dodala: „Nadnárodní společnosti působící v Evropě se potřebují ve správný čas dostat ke správným lidem se správnými dovednostmi, ale tito zaměstnanci nejsou vždy na místní úrovni k dispozici. Potřebu dočasně přeložit pracovníky do EU nebo v rámci EU pociťují tyto společnosti v posledních letech stále víc. Osoby přeložené v rámci podniku si s sebou do Evropy přinášejí odborné znalosti a dovednosti, jež pak přispívají k posílení evropského hospodářství a k získávání dalších investic ve členských státech.“

Osoby převedené v rámci společnosti představují pro hospodářství EU velmi významnou kategorii pracovníků: obvykle jde o specialisty a manažery, za které nelze nalézt náhradu a kteří mají specifické znalosti, jež společnost požaduje. Převedení těchto kvalifikovaných zaměstnanců do EU s sebou nese potenciál zvětšit investiční toky, posílit efektivitu řízení, rozšířit vývoz z EU a zvýšit jak konkurenceschopnost hospodářských subjektů EU na zahraničních trzích, tak i konkurenceschopnost Unie jako celku, což může napomoci k dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Překážky pro dočasnou migraci však přetrvávají. Podniky mimo EU, jež chtějí vyslat klíčové zaměstnance do svých dceřiných společností v různých státech EU, narážejí na velké množství různých pravidel a postupů. Kromě toho jsou v některých zemích EU postupy při získávání pracovního povolení zdlouhavé a komplikované a osoby převáděné v rámci společnosti se rovněž potýkají s obtížemi při stěhování mezi členskými státy.

Komise navrhuje vytvoření společného souboru pravidel pro zrychlenou vstupní proceduru (30denní lhůta, kombinované povolení k pobytu a práci) pro cílenou skupinu vysoce specializovaných zaměstnanců („manažeři“, „specialisté“ a „absolventi – stážisté“) ze třetích zemí.

Cílem návrhu je rovněž vytvořit pro tyto zaměstnance a jejich rodiny atraktivnější podmínky k pobytu a zavést pro přeložené osoby ze třetích zemí jednodušší systém, který by usnadňoval jejich mobilitu v rámci EU. Toto by doplňoval jasný právní status včetně stejných pracovních podmínek, jaké mají pracovníci vyslaní společnostmi z EU.

O počtu převáděných osob by nadále byly oprávněny rozhodovat členské státy EU; jsou také stanovena časová omezení (nejvýše 3 roky pro specialisty a manažery, 1 rok pro absolventy – stážisty).

Souvislosti

Plán politiky v oblasti legální migrace z roku 2005 nastiňuje vizi Komise ohledně dalšího rozvoje společné politiky v oblasti legální migrace a obsahuje časový plán přijetí několika legislativních návrhů o přistěhovalectví za účelem zaměstnání (v letech 2007–2009).

Rada přijala v květnu 2009 směrnici EU o modré kartě ohledně migrace vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Návrh Komise z roku 2007 o jednotném povolení k práci a pobytu a právech migrantů posuzují v současné době spoluzákonodárci. Tento balíček doplňují dva nové legislativní návrhy o sezónních pracovnících a osobách přeložených v rámci jejich společnosti.

Stockholmský program přijatý Evropskou radou v prosinci 2009 potvrdil akční plán Komise z roku 2005 a vyzývá k přijetí obecné evropské migrační politiky, jež je tedy pro Evropskou unii prvořadým cílem.

Podle strategie Evropa 2020 bude dobře řízená politika v oblasti legálního přistěhovalectví hrát významnou úlohu nejen při doplňování pracovních sil a zvyšování konkurenceschopnosti EU, ale i při řešení demografických problémů, s nimiž se potýká či v blízké budoucnosti bude potýkat většina členských států.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar