Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Bruselj, 13. julija 2010

Evropska komisija predlaga skupne pogoje za vstop in prebivanje sezonskih delavcev iz tretjih držav

Evropska komisija je danes predstavila predlog direktive o sezonski zaposlitvi. Cilj predloga je uvedba skupnega postopka za vstop in prebivanje v EU, opredeljuje pa tudi pravice sezonskih delavcev iz tretjih držav.

„Delodajalci v EU se čedalje bolj zanašajo na ljudi, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije in zasedajo delovna mesta v sektorjih, kot so kmetijstvo, vrtnarstvo in turizem. Za te vrste sezonskega dela je namreč na voljo vse manj državljanov EU. Hkrati moramo tem sezonskim delavcem, ki so pogosto ranljivi in izpostavljeni, zagotoviti boljše pogoje in varen pravni status ter jih tako zaščititi pred izkoriščanjem. Prav to bo dosegla ta direktiva in prepričana sem, da bo današnji predlog prispeval k učinkovitemu upravljanju sezonskih migracijskih tokov,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Predlagana direktiva se nanaša na državljane držav, ki niso članice EU, ki v EU vstopajo z namenom opravljanja sezonske zaposlitve na ozemlju EU. Delo se opravlja na podlagi ene ali več pogodb o zaposlitvi za določen čas, sklenjenih neposredno med državljanom države, ki ni članica EU, in delodajalcem s sedežem v državi članici.

Predlog uvaja poseben postopek za vstop in prebivanje sezonskih delavcev iz tretjih držav in opredeljuje njihove pravice, hkrati pa zagotavlja spodbude za krožno migracijo, a preprečuje, da bi se začasno prebivanje spremenilo v stalno.

Predlog predvsem:

  • določa enostavnejši vstopni postopek za sprejem sezonskih delavcev iz držav, ki niso članice EU, ki temelji na skupnih opredelitvah in merilih, kot je obstoj pogodbe o zaposlitvi ali zavezujoče ponudbe za zaposlitev, v kateri je navedeno plačilo;

  • določa standardno omejitev sezonskega dela v celotni EU (šest mesecev v koledarskem letu);

  • opredeljuje večsezonsko delovno dovoljenje za tri leta ali enostavnejši postopek pri ponovnem prihodu v naslednjih sezonah;

  • predpisuje zakonske določbe, ki veljajo za delovne pogoje sezonskih delavcev;

  • sezonskim delavcem daje pravico do enakega obravnavanja, kot so ga deležni državljani države članice na določenih področjih (svoboda združevanja in pripadnosti, sistemi socialne varnosti, na prihodek vezane pridobljene obvezne pokojnine, dostop do blaga in storitev itd.);

  • omogoča, da države EU opravijo preskus trga delovne sile in prosto odločajo o tem, koliko sezonskih delavcev bodo sprejele; ne uvaja pravice do sprejema.

Ozadje

Predlog je del celovitega paketa ukrepov, predlaganih v Načrtu politike zakonitega priseljevanja iz leta 2005 in dodatno podprtih s stockholmskim programom, ki ga je Evropski svet sprejel decembra 2009. Evropska unija se sooča s strukturno potrebo po sezonskem delu, ker naj bi bilo na tem področju po pričakovanjih na voljo vedno manj delovne sile iz EU. Oblikovanje dobro organizirane politike zakonitega priseljevanje bo zato tudi v prihodnje pomembno pri odpravljanju pomanjkanja delovne sile in obvladovanju demografskih izzivov Unije.

Več informacij

Spletna stran komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

MEMO/10/323


Side Bar