Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Bruxelles, 13 iulie 2010

Comisia Europeană propune condiții comune de intrare și de ședere pentru lucrătorii sezonieri din țări terțe

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere pentru o directivă privind ocuparea locurilor de muncă sezoniere. Propunerea vizează stabilirea unei proceduri comune de intrare și de ședere în UE și definește drepturile lucrătorilor sezonieri din țări terțe.

„Angajatorii din UE depind din ce în ce mai mult de persoane din țări din afara Europei pentru ocuparea locurilor de muncă în sectoare precum agricultura, horticultura și turismul, deoarece din ce în ce mai puțini cetățeni din UE sunt disponibili pentru acest tip de activitate sezonieră. În același timp, trebuie să le oferim acestor lucrători sezonieri, care sunt adesea vulnerabili și expuși, condiții mai bune și un statut juridic sigur pentru a-i proteja de exploatare. Această nouă directivă va realiza exact acest obiectiv, și sunt sigură că propunerea de astăzi va contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație pentru migrația sezonieră”, a declarat Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Directiva propusă se referă la cetățenii din afara UE care merg într-un stat membru pentru ocuparea unor locuri de muncă sezoniere pe teritoriul UE. Activitatea se va derula pe durata unuia sau mai multor contracte de muncă pe perioadă determinată, încheiate direct între resortisantul din țara terță și angajatorul stabilit într-un stat membru.

Propunerea introduce o procedură specială pentru intrarea și șederea lucrătorilor sezonieri din țări terțe și definește drepturile lor, oferind în același timp stimulente pentru mobilitatea circulară a acestor lucrători, evitând astfel permanentizarea șederii temporare.

În special, propunerea:

  • stabilește o procedură de intrare mai simplă pentru lucrătorii sezonieri originari din țări terțe, bazată pe definiții și criterii comune precum existența unui contract de muncă sau a unei oferte ferme de angajare în care este menționat salariul;

  • prevede o limită standard pentru durata activității sezoniere în UE (6 luni pe an calendaristic);

  • prevede introducerea unui permis de muncă multisezon valabil timp de trei ani sau a unei proceduri simplificate de intrare pentru sezoanele ulterioare;

  • definește dispoziții legale aplicabile condițiilor de muncă ale lucrătorilor sezonieri;

  • conferă lucrătorilor sezonieri egalitate de tratament cu resortisanții statului membru în anumite domenii (libertatea de asociere și de afiliere, regimuri de securitate socială, drepturi de pensie legală dobândite în funcție de venit, acces la bunuri și servicii, etc.);

  • prevede faptul că statele membre ale UE sunt libere să efectueze un test al pieței muncii și să decidă asupra numărului de lucrători sezonieri pe care doresc să-i primească pe teritoriul lor. Propunerea nu conferă un drept de admisie.

Istoricul dosarului

Propunerea face parte dintr-un pachet exhaustiv de măsuri propus în cadrul Planului de acțiune privind migrația legală din 2005 și confirmat de Programul de la Stockholm, adoptat de Consiliul European în decembrie 2009. Uniunea Europeană se confruntă cu o nevoie structurală de activitate sezonieră datorită faptului că se așteaptă ca forța de muncă din UE în acest domeniu să fie din ce în ce mai puțin disponibilă. Elaborarea unor politici bine gestionate în materie de imigrație ilegală va continua astfel să joace un rol important în eliminarea deficitelor de forță de muncă și pentru a face față viitoarelor dificultăți demografice ale Uniunii.

Pentru informații suplimentare

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sala de presă Justiție și Afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar