Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Bryssel 13. heinäkuuta

Euroopan komissio ehdottaa kolmansien maiden kausityöntekijöille yhteisiä maahantulo- ja oleskeluedellytyksiä

Euroopan komissio on tänään antanut kausityötä koskevan direktiiviehdotuksen. Ehdotuksella pyritään luomaan maahantuloa ja oleskelua koskeva EU:n yhteinen menettely. Siinä määritellään myös kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden oikeudet.

Työnantajat ovat EU:ssa yhä riippuvaisempia Euroopan ulkopuolelta tulevasta työvoimasta esimerkiksi maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja matkailualalla, sillä EU:n kansalaisia on tarjolla tällaiseen kausityöhön yhä vähemmän. ”Meidän on tarjottava kausityöntekijöille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa ja riskeille alttiina, paremmat olosuhteet ja turvattu oikeudellinen asema, jotta voimme suojella heitä riistolta. Uudessa direktiivissä on kyse juuri tästä. Olen vakuuttunut, että tämänpäiväinen ehdotus auttaa hallitsemaan kausimuuttovirtoja”, sisäasiain komissaari Cecilia Malmström toteaa.

Direktiiviehdotus koskee EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka tulevat EU:n jäsenvaltioon tekemään kausityötä. Työnteko perustuu yhteen tai useampaan määräaikaiseen työsopimukseen, jotka tehdään suoraan EU:n ulkopuolisen työntekijän ja jäsenvaltiossa olevan työnantajan välillä.

Ehdotuksessa esitetään menettely, jota on tarkoitus soveltaa erityisesti kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden maahantuloon ja oleskeluun. Lisäksi määritellään kausityöntekijöiden oikeudet. Samalla tarjotaan kannustimia kiertomuutolle, jotta väliaikainen oleskelu ei muuttuisi pysyväksi.

Ehdotuksessa muun muassa:

  • luodaan EU:n ulkopuolisille kausityöntekijöille yksinkertaisempi maahanpääsymenettely, joka perustuu yhteisiin määritelmiin ja kriteereihin, joita ovat esim. työsopimus tai sitova työtarjous, jossa määritetään palkka,

  • asetetaan kausityölle vakioaikaraja kaikkialla EU:ssa (kuusi kuukautta kalenterivuotta kohti),

  • velvoitetaan myöntämään kolmen vuoden toistuvaiskausityölupia tai soveltamaan helpotettua maahanpaluumenettelyä seuraavilla kausilla,

  • määritellään kausityöntekijöiden työoloihin sovellettavia oikeudellisia säännöksiä,

  • annetaan kausityöntekijöille oikeus yhdenvertaiseen kohteluun jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa tiettyjen seikkojen osalta (yhdistymisvapaus, sosiaaliturvajärjestelmät, ansioperusteiset lakisääteiset eläkkeet, tavaroiden ja palvelujen saatavuus jne.),

  • jätetään EU:n jäsenvaltioille mahdollisuus tehdä työmarkkinatesti ja päättää kuinka paljon kausityöntekijöitä otetaan maahan; ehdotuksessa ei anneta yleistä maahanpääsyoikeutta.

Taustaa

Ehdotus on osa kattavaa toimenpidepakettia, jota esitettiin vuonna 2005 laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa. Suunnitelma vahvistettiin sittemmin Tukholman ohjelmassa, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2009. Kausityön tarve on Euroopan unionissa rakenteellista, sillä on odotettavissa, että kausityövoimaa on EU:sta saatavilla yhä vähemmän. Hyvin järjestetyn, laillista maahanmuuttoa koskevan politiikan kehittäminen on siis edelleen tärkeässä asemassa, kun torjutaan työvoimapulaa ja vastataan unionin tuleviin väestöhaasteisiin.

Lisätietoja

Sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar