Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κοινούς όρους εισδοχής και διαμονής για τους εποχικά εργαζομένους από τρίτες χώρες

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση οδηγίας για την εποχική απασχόληση. Σκοπός της πρότασης είναι η θέσπιση μιας κοινής διαδικασίας εισδοχής και διαμονής στην ΕΕ, καθώς και ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων των εποχικά εργαζομένων από τρίτες χώρες.

«Oι εργοδότες στην ΕΕ εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες σε τομείς όπως η γεωργία, η κηπουρική και ο τουρισμός καθώς όλο και λιγότεροι πολίτες της ΕΕ είναι διαθέσιμοι σε αυτό το είδος εποχικής εργασίας. Συγχρόνως, είναι ανάγκη να παράσχουμε σε αυτούς τους εποχικά εργαζομένους, οι οποίοι συχνά είναι ευάλωτοι και εκτεθειμένοι σε κινδύνους, καλύτερες συνθήκες και ένα ασφαλές νομικό καθεστώς προκειμένου να τους προστατεύσουμε από την εκμετάλλευση. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η νέα οδηγία, και είμαι πεπεισμένη ότι η σημερινή πρόταση θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εποχικά εργαζομένων», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström.

Η προτεινόμενη οδηγία αφορά πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι μεταβαίνουν σε κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να απασχοληθούν εποχικά στο έδαφος της ΕΕ βάσει μίας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτεται απευθείας μεταξύ υπηκόου τρίτης χώρας και εργοδότη που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος.

Με την πρόταση θεσπίζεται ειδική διαδικασία για την εισδοχή και τη διαμονή των εποχικά εργαζομένων από τρίτες χώρες. Προσδιορίζονται επίσης τα δικαιώματά τους, ενώ συγχρόνως παρέχονται κίνητρα υπέρ της κυκλικής μετανάστευσης, ώστε η προσωρινή διαμονή τους να μην καταστεί μόνιμη.

Συγκεκριμένα, η πρόταση:

  • καθιερώνει απλούστερη διαδικασία εισόδου για τους εποχικά εργαζομένους εκτός ΕΕ η οποία βασίζεται σε κοινούς ορισμούς και κριτήρια, και ειδικότερα στην ύπαρξη σύμβασης εργασίας ή προσφοράς εργασίας με δεσμευτικούς όρους στην οποία προσδιορίζεται η αμοιβή,

  • θέτει ενιαίο όριο για τη διάρκεια της εποχικής εργασίας σε όλη την ΕΕ (έξι μήνες ανά ημερολογιακό έτος),

  • προβλέπει την έκδοση τριετούς άδειας για επαναλαμβανόμενη εποχιακή εργασία ή μια απλουστευμένη διαδικασία επανεισόδου για μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα,

  • θεσπίζει νομικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας των εποχικά εργαζομένων,

  • εξασφαλίζει στους εποχιακά εργαζομένους από τρίτες χώρες ίση μεταχείριση με τους υπηκόους των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συμμετοχής σε οργανώσεις, καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, συνδεδεμένα προς το εισόδημα κεκτημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες κ.λπ.),

  • παρέχει στα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφασίζουν πόσους εποχικά εργαζομένους μπορούν να δεχθούν. Η πρόταση δεν δημιουργεί δικαίωμα εισδοχής.

Ιστορικό της πρότασης

Η πρόταση αποτελεί μέρος συνολικής δέσμης μέτρων, τα οποία προτάθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση του 2005 και επιβεβαιώθηκαν εκ νέου στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2009. Η εποχική εργασία αποτελεί διαρθρωτική ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς στο μέλλον προβλέπεται ότι θα υπάρχει όλο και λιγότερο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στον τομέα αυτόν. Κατά συνέπεια, η χάραξη μιας πολιτικής για καλά οργανωμένη, νόμιμη μετανάστευση θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την κάλυψη των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και για την ανταπόκριση στις δημογραφικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ένωση στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Γραφείο Τύπου για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar