Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Bruxelles, den 13. juli 2010

Europa-Kommissionen foreslår fælles indrejse- og opholdsvilkår for sæsonarbejdere fra tredjelande

Europa-Kommissionen fremlagde i dag et forslag til et direktiv om sæsonarbejde. Forslaget tager sigte på at indføre en fælles procedure for indrejse og ophold i EU og fastlægger rettigheder for sæsonarbejdere fra lande uden for EU.

Kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, udtalte, at arbejdsgivere i EU i højere og højere grad er afhængige af arbejdstagere fra lande uden for EU til jobs inden for f.eks. landbrug, gartneri og turisme, fordi der er færre og færre EU-borgere til rådighed til denne form for sæsonarbejde. Hun tilføjede, at det ligeledes er nødvendigt at give disse sæsonarbejdere, som ofte er sårbare og udsatte, bedre vilkår og en sikker retlig status, så de beskyttes mod udnyttelse, og hun mener, at dette nye direktiv netop vil opfylde dette behov. Cecilia Malmstöm har tillid til, at det forslag, som blev fremlagt i dag, vil bidrage til en effektiv styring af sæsonbetingede migrationsstrømme.

Det foreslåede direktiv vedrører ikke-EU-borgere, som kommer til en EU-medlemsstat for at udføre sæsonarbejde på EU's område. Arbejdskontrakterne gælder for en eller flere tidsbegrænsede perioder og indgås direkte mellem arbejdstageren fra et tredjeland og arbejdsgiveren i et EU-medlemsland.

Forslaget indfører en særlig indrejse- og opholdsprocedure for sæsonarbejdere fra lande uden for EU og definerer deres rettigheder. Samtidig tilskynder det til cirkulær migration, så man undgår, at midlertidige ophold bliver permanente.

Forslaget:

  • indfører en enklere indrejseprocedure, så sæsonarbejdere fra lande uden for EU kan få indrejse på grundlag af fælles definitioner og kriterier, f.eks. om der foreligger en arbejdskontrakt eller et bindende jobtilbud, hvor lønnen er fastsat

  • fastsætter en maksimal tidsgrænse for sæsonarbejde i hele EU (6 måneder om året)

  • giver mulighed for sæsonindrejsetilladelse, der gælder i tre år, eller en forenklet genindrejseprocedure, der gælder de efterfølgende sæsoner

  • fastsætter regler for arbejdsbetingelser for sæsonarbejdere

  • giver sæsonarbejdere ret til samme behandling som borgerne i medlemslandene på visse områder (foreningsfrihed, socialsikringsordninger, indtægtsbestemt lovpligtig pension, adgang til varer og tjenesteydelser osv.)

  • overlader det til EU's medlemslande selv at gennemføre en arbejdsmarkedstest og beslutte, hvor mange sæsonarbejdere de vil give indrejsetilladelse til. Forslaget skaber ikke en ret til indrejse.

Baggrund

Forslaget er en del af en omfattende pakke af foranstaltninger, som blev foreslået i politikplanen for lovlig migration fra 2005 og yderligere støttet af Stockholmprogrammet, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i december 2009. Den Europæiske Union står over for et strukturelt behov for sæsonarbejde, da det forventes at blive sværere og sværere at finde arbejdskraft i EU til dette område. Udviklingen af en veltilrettelagt politik for lovlig indvandring vil derfor fortsat spille en vigtig rolle med hensyn til at dække behovet for arbejdskraft og imødekomme EU's demografiske problemer i fremtiden.

Yderligere oplysninger:

Websted for kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webstedet "Justice and Home Affairs Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar