Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/930

Брюксел, 13 юли

Европейската комисия предлага общи условия за влизане и пребиваване на сезонни работници от трети държави

Европейската комисия представи днес предложение за директива относно сезонната заетост. Предложението е насочено към създаване на обща процедура за влизане и пребиваване в ЕС и определя правата на сезонните работници от трети държави.

„Работодателите в ЕС са все по-зависими от хора от страни извън Европа, за заемането на работни места в сектори като селското стопанство, градинарството и туризма, понеже все по-малко граждани на ЕС са на разположение за този вид сезонна работа. В същото време ние трябва да предоставим на тези сезонни работници, които често са уязвими и изложени на рискове, по-добри условия и сигурен законен статут, за да ги предпазим от експлоатация. Новата директива ще направи точно това, и аз съм убедена, че днешното предложение ще допринесе за ефективното управление на миграционните потоци за сезонна миграция“ заяви комисарят за вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Предложената директива се отнася до граждани на държави извън ЕС, които идват в държава-членка за целите на сезонната заетост на територията на ЕС. Работата ще се извършва по време на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко между работник от държава извън ЕС и работодател, установен в държава-членка.

С предложението се въвежда специална процедура за влизане и пребиваване на сезонни работници от трети държави и се определят техните права, като в същото време се създават стимули за циркулярна миграция, за да се предотврати превръщането на временния престой в постоянен.

По-конкретно, предложението:

  • създава по-опростена процедура за влизане на сезонни работници от държави извън ЕС, която се основава на общи дефиниции и критерии, като наличието на договор за работа или обвързващо предложение за работа, в което се определя заплата;

  • определя стандартни срокове за сезонна работа в рамките на ЕС (6 месеца за една календарна година);

  • предвижда многократно сезонно разрешително за период от три години или опростена процедура за повторно влизане в ЕС за работа през следващи сезони;

  • определя правните разпоредби, приложими към условията на труд на сезонни работници;

  • дава право на сезонните работници на равнопоставеност с гражданите на държавите-членки в определени области (свобода на сдружаване и принадлежност, социално-осигурителни схеми, свързани с приходите придобити законоустановени пенсии, достъп до стоки и услуги и т.н.);

  • оставя държавите-членки свободно да извършват проучвания на пазара на труда и да решават колко сезонни работници да приемат; предложението не създава право на приемане.

Контекст

Предложението е част от цялостен пакет от мерки, предложен в Плана за политика за законна миграция от 2005 г. и допълнително одобрен от Програмата от Стокхолм, приета от Европейския съвет през декември 2009 г. Европейският съюз е изправен пред структурна необходимост от сезонна работа поради факта, че се очаква работната ръка в ЕС в тази област да се намира все по-трудно. Разработването на добре организирана политика за законната имиграция ще продължи да играе важна роля при преодоляването на недостига на работна ръка и в отговор на бъдещите демографски предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз.

За повече информация:

Интернет страницата на Сесилия Малстрьом, комисар за вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323


Side Bar