Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/925

V Bruselu dne 13. července 2010

Evropská komise jmenuje vedoucího zastoupení v Praze

Novým vedoucím zastoupení v Praze se 1. září 2010 stane Jan Michal.

Pan Michal, který je v současnosti poradcem generálního sekretariátu Komise, začal v Komisi pracovat v roce 2009. Byl odpovědný za vztahy s Radou a významně se podílel na koordinaci postoje Komise pro G8/G20.

Pan Michal má široké vzdělání v oblasti politických a sociálních věd i v oblasti mezinárodního obchodu a ekonomii. Po studiích ve Spojených státech, Belgii a České republice nabyl značné mezinárodní zkušenosti.

Průprava, kterou pan Michal získal na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a v různých mezinárodních organizacích, napomůže k tomu, aby pražské zastoupení hrálo klíčovou roli při komunikaci s českými občany, občanskou společností a médii a přispělo k posílení vztahů mezi Komisí a národními i regionálními orgány.

Pan Michal, který přichází přímo z vlivného generálního sekretariátu, kde je možné získat celkový přehled o politice Komise, má kontakty na vysoké úrovni a hlubokou znalost všech politik Unie. Proto má všechny předpoklady k tomu, aby Komisi v Praze úspěšně zastupoval.

Souvislosti:

Komise má svá zastoupení ve všech členských státech EU. Tato zastoupení reprezentují Komisi v příslušném členském státě, informují média a veřejnost o jejích politikách a podávají Komisi zprávy o významných událostech v dané zemi.

Pan Michal je jedním ze sedmi vedoucích zastoupení, kteří byli dnes Komisí jmenováni. Přehled postupu jmenování a seznam všech sedmi nových vedoucích naleznete v IP/10/929.


Side Bar