Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/923

Bruksela, dnia 13 lipca 2010 r.

Komisja Europejska mianuje szefa przedstawicielstwa w Warszawie

Ewa Synowiec nowym szefem przedstawicielstwa w Warszawie od 1 października 2010 r.

Pani Ewa Synowiec, pełniąca obecnie funkcję dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, rozpoczęła pracę w Komisji w 2006 r. jako dyrektor odpowiedzialna za handel wyrobami tekstylno-odzieżowymi, nowe technologie, własność intelektualną, zamówienia publiczne i dwustronne stosunki handlowe z Japonią.

Posiada ona tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych oraz jest autorką licznych publikacji dotyczących integracji Polski z Unią Europejską.

Poza swymi doświadczeniami związanymi z handlem pani Ewa Synowiec była również radcą ministra ds. jednolitego rynku i integracji europejskiej oraz zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy UE. Zwiększy ona rolę przedstawicielstwa w komunikowaniu się z polskimi obywatelami, społeczeństwem obywatelskim i mediami, a także zacieśni stosunki między Komisją a władzami krajowymi i regionalnymi.

Mianując spośród urzędników Komisji bardzo doświadczoną byłą polską dyplomatkę, Komisja potwierdza swoją wolę tworzenia silnych więzów i rozwoju ścisłej współpracy z rządem i zainteresowanymi stronami w Polsce. Oczekuje się, że więzy te jeszcze bardziej się wzmocnią wraz z otwarciem nowego wspólnego przedstawicielstwa Komisji i Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu na początku 2011 r. Przedstawicielstwo Komisji w Polsce ma położyć podwaliny pod sukces polskiej prezydencji UE w pierwszej połowie 2011 r.

Podstawowe informacje:

Komisja posiada przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich UE. Reprezentują one Komisję w danym państwie członkowskim, informują media i obywateli o jej działaniach oraz powiadamiają Komisję o ważnych wydarzeniach w tym kraju.

Ewa Synowiec jest jednym z siedmiu szefów przedstawicielstw mianowanych dziś przez Komisję. Ogólne informacje o procedurze mianowania oraz listę wszystkich siedmiu nazwisk można znaleźć w dokumencie IP/10/929.


Side Bar